O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
1700
Dekanat i tajništvo
Tajnik fakulteta: Ivan Petrošević
rukovoditelj Računalnog centra
1.
 
Brkić, Zlatko, dipl. ing., rukovoditelj Računalnog centra Služba: Računalni centar - voditelj službe 
01 6168 275
tajnik Fakulteta
2.
 
Petrošević, Ivan, dipl. iur., tajnik Fakulteta, tajnik fakulteta Služba: Dekanat i tajništvo - voditelj službeSlužba: Ured Dekana - voditelj službe 
01 6168 420
stručni savjetnik za poslijediplomske studije
3.
 
Ferger Šošić, Margaret, dipl. iur., stručni savjetnik za poslijediplomske studije Studentska služba 
01 6168 163
rukovoditelj Nabavne službe
4.
 
Klišmanić, Dubravka, dipl. oec., rukovoditelj Nabavne službe Služba: Nabavna služba - voditelj službe 
01 6168 196
voditelj obračuna plaća
5.
 
Jelić , Anđelka , voditelj obračuna plaća Financijska služba 
01 6168 271
čuvar
6.
 
Vojnović, Đorđe, čuvar Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
7.
 
01 6168 124
voditelj ureda dekana
8.
 
Brod Đođo, Marela, voditelj ureda dekana Ured Dekana 
01 6168 198
01 6168 220
voditelj čuvara
9.
 
Bogovac, Goran, voditelj čuvara Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
viši tehničar za grafičku pripremu
10.
 
Lesar, Mario, ing., viši tehničar za grafičku pripremu Računalni centar 
01 6168 374
voditelj pododsjeka održavanja
11.
 
Bulić, Maruška, dipl. ing., voditelj pododsjeka održavanja Služba: Tehnička služba - voditelj službe 
01 6168 261
voditelj Skriptarnice i umnožavanja
12.
 
Međimurec, Ruth, voditelj Skriptarnice i umnožavanja Služba općih poslova 
01 6168 453
stručni savjetnik za međunarodnu suradnju
13.
 
Devčić, Jelena, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodnu suradnju Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 397
čuvar
14.
 
01 6168 124
01 6168 307
rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti
15.
 
Kovač, Boris, dipl. ing., rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti - voditelj službe 
01 6168 262
ostali djelatnici
16.
 
Mahin, Andreja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
17.
 
01 6168 190
18.
 
Šerbeđija, Sonja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 361
19.
 
Crnić, Stanislav, viši tehničar Računalni centar 
01 6168 272
20.
 
Vnučec, Anđelka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
21.
 
Škoko Gavranović, Silvana, tehnički suradnik Računalni centar 
01 6168 276
22.
 
Slavica, Ankica, stručni referent - knjigovođa OS, SI i materijala Financijska služba 
01 6168 104
23.
 
Fijan, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 345
24.
 
Škreblin, Ana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
25.
 
Pleša, Jadranka, stručni referent - operater Služba općih poslova 
01 6168 563
26.
 
Franceković, Božica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
27.
 
Ilić, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 318
28.
 
Zec, Goran, prof., stručni savjetnik - administrator poslužitelja Računalni centar 
01 6168 272
29.
 
Hrubi, Monika, stručni referent Studentska služba 
01 6168 160
30.
 
Margarin-Komin, Mateja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
31.
 
Levanić, Andrija, dipl. ing., sistem inženjer Računalni centar 
01 6168 288
32.
 
Markota, Snježana, domaćica Ured Dekana 
01 6168 100
33.
 
Andrić, Nada, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
34.
 
Dolčić, Đurđica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
35.
 
Kolman, Sandra, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
36.
 
Eškić, Andreja, rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Studentska služba - voditelj službe 
01 6168 477
37.
 
01 6168 228
38.
 
Stipanović, Slavica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
39.
 
Novak Vlahek, Draženka, dipl. oec., voditelj knjigovodstva Financijska služba 
01 6168 281
40.
 
