Studiranje i nastava
Skriptarnica
Skriptarnica

Popis udžbenika i skripti dostupnih u Skriptarnici FSB-a

Udžbenike i skripte moguće je kupiti u skriptarnici FSB-a
Radno vrijeme skriptarnice: 10 - 13 sati

Ukoliko želite naručiti knjige putem pošte potrebno je poslati narudžbenicu na broj telefaksa + 385 1 6156 941.
Narudžbenica treba sadržavati,

Sva dodatna pitanja u vezi naručivanja možete uputiti na e-mail adresu, ruth.koser@fsb.hrKategorija:    
Alfirević, Jecić
Fotoelasticimetrija
Alfirević
Linearna analiza konstrukcija
Branica-Todorić
English and naval architecture
Essert
Osnove elektrotehnike
Filetin
Tehnička keramika
Franz
Mehanička svojstva materijala
Galović
Termodinamika II (udžbenik)
Galović
Termodinamika I (udžbenik)
Galović, Halasz, Tadić
Zbirka zadataka iz Nauke o toplini II
Janković
Mehanika leta projektila
Janković
Mehanika leta zrakoplova
Jecić
Kinematika krutih tijela
Jecić, Semenski
Jednadžbe teorije elastičnosti
Koharić
Mehaničke operacije
Kovačiček, Španiček
Materijali - Osnove znanosti o materijalima
Kovšca-Obsieger
Zbirka zadataka iz čvrstoće broda
Math
Uvod u tehnologiju oblikovanja deformiranjem
Mikšić
Uvod u ergonomiju
Nikolić
Mehanizacija i automatizacija
Nikolić
Zbirka zadataka iz pneumatskog upravljanja
Novaković
Regulacijski sistemi
Novković, Majetić, Široki
Umjetne neuronske mreže
Oluić
Transport u industriji (rukovanje materijalom)
Oluić
Skladištenje u industriji (rukovanje materijalom) - RASPRODANO
Opalić
Prenosnici snage i gibanja - Može se nabaviti na Katedri za elemente strojeva
Povrzanović
Obrada metala defomiranjem
Rebec
Visoko produktivne štance
Senjanović
Vibracije broda II
Senjanović
Vibracija broda III
Senjanović
Teorija ploča i ljuski
Senjanović
Metoda konačnih elemenata u analizi brodskih konstrukcija
Skalicki, Grilec
Brodski električni uređaji
Stegić
Teorija vibracija
Stupnišek, Cajner
Osnove toplinske obrade metala
Šavar Š.
Obrada odvajanjem čestica
Šneller
Pogon broda I - Brodski generatori pare
Šneller, Parat
Pogon broda II - Stapni strojevi, Plinske turbine
Uršić
Stabilnost broda II
Uršić
Čvrstoća broda II
Uršić
Čvrstoća broda III
Virag
Mehanika fluida I - Odabrana poglavlja - primjeri i zadaci -
Werner
Odabrana poglavlja iz mehanike fluida II - zbirka zadataka
Herold
Stezni i zavareni spoj
Herold
Vijčana preša
Herold
Vratilo
Herold
Lamelna spojka
Herold
Reduktor
Herold
Mala zbirka iz elemenata II
Herold
Spojka
Herold
Remenski i tarni prijenos
Essert, Grilec
Vježbe iz elektrotehnike
Halasz
Toplinske tablice
Mudronja
Teorija i tehnika mjerenja
Mudronja
Kontrola kvalitete
Opalić
Tehničko crtanje
Šivak
Tehnologija pripreme tehničkih voda u termoenergetici
Uršić
Čvrstoća broda I
Krvavec, Bartolić
Information English in Scientific Communication
Kesić
Osnove aerodinamike
Krstelj
Ultrazvučna kontrola
Gojić
Tehnika spajanja i razdvajanja materijala
Herold
Računalna i inženjerska grafika
Mudronja
Tehnološka mjerenja
Grubišić R.
Teorija konstrukcija II (primjeri dinamičke)
Horvatić-Baldasar, Babić
Nacrtna geometrija
Marjanović
Uvod u računala - modeliranje
Marjanović
Uvod u računala - programiranje
Serdar, Ščap
Prenosila i dizala (Izvadak iz tehničke enciklopedije)
Esih
Osnove površinske zaštite

Crte
Cvirn
Rastavljivi spojevi
Rohde
Računalna i inženjerska grafika AUTOCAD
Ivušić
Dijagrami stanja metala i legura
Halasz
Zbirka zadataka iz Termodinamike I
Andrassy
Stapni kompresori
Budić
Osnove tehnologije kalupljenja I - NA UPIT
Budić
Osnove tehnologije kalupljenja II - NA UPIT
Sorić
Metoda konačnih elemenata
Skalicki, Grilec
Električni strojevi i pogoni
Grubišić M.
Brodske konstrukcije
Parat
Brodski motori s unutarnjim izgaranjem
Uršić
Stabilitet broda I
Pustaić
Mehanika III
Lulić
Klipni motori I
Car
Studij rada - Zbirka zadataka
Švaić
Quantitative Infrared Thermography 6
Lulić
Klipni motori II
Lulić
Električna oprema motornih vozila - RASPRODANO
Prpić-Oršić, Čorić
Pomorstvenost plovnih objekata
Đuračić
Osnove konstruiranja i čvrstoće ratnog broda
Jović
Osnove hidromehanike
Filetin
Izbor materijala pri razvoju proizvoda
Halasz
Vježbe iz termodinamike II
Grubišić R.
Dinamička opterećenja i odziv brodskih konstrukcija
Opalić, Kljain
Recikliranje električne i elektroničke opreme
Halasz
Vježbe Uvod u termodinamiku
Halasz
Vježbe iz termodinamike I
Terze
Coupled Methods in Numerical Dynamics

Blok A4

Blok A5

Englesko-hrvatski-engleski rječnik s izgovorom - CD

Indeks

Kapa FSB-90

List za testiranje

Majica muška - kratki rukav

Majica ženska

Mapa

Matični list - korice (Dodiplomski)

Matični list - korice (Poslijediplomski)

Papirnata vrećica

Prijavnice (žute)

Sastavnice

Upisni list

Uvjerenja

Vodič kroz studij

Majica polo

Kemijska olovka
Sorić
Numeričke metode u strojarstvu
Herman
Teorija elastičnosti i plastičnosti
Alfirević
Nauka o čvrstoći I
Alfirević
Nauka o čvrstoći II
Matejiček
Uvod u statiku sa zbirkom zadataka- NA UPIT
Alfirević
Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma
Alfirević
Tenzorski račun i tenzorska mehanika
Šercer
Konstruiranje polimernih proizvoda
Matejiček
Kinematika sa zbirkom zadataka

Šalica

Privjesnica
Matejiček
Kinetika sa zbirkom zadataka
Budić
Posebni ljevački postupci II dio - NA UPIT

Olovka HB
Halasz
Zbirka zadataka iz uvoda u termoninamiku

MOLBA

MONOGRAFIJA FSB 90
FSB
MONOGRAFIJA FSB 90
Šikić
Diferencijalni i integralni račun
Jerbić
Projektiranje autom.montažnih sustava
Halasz
Mollierov h,s-dijagram
Alfirević
Uvod u mehaniku I
Alfirević
Uvod u mehaniku II
Opalić-Kljajin
Inženjerskja grafika
Gojić
Površinska obradba materijala
Filetin
Svojstva i primjena materijala (staro izdanje)
Filetin, T.
Svojstva i primjena materijala (staro izdanje)
Filetin, T.
Svojstva i primjena materijala (staro izdanje)
Raos, Šercer
Teorijske osnove proizvodnje polimernih tvorevina
Andrassy
Osnove termografije
Filetin
Svojstva i primjena materijala
Ivušić-Franz
Materijali I
Filetin
Materijali I
Filetin
Materijali I
Ćurković
Podloge za vježbe - Materijali I
Filetin
Svojstva i karakteristike materijala
Halasz
Uvod u termodinamiku
Halasz
Uvod u termodinamiku
Siminiati
Uljna hidraulika
Ćorić, Filetin
Materijali u zrakoplovstvu
Poljičanin
Zakonodavstvo EU za industrijske proizvode

Kemijska olovka
Pustaić,Tonković, Wolf
Mehanika deformabilnih tijela 1. Mehanika konstrukcija

Pustaić, Tonković, Wolf
Mehanika deformabilnih tijela 2. Čvrstoća elemenata konstrukcija
Juraga, Alar,Stojanović
Korozija i zaštita premazima
Format: B5prosiren
Uvez: meki

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2
Godec, Šercer
Aditivna proizvodnja

UPISNI KOMPLET ZA ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD
Kralj, Kožuh, Andrić
Zavarivačku i srodni postupci
Kralj, Misir
Laserska tehnika
Majetić, Kasač, Brezak
Zb.zad. iz teor.automatskog upravljanja - Jednovarijabilni sustavi
Majetić, Kasač, Brezak
Zb.zad. iz teor.automatskog upravljanja - Viševarijabilni sustavi
ALFIREVIĆ
POVIJEST MEHANIKE
Belamarić
Obraštanje i otpor broda
HADŽIĆ,RUDAN,PARUNOV,R.GRUBIŠIĆ
ZB.ZADATAKA IZ STATIČKE I DINAMIČKE ANALIZE BROD.KONSTRUKCIJA

HUMANS OF FSB
Virag,Šavar,Džijan
Mehanika fluida I - Predavanja
Virag,Šavar,Džijan
mehanika fluida I- Vježbe
Virag,Šavar,Džijan
Mehanika fluida II - Predavanja
Virag,Šavar,Džijan
Mehanika fluida II - Vježbe
Šavar,Virag,Džijan
Mehanika fluida-Predavanja
Šavar,Virag,Džijan
Mehanika fluida-Vježbe
Grilec,Jakovljević,Marić
Tribologija u strojarstvu
Format: B5
Uvez: meki
Hadžić
Tehnologija brodogradnje I
LZ
Lulić
Jedrilice i zmajevi

Kemijska olovka FSB 100

Kemijska olovka metalna FSB 100

Privjesak otvarač FSB 100

Vrečica FSB 100

Baterija za mob FSB 100

Majca muška i ženska FSB 100

Majca polo FSB 100

Jakna FSB 100

Notes FSB 100

Blok A4 FSB 100

Blok A5 FSB 100
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102