Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

ARS MECHANICA za nove kompetencije

Akronim
ARS MECHANICA
Voditelj projekta
Toma Udiljak
Financiranje
ESI ESF - European Social Fund
Ukupni budžet
30.689.898,49 HRK
FSB udio
472.352,34 HRK
Internacionalan
Ne
Početak - Kraj
2020. - 2023.
Sažetak
Projektom „ARS MECHANICA za nove kompetencije“ osnažit će se kompetencije odgojno-obrazovnih radnika, učenika i odraslih polaznika Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) u (pod) sektoru strojarstvo za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju u skladu s potrebama tržišta rada regije, te će se uspostaviti suradnja s ustanovama za strukovno obrazovanje u RH i EU, te Visokim učilištima i gospodarskim sektorom (poduzećima) regije, ali i šire.
Partneri
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, Hrvatska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102