Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Market uptake of small modular renewable district heating and cooling grids for Communities

Akronim
COOLHEATING
Voditelj projekta
Neven Duić
Financiranje
Horizon 2020 - Horizon 2020
Ukupni budžet
1.644.340,00 EUR
FSB udio
150.125,00 EUR
Internacionalan
Da
Početak - Kraj
2016. - 2018.
Sažetak
Partneri
Občina Ljutomer, Slovenija
Općina Visoko, Bosna i Hercegovina
City of Šabac, Srbija
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Univerzitet u Beogradu, Srbija
International Center for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Hrvatska
Skupina Fabrika d.o.o., Slovenija
Güssing Energy Technologies GmbH, Austrija
PlanEnergi, Danska
WIP Renewable Energies, Njemačka
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102