Međunarodna suradnja
Kontakt
Kontakt


Služba za projekte i mobilnost
(južna zgrada, soba 11 i 12, blok B, visoko prizemlje)

 

Ana Domitrović, dipl. oec
Rukovoditeljica Službe za projekte i mobilnost
Tel.: + 385 1 6168 416
E-mail: ana.domitrovic@fsb.hr


Izv. prof. dr. sc. Dragan Žeželj, dipl. ing.
ECTS koordinator
Tel.: +385 1 6168 359
E-mail: mobilnost@fsb.hr


Jelena Devčić, mag.oec
Stručni savjetnik za međunarodnu suradnju
Tel.: + 385 1 6168 397
E-mail: jelena.devcic@fsb.hr

Dr. sc. Morana Mihaljević, dipl. ing.
ECTS koordinator - dolazni studenti
Tel.: +385 1 6168 364
E-mail: mobilnost@fsb.hr

Ivana Bezmalinović, dipl. soc.
Stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost
Tel.: + 385 1 6168 413
E-mail: ivana.bezmalinovic@fsb.hr

Dr. sc. Hrvoje Cajner, dipl. ing.
ECTS koordinator - međunarodna stručna praksa
Tel.: +385 1 6168 331
E-mail: mobilnost@fsb.hr

                        
  Djelokrug rada službe:
 • obavještavanje studenata i zaposlenika o raspisanim natječajima za mobilnost studenata, nastavnog i
  nenastavnog osoblja
 • surađivanje s uredima Sveučilišta u Zagrebu, te agencijama i ministarstvima nadležnim za provedbu određenih
  projekata i mobilnosti
 • organiziranje međunarodne razmjene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja
 • pružanje obavijesti o raspisanim natječajima za financiranje znanstveno istraživačkih i razvojnih projekata, te administrativno praćenje ugovorenih projekata
 • informiranje voditelja projekata i suradnika na projektima o pravilima, procedurama i nužnim dokumentima potrebnim za pravilno provođenje projekata (projekti financirani od strane EU i institucija u RH)
 • organiziranje radionica, seminara i ostalih aktivnosti vezanih za informiranje i educiranje zaposlenika i
  studenata FSB-a
                  
                      

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102