Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Napredne metode za projektiranje profitabilnog, energetski učinkovitog i okolišno prihvatljivog brodograđevnog proizvodnog procesa

Akronim
ANTYARD
Voditelj projekta
Neven Hadžić
Financiranje
HRZZ - Croatian Science Foundation
Ukupni budžet
1.359.100,00 HRK
FSB udio
1.359.100,00 HRK
Internacionalan
Ne
Početak - Kraj
2019. - 2024.
Sažetak
Značajan utjecaj na gospodarstvo i okoliš može se postići ako se brodograđevni proizvodni proces, kao osnovna djelatnost brodogradilišta, razmotri kao projektabilan, promjenjiv i prilagodljiv. Zbog toga je projekt poput projekta ANTYARD neophodan kako bi se snažno usmjerio razvoj i primjena naprednih metodologija za projektiranje brodograđevnog proizvodnog procesa, uzimajući u obzir profitabilnost, energetsku učinkovitost i okolišnu prihvatljivost. Projektiranje profitabilnog proizvodnog procesa podrazumijeva razvoj i primjenu metodologija planiranja procesa i detaljnog modela troškova proizvodnje kao ključnih zadataka. Prvi pristup zahtijeva razvoj analitičkih i numeričkih postupaka, dok potonji obuhvaća razvoj detaljnog i parametarskog modela proizvodnih troškova. Nadalje, razvit će se model potrošnje energije kako bi se formirala ukupna potražnja i udjeli u energetskoj potrošnji, te kako bi se identificirala energetska uska grla sustava. Razvijeni modeli biti će validirani pomoću podataka iz stvarne brodograđevne proizvodnje. Nadalje, analizirat će se i učinci zagađenja okoliša nastali uslijed provedbe brodograđevnog proizvodnog procesa čime će se omogućiti razvoj racionalne energetske politike te primjena koncepta zelene brodogradnje. Slični pristupi energetskoj potrošnji i istraživanju koncepata zelene brodogradnje su u potpunosti zapostavljeni u suvremenoj brodograđevnoj znanstvenoj zajednici, dok druge proizvodne industrije snažno promiču koncepte zelene proizvodnje. Istraživanje će se provoditi u Laboratoriju za unapređenje brodograđevne tehnologije na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Konkurentna, neovisna i propulzivna istraživačka grupa će tijekom istraživanja primjenjivati suvremene znanstvene alate i metodologije.
Partneri
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102