Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Numerička procjena rizika rupture nekomplicirane disekcije aorte tipa B

Akronim
LessPatients
Voditelj projekta
Željko Tuković
Financiranje
HRZZ - Croatian Science Foundation
Ukupni budžet
960.000,00 HRK
FSB udio
960.000,00 HRK
Internacionalan
Da
Početak - Kraj
2021. - 2025.
Sažetak
Disekcija aorte karakterizirana je stvaranjem lažnog lumena, koji je od pravog lumena odvojen intimom i dijelom medije. Disekcije se klasificiraju kao tip A (uzlazna aorta) i tip B (koji zahvaća uglavnom silaznu torakalnu aortu). Tip A i komplicirane aortne disekcije tipa B liječe se kirurški. S druge strane pokazalo se da operacija nekompliciranih disekcija tipa B ne poboljšava preživljavanje pacijenata unutar dvije godine nakon operacije te se nekomplicirane disekcije obično samo slikovno prate svakih šest mjeseci. Stoga su numerički modeli i proračuni nekompliciranih disekcija tipa B važni i mogu se koristiti pri procjeni hoće li nekomplicirana disekcija postati komplicirana te se na taj način pomoglo liječnicima pri odluci o daljnjoj terapiji. U okviru ovog projekta pratit će se grupa pacijenata s nekompliciranom disekcijom tipa B. na osnovi podataka od pacijenata te dostupne litarature razvit će se numerički model koji može predvidjeti tijek razvoja disekcije. Takva vrsta rezultata pomoći će liječnicima u odluci da li pristupiti operativnom zahvatu te će na taj način smanjiti broj nepotrebnih zahvata.
Partneri
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102