Projekt detalji

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta

Projekt detalji

Ekosustav precizne poljoprivrede za unapređenje digitalnih vještina diljem Srednje Europe, za podršku digitalizaciji, održivosti i specijalizaciji malih i srednjih poduzeća koja se bave proizvodnjom hrane u prelasku na preciznu poljoprivredu

Akronim
AGRI DIGITAL GROWTH
Voditelj projekta
Neven Duić
Financiranje
Interreg -
Ukupni budžet
2.500.000,00 EUR
FSB udio
162.700,00 EUR
Internacionalan
Da
Početak - Kraj
2024. - 2026.
Sažetak
Tržišni promet precizne poljoprivrede procjenjuje se na 7,7 milijuna eura 2022., a očekuje se da će dosegnuti više od 14 milijuna 2030. Poljoprivredne industrije srednje Europe imaju snažnu specijalizaciju u poljoprivrednom sektoru i sve regionalne strategije pametne industrijske specijalizacije predviđaju njihov daljnji razvoj. razvoj i specijalizacija. Sektor se suočava sa snažnom obnovom uvođenjem dronova, robota i senzora. Mala i srednja poduzeća moraju unaprijediti svoje kompetencije za dugoročnu održivost i identificirati kako dodati vrijednost lancima proizvodnje metalnih proizvoda. Posljednjih su godina digitalne kompetencije doživjele snažan razvoj i predviđa se da će njihova implementacija nastaviti rasti u sljedećih nekoliko godina, teme povezane s robotikom, elektrifikacijom, upravljanjem podacima i kibersigurnošću, kao i duboka tehnološka integracija sa znanošću o životu ulaze u poljoprivredni sektor i mala i srednja poduzeća često nisu spremna za ovu promjenu zbog svog 'mehaničkog' načina razmišljanja. Kako bi se dugoročno poboljšala održivost regionalnih industrija i promicalo ažuriranje RIS-a usklađeno s potrebama sektora, projekt ima za cilj stvoriti međuregionalni otvoreni inovacijski ekosustav temeljen na lokalnim središtima znanja o poljoprivredi koji promiču razvoj i cirkulaciju inovativne prakse i stimulirati stvaranje ključnih kompetencija unutar poljoprivredno-prehrambene industrije koja odgovara svijetu IT-a i elektronike potrebama malih i srednjih poduzeća. Aktivnost će rezultirati kodnim dizajnom regionalnih industrijskih strategija i usavršavanjem svih lanaca vrijednosti: regionalne vlasti, lokalni dionici, istraživački i obrazovni centri.
Partneri
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Council for Agricultural Research and Economics, Italija

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica