Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Mreža organizacija ribara i znanstvenika

Akronim
MORZ
Voditelj projekta
Nikola Vladimir
Financiranje
EFPR -
Ukupni budžet
5.460.000,00 HRK
FSB udio
820.000,00 HRK
Internacionalan
Ne
Početak - Kraj
2020. - 2021.
Sažetak
Uspostava MORZ-a – predviđeno je osnivanje MORZ-a te usvajanje temeljnih dokumenata od kojih je najznačajnija Strategija MORZ-a koja će definirati rad mreže, kao i prava i obveze svih strana uključenih u mrežu. Sve aktivnosti u okviru MORZ-a će biti usklađen s Europskom strategijom za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR). Prvi stup „Plavi rast“ EUSAIR-a ima cilj poticanje održivog gospodarskog razvoja te stvaranje poslovnih prilika i otvaranje novih radnih mjesta u području „plavih“ gospodarskih sektora, kao što su ribarstvo i akvakultura. Kroz MORZ će se poboljšati poslovno okruženje i ojačati konkurentnost pomorskog gospodarstva kroz podršku istraživanju, razvoju i primjenama inovacija u pomorskoj industriji te ulaganje u razvoj ljudskih resursa, a što je definirano kao prioritet u okviru prvog stupa Strategije.
Partneri
Ribarska zadruga Ostriga, Hrvatska
Ribarska zadruga Friška riba, Hrvatska
Ribarska zadruga Zadar, Hrvatska
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Sveučilište u Rijeci, Odsjek za politehniku, Hrvatska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102