Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Istraživanje puteva energetske tranzicije - međuovisnost "power-to-X" tehnologija, tehnologija odgovora potrošnje i povezivanja tržišta energijom

Akronim
INTERENERGY
Voditelj projekta
Neven Duić
Financiranje
HRZZ - Croatian Science Foundation
Ukupni budžet
804.000,00 HRK
FSB udio
804.000,00 HRK
Internacionalan
Ne
Početak - Kraj
2019. - 2023.
Sažetak
Energetski sustavi u tranziciji od centralizirane proizvodnje temeljene na fosilnim gorivima s visokim emisijama stakleničkih plinova prema niskougljučnim sustavima temeljenim na promjenjivim i distribuiranim obnovljivim izvorima energije, prolaze kroz različite faze. U prvoj fazi, povišenje integracije promjenjivih obnovljivih izvora energije može se izvesti, u većini energetskih sustava, bez primjene dodatnih tehnologija za skladištenje i pretvorbu energije. U kasnijim fazama, pri visokom udjelu varijabilnih OIE u sustavu, sinergije s drugim sustavima potrebne su za integraciju najpovoljnije i održive energije. Ovaj projekt bavi se međupovezanošću različitih "power-to-X" tehnologija i tržišnog povezivanja u energetskoj tranziciji. U ovom kontekstu, "power-to-X" može značiti tehnologiju pohrane jeftine električne energije u transformacijom u toplinsku energiju, korištenjem za proizvodnju sintetskih elektrogoriva ili sinergijom s elektrificiranim transportnim sustavom u "vehicle-to-grid" konceptu, kao i drugim tehnologijama koje koriste energiju iz promjenjivih OIE, koja inače ne bi mogla biti iskorištena, da bi dekarbonizirali druge sektore. Štoviše, uloga ovih tehnologija se izučava u kontekstu povezivanja tržišta, koje je već odmaklo u Europskoj uniji.
Partneri
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102