O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
1700
Dekanat i tajništvo
Tajnik fakulteta: Ivan Petrošević
čuvar
1.
 
01 6168 124
01 6168 307
tajnik Fakulteta
2.
 
Petrošević, Ivan, dipl. iur., tajnik Fakulteta, tajnik fakulteta Služba: Dekanat i tajništvo - voditelj službeSlužba: Ured Dekana - voditelj službe 
01 6168 420
čuvar
3.
 
01 6168 124
rukovoditelj Nabavne službe
4.
 
Klišmanić, Dubravka, dipl. oec., rukovoditelj Nabavne službe Služba: Nabavna služba - voditelj službe 
01 6168 196
rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti
5.
 
Kovač, Boris, dipl. ing., rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti - voditelj službe 
01 6168 262
stručni savjetnik za poslijediplomske studije
6.
 
Ferger Šošić, Margaret, dipl. iur., stručni savjetnik za poslijediplomske studije Studentska služba 
01 6168 500
viši tehničar za grafičku pripremu
7.
 
Lesar, Mario, ing., viši tehničar za grafičku pripremu Računalni centar 
01 6168 374
čuvar
8.
 
Vojnović, Đorđe, čuvar Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
voditelj Skriptarnice i umnožavanja
9.
 
Međimurec, Ruth, voditelj Skriptarnice i umnožavanja Služba općih poslova 
01 6168 453
voditelj čuvara
10.
 
Bogovac, Goran, voditelj čuvara Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
voditelj odsjeka plana i analize
11.
 
Schlosser, Ana, voditelj odsjeka plana i analize Nabavna služba 
01 6168 128
rukovoditelj Računalnog centra
12.
 
Brkić, Zlatko, dipl. ing., rukovoditelj Računalnog centra Služba: Računalni centar - voditelj službe 
01 6168 275
stručni savjetnik za međunarodnu nabavu
13.
 
Devčić, Jelena, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodnu nabavu Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 397
voditelj pododsjeka održavanja
14.
 
Bulić, Maruška, dipl. ing., voditelj pododsjeka održavanja Služba: Tehnička služba - voditelj službe 
01 6168 261
ostali djelatnici
15.
 
Škoko Gavranović, Silvana, tehnički suradnik Računalni centar 
01 6168 276
16.
 
Šegina, Anka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
17.
 
01 6168 190
18.
 
Spišić, Elizabeta, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 327
19.
 
Bezmalinović, Ivana, mag.soc., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
20.
 
Radović, Niko, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Služba općih poslova - voditelj službe 
01 6168 418
21.
 
Pleša, Jadranka, stručni referent - operater Služba općih poslova 
01 6168 563
22.
 
Slavica, Ankica, stručni referent - knjigovođa OS, SI i materijala Financijska služba 
01 6168 104
23.
 
Fijan, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 345
24.
 
Popović, Zlatica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
25.
 
Vnučec, Zoran, vodoinstalater Tehnička služba 
01 6168 543
26.
 
Krkalović, Mato, instalater-monter Tehnička služba 
27.
 
Levanić, Andrija, dipl. ing., sistem inženjer Računalni centar 
01 6168 288
28.
 
Franceković, Božica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
29.
 
Ilić, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 318
30.
 
Šerbeđija, Sonja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 361
31.
 
Batković, Mirjana, spremačica - brigadir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
32.
 
Eškić, Andreja, rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Studentska služba - voditelj službe 
01 6168 477
33.
 
Markota, Snježana, domaćica Ured Dekana 
01 6168 100
34.
 
Andrić, Nada, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
35.
 
Škreblin, Ana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
36.
 
Crnić, Stanislav, viši tehničar Računalni centar 
01 6168 272
37.
 
Čačić, Tihomir, električar Tehnička služba 
01 6168 233
38.
 
Minđak, Darinka, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
39.
 
01 6168 228
40.
 
Stipanović, Slavica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
41.
 
Zec, Goran, prof., stručni savjetnik - administrator poslužitelja Računalni centar 
01 6168 272
42.
 
Budimir Bekan, Tea, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
43.
 
Horvatić, Jadranka, voditelj platnog prometa Financijska služba 
01 6168 110
44.
 
Priščan, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
45.
 
Hrubi, Monika, stručni referent Studentska služba 
01 6168 160
46.
 
Držanić, Mirjana, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
47.
 
Koren, Ivica, električar Tehnička služba 
01 6168 233
48.
 
Sinković, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
49.
 
Jelić , Anđelka , viši stručni referent - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
50.
 
Dolčić, Đurđica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
51.
 
Vnučec, Anđelka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
52.
 
Levanić, Leticija, stručni referent - blagajnik Financijska služba 
01 6168 140
53.
 
01 6168 124
54.
 
Stanić, Terezija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
55.
 
Domitrović, Ana, dipl. oec., rukovoditelj Službe za projekte i mobilnost Služba: Služba za projekte i mobilnost - voditelj službe 
01 6168 416
56.
 
Novak Vlahek, Draženka, dipl. oec., voditelj knjigovodstva Financijska služba 
01 6168 281
57.
 
Gogala, Nedjeljka, voditelj odsjeka računovodstvenih poslova - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
58.
 
Herold, Izidora, voditelj odsjeka za završne i diplomske ispite Studentska služba 
01 6168 167
59.
 
Babić, Vesna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
60.
 
Drndelić, Željka, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba općih poslova 
01 6168 418
61.
 
Burić, Ana, stručni referent - pisarnice Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
62.
 
Margarin-Komin, Mateja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
63.
 
Domitran, Biserka, voditelj kadrovskih poslova Služba općih poslova 
01 6168 200
64.
 
Knežević, Jadranka, stručni referent - platnog prometa Financijska služba 
01 6168 104
65.
 
Fažo, Vesna, voditelj pisarnice i arhivar Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
66.
 
01 6168 190
67.
 
Butković, Dragan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
68.
 
Kolman, Sandra, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
69.
 
Koprivnjak, Jadranka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
70.
 
Ćuk, Zdravko, soboslikar Tehnička služba 
01 6168 543
71.
 
Mihaljević, Ankica, dipl. oec., rukovoditelj Financijske službe Služba: Financijska služba - voditelj službe 
01 6168 170
72.
 
Pulko, Nenad, strojobravar Tehnička služba 
01 6168 243
73.
 
01 6168 124
74.
 
Horvat, Anita, stručni referent - operater Financijska služba 
01 6168 310
75.
 
Šegina, Ljiljana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
76.
 
Mihaljević, Željka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
77.
 
Marinić Ravlić, Marija, dipl. ing., voditelj Službe ZNR i ZOP Služba: Služba zaštite na radu i zaštite od požara - voditelj službe 
01 6168 258
78.
 
Horvat, Klaudija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
79.
 
01 6168 222
80.
 
Pavić, Marija, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
81.
 
Zdunić, Nikola, dipl. ing., stručni savjetnik - administrator informacijskih servisa Računalni centar 
01 6168 277
82.
 
Babić, Jasminka, dostavljač Služba općih poslova 
01 6168 244
83.
 
Vlahović, Marica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
84.
 
Vranjican, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 343
85.
 
Kunsabo, Andrea, stručni referent nabave Nabavna služba 
01 6168 128
86.
 
Razić, Nevenka, poslovna tajnica dekana i tajnika Ured Dekana 
01 6168 220
87.
 
01 6168 307
88.
 
Kunštek, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
89.
 
Brekalo, Brigita, stručni referent Financijska služba 
01 6168 310
90.
 
Klanac, Matea, dipl. iur., tajnik upravljanja Ured Dekana 
01 6168 163
91.
 
Mahin, Andreja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
92.
 
Očić, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
93.
 
Badžek, Jasna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102