Početna stranica - FSB

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Studiranje i nastava
Preddiplomski i diplomski studiji
Preddiplomski i diplomski studiji do 2021./2022.
Brodogradnja

Studij brodogradnje do 2021./2022.

Studij brodogradnje na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu prilagođen je za izobrazbu magistara inženjera brodogradnje općeg profila koji će biti osposobljeni za rad u suvremenoj proizvodnji, da njome rukovode te da je razvijaju i usavršavaju, primjenjujući najnovije rezultate znanstvenih istraživanja. Širina znanja stečena ovakvim studijskim programom, uz osobnu kreativnost, omogućuje mladim inženjerima proizašlim iz "Zagrebačke škole brodogradnje" da biraju razne smjerove brodograđevne struke i da se prilagode promjenama koje svakodnevno donosi razvoj znanosti i tehnike. Inženjeri brodogradnje su kroz studij osposobljavaju da rade na poslovima osnivanja i konstrukcije broda, tehnologije gradnje i organizacije, eksperata klasifikacije i nadzora, gradnje broda, upravljanja, održavanja i iskorištavanja broda, studijskih i modelskih ispitivanja, raznih istraživačkih i konzultantskih organizacija, državnih nadzornih ustanova, i to za sve tipove i veličine brodova i za sve tipove pomorskih objekata.

Studij brodogradnje se prema europskim standradima visokih učilišta odvija u dva dijela: preddiplomski studij u trajanju od 7 semestara i diplomski studij u trajanju od daljnjih 3 semestra. Na preddiplomskom studiju, osim zajedničke 1. godine za sve studije FSB-a, studenti će prvo savladati niz temeljnih kolegija iz područja fundamentalnih disciplina (Matematika, Mehanika, ...) i općih tehničkih disciplina (Materijali, Elementi strojeva, Termodinamika, Mehanika fluida, ...) a potom i iz temeljnih brodograđevnih disciplina (Geometrija broda, Konstrukcija broda, Gradnja broda, Plovnost i stabilitet broda, Brodska hidromehanika, Otpor broda, Propulzija broda, Pogon broda, ...). Prva faza studiranja je zaokružena s primjerenim završnim radom. Diplomski studij predstavlja logičnu nadogradnju na preddiplomski studij, gdje će studenti slušati kolegije koji stručno i znanstveno jače zadiru u brodograđevnu struku (Vibracije broda, Čvrstoća broda, Osnivanje broda, Upravljivost broda, ...) i gdje se kroz izradu Projekata i diplomskog rada provjerava razina kreativnosti i samostalnog rada budućeg magistra inženjera brodogradnje.

Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku objedinjuje pet Katedri koje su osim nastave nosioci i stručnog i znanstvenog rada svojih članova. Zajedničke odrednice studija brodogradnje su sustav izbornih predmeta i mentorsko vođenje studenata, računalna tehnologija u Laboratoriju za primjenu računala u brodogradnji, te znanstveno-istraživalačka aktivnost kao i stručna suradnja s brodograđevnom industrijom. Katedra za konstrukciju plovnih objekata pokriva predmete vezane za osnivanje brodskih konstrukcija, teoriju konstrukcija, čvrstoću i vibracije broda, valna opterećenja, te podobnost, sigurnost i pouzdanost kao i optimizaciju konstrukcija.

Katedra za gradnju plovnih objekata objedinjuje stručne predmete vezane za brodograđevnu tehnologiju, osnivanje brodogradilišta, organizaciju brodograđevnog procesa i poslovanje brodogradilišta, te osigurava dvije industrijske prakse u domaćim ili inozemnim brodogradilištima i potrebnu terensku nastavu.

Katedra za osnivanje plovnih objekata i pomorsku tehniku je nosilac predmeta iz pomorstvenosti plovnih objekata, opreme broda i osnivanja broda i pučinskih (offshore) objekata. Posebice se ističe stručan pristup rješavanja osnivanja broda i pučinskih objekata u realnom okruženju morskih valova.

Katedra za hidromehaniku plovnih objekata pokriva predmete koji su u temelju struke i predstavljaju osnovu za razumijevanje velikog dijela stručnih predmeta, kao što su to geometrija broda, plovnost i stabilitet broda te otpor i propulzija broda te se oslanja na resurse Brodarskog instituta u Zagrebu.

Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata koja je primarno orjentirana na brodostrojarski smjer studija strojarstva, s posebnim interesom prema brodskim parnim i plinskim postrojenjima, brodskim pomoćnim strojevima, i spregom koja postoji između projektanta broda i projektanta porivnih i ostalih brodskih uređaja.

Cijeli nastavni program studija brodogradnje u PDF formatu možete pročitati ovdje ili na Internet adresi nastavnog plana ovdje.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica