Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

LoMI- internacionalizacijom preskačemo granice

Akronim
LoMI
Voditelj projekta
Goran Đukić
Financiranje
ESI ESF - European Social Fund
Ukupni budžet
1.784.400,53 HRK
FSB udio
200.000,00 HRK
Internacionalan
Ne
Početak - Kraj
2018. - 2021.
Sažetak
Kratki opis projekta
Partneri
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Fakultet organizacije i informatike, Hrvatska
Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102