O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
1700
Dekanat i tajništvo
Tajnik fakulteta: Ivan Petrošević
rukovoditelj Računalnog centra
1.
 
Brkić, Zlatko, dipl. ing., rukovoditelj Računalnog centra Služba: Računalni centar - voditelj službe 
01 6168 275
čuvar
2.
 
01 6168 124
01 6168 307
rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti
3.
 
Kovač, Boris, dipl. ing., rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti - voditelj službe 
01 6168 262
tajnik Fakulteta
4.
 
Petrošević, Ivan, dipl. iur., tajnik Fakulteta, tajnik fakulteta Služba: Dekanat i tajništvo - voditelj službeSlužba: Ured Dekana - voditelj službe 
01 6168 420
rukovoditelj Nabavne službe
5.
 
Klišmanić, Dubravka, dipl. oec., rukovoditelj Nabavne službe Služba: Nabavna služba - voditelj službe 
01 6168 196
stručni savjetnik za poslijediplomske studije
6.
 
Ferger Šošić, Margaret, dipl. iur., stručni savjetnik za poslijediplomske studije Studentska služba 
01 6168 163
čuvar
7.
 
01 6168 124
voditelj obračuna plaća
8.
 
Jelić , Anđelka , voditelj obračuna plaća Financijska služba 
01 6168 271
voditelj ureda dekana
9.
 
Brod Đođo, Marela, voditelj ureda dekana Ured Dekana 
01 6168 198
01 6168 220
viši tehničar za grafičku pripremu
10.
 
Lesar, Mario, ing., viši tehničar za grafičku pripremu Računalni centar 
01 6168 374
voditelj čuvara
11.
 
Bogovac, Goran, voditelj čuvara Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
voditelj Skriptarnice i umnožavanja
12.
 
Međimurec, Ruth, voditelj Skriptarnice i umnožavanja Služba općih poslova 
01 6168 453
voditelj odsjeka plana i analize
13.
 
Schlosser, Ana, voditelj odsjeka plana i analize Nabavna služba 
01 6168 128
stručni savjetnik za međunarodnu nabavu
14.
 
Devčić, Jelena, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodnu nabavu Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 397
voditelj pododsjeka održavanja
15.
 
Bulić, Maruška, dipl. ing., voditelj pododsjeka održavanja Služba: Tehnička služba - voditelj službe 
01 6168 261
ostali djelatnici
16.
 
Mahin, Andreja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
17.
 
Očić, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
 
 
Spišić, Elizabeta, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 327
18.
 
Bezmalinović, Ivana, mag.soc., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
19.
 
Krkalović, Mato, instalater-monter Tehnička služba 
20.
 
Škoko Gavranović, Silvana, tehnički suradnik Računalni centar 
01 6168 276
21.
 
Šegina, Anka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
22.
 
01 6168 190
23.
 
Popović, Zlatica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
24.
 
Vnučec, Zoran, vodoinstalater Tehnička služba 
01 6168 543
25.
 
Pleša, Jadranka, stručni referent - operater Služba općih poslova 
01 6168 563
26.
 
Slavica, Ankica, stručni referent - knjigovođa OS, SI i materijala Financijska služba 
01 6168 104
27.
 
Fijan, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 345
28.
 
Šerbeđija, Sonja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 361
29.
 
Batković, Mirjana, spremačica - brigadir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
30.
 
Čačić, Tihomir, električar Tehnička služba 
01 6168 233
31.
 
Levanić, Andrija, dipl. ing., sistem inženjer Računalni centar 
01 6168 288
32.
 
Franceković, Božica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
33.
 
Ilić, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 318
34.
 
Škreblin, Ana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
35.
 
Crnić, Stanislav, viši tehničar Računalni centar 
01 6168 272
36.
 
Eškić, Andreja, rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Studentska služba - voditelj službe 
01 6168 477
37.
 
Markota, Snježana, domaćica Ured Dekana 
01 6168 100
38.
 