Minđak, Darinka, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
41.
 
Priščan, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
42.
 
Domitrović, Ana, dipl. oec., rukovoditelj Službe za projekte i mobilnost Služba: Služba za projekte i mobilnost - voditelj službe 
01 6168 416
43.
 
Burić, Ana, voditelj pisarnice i arhivar Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
44.
 
Horvatić, Jadranka, voditelj platnog prometa Financijska služba 
01 6168 110
45.
 
Koren, Ivica, električar Tehnička služba 
01 6168 233
46.
 
Stanić, Terezija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
47.
 
Peranić, Željka, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba općih poslova 
01 6168 418
48.
 
Butković, Dragan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
49.
 
Lazić, Petra, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Služba općih poslova - voditelj službe 
01 6168 418
50.
 
Držanić, Mirjana, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
51.
 
01 6168 124
52.
 
Babić, Vesna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
53.
 
01 6168 190
54.
 
Pulko, Nenad, strojobravar Tehnička služba 
01 6168 243
55.
 
Belaj, Ida, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
56.
 
Levanić, Leticija, stručni referent - blagajnik Financijska služba 
01 6168 140
57.
 
Herold, Izidora, voditelj odsjeka za završne i diplomske ispite Studentska služba 
01 6168 167
58.
 
Ćuk, Zdravko, soboslikar Tehnička služba 
01 6168 543
59.
 
Mihaljević, Ankica, dipl. oec., rukovoditelj Financijske službe Služba: Financijska služba - voditelj službe 
01 6168 170
60.
 
Horvat, Klaudija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
61.
 
Tuzla, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
62.
 
Gogala, Nedjeljka, voditelj odsjeka računovodstvenih poslova - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
63.
 
Knežević, Jadranka, stručni referent - platnog prometa Financijska služba 
01 6168 104
64.
 
Mihaljević, Željka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
65.
 
Marinić Ravlić, Marija, dipl. ing., voditelj Službe ZNR i ZOP Služba: Služba zaštite na radu i zaštite od požara - voditelj službe 
01 6168 258
66.
 
Domitran, Biserka, voditelj kadrovskih poslova Služba općih poslova 
01 6168 200
67.
 
Koprivnjak, Jadranka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
68.
 
Pavić, Marija, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
69.
 
Zdunić, Nikola, dipl. ing., stručni savjetnik - administrator informacijskih servisa Računalni centar 
01 6168 277
70.
 
Mali, Ivana, dostavljač Služba općih poslova 
01 6168 244
71.
 
Šegina, Ljiljana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
72.
 
Vranjican, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 343
73.
 
Kunsabo, Andrea, stručni referent nabave Nabavna služba 
01 6168 128
74.
 
Horvat, Anita, stručni referent - operater Financijska služba 
01 6168 310
75.
 
Novak, Mara, administrativni referent - telefonist Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 222
76.
 
Brekalo, Brigita, stručni referent Financijska služba 
01 6168 310
77.
 
Klanac, Matea, dipl. iur., tajnik upravljanja Ured Dekana 
01 6168 500
78.
 
Krkalović, Mato, instalater-monter Tehnička služba 
79.
 
Vlahović, Marica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
80.
 
Badžek, Jasna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
81.
 
Babić, Jasminka, dostavljač Služba općih poslova 
01 6168 244
82.
 
Kunštek, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
 
 
Spišić, Elizabeta, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 327
83.
 
Bezmalinović, Ivana, mag.soc., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
84.
 
Čačić, Tihomir, električar Tehnička služba 
01 6168 233
 
 
Razić, Nevenka, poslovna tajnica dekana i tajnika Ured Dekana 
01 6168 220
85.
 
01 6168 307
86.
 
Očić, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
87.
 
Popović, Zlatica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
88.
 
Vnučec, Zoran, vodoinstalater Tehnička služba 
01 6168 543
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102