Andrić, Nada, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
39.
 
Zec, Goran, prof., stručni savjetnik - administrator poslužitelja Računalni centar 
01 6168 272
40.
 
Vnučec, Anđelka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
41.
 
Minđak, Darinka, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
42.
 
01 6168 228
43.
 
Stipanović, Slavica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
44.
 
Hrubi, Monika, stručni referent Studentska služba 
01 6168 160
45.
 
Horvatić, Jadranka, voditelj platnog prometa Financijska služba 
01 6168 110
46.
 
Priščan, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
47.
 
Dolčić, Đurđica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
48.
 
Margarin-Komin, Mateja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
49.
 
Držanić, Mirjana, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
50.
 
Koren, Ivica, električar Tehnička služba 
01 6168 233
51.
 
Sinković, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
52.
 
Domitrović, Ana, dipl. oec., rukovoditelj Službe za projekte i mobilnost Služba: Služba za projekte i mobilnost - voditelj službe 
01 6168 416
53.
 
Novak Vlahek, Draženka, dipl. oec., voditelj knjigovodstva Financijska služba 
01 6168 281
54.
 
Kolman, Sandra, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
55.
 
Levanić, Leticija, stručni referent - blagajnik Financijska služba 
01 6168 140
56.
 
01 6168 124
57.
 
Stanić, Terezija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
58.
 
Drndelić, Željka, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba općih poslova 
01 6168 418
59.
 
Burić, Ana, voditelj pisarnice i arhivar Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
60.
 
01 6168 124
61.
 
Gogala, Nedjeljka, voditelj odsjeka računovodstvenih poslova - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
62.
 
Herold, Izidora, voditelj odsjeka za završne i diplomske ispite Studentska služba 
01 6168 167
63.
 
Babić, Vesna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
64.
 
01 6168 190
65.
 
Butković, Dragan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
66.
 
Domitran, Biserka, voditelj kadrovskih poslova Služba općih poslova 
01 6168 200
67.
 
Knežević, Jadranka, stručni referent - platnog prometa Financijska služba 
01 6168 104
68.
 
Ćuk, Zdravko, soboslikar Tehnička služba 
01 6168 543
69.
 
Mihaljević, Ankica, dipl. oec., rukovoditelj Financijske službe Služba: Financijska služba - voditelj službe 
01 6168 170
70.
 
Pulko, Nenad, strojobravar Tehnička služba 
01 6168 243
71.
 
Lazić, Petra, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Služba općih poslova - voditelj službe 
01 6168 418
72.
 
Koprivnjak, Jadranka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
73.
 
Mihaljević, Željka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
74.
 
Marinić Ravlić, Marija, dipl. ing., voditelj Službe ZNR i ZOP Služba: Služba zaštite na radu i zaštite od požara - voditelj službe 
01 6168 258
75.
 
Horvat, Klaudija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
76.
 
Belaj, Ida, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
77.
 
Horvat, Anita, stručni referent - operater Financijska služba 
01 6168 310
78.
 
Šegina, Ljiljana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
79.
 
Pavić, Marija, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
80.
 
Zdunić, Nikola, dipl. ing., stručni savjetnik - administrator informacijskih servisa Računalni centar 
01 6168 277
81.
 
Tuzla, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
82.
 
01 6168 222
83.
 
Vranjican, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 343
84.
 
Kunsabo, Andrea, stručni referent nabave Nabavna služba 
01 6168 128
85.
 
Babić, Jasminka, dostavljač Služba općih poslova 
01 6168 244
86.
 
Vlahović, Marica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
87.
 
Brekalo, Brigita, stručni referent Financijska služba 
01 6168 310
88.
 
Klanac, Matea, dipl. iur., tajnik upravljanja Ured Dekana 
01 6168 500
 
 
Razić, Nevenka, poslovna tajnica dekana i tajnika Ured Dekana 
01 6168 220
89.
 
01 6168 307
90.
 
Kunštek, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
91.
 
Badžek, Jasna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102