Erasmus+ studijski boravak

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Međunarodna suradnja
Studenti

Erasmus+ studijski boravak

Trajanje razmjene: minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci. Studenti za vrijeme trajanja međunarodne razmjene ostaju upisani na matičnom fakultetu.
Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju. Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu.

Na koja se sveučilišta može otići

Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između fakulteta i inozemnih ustanova. Odlazak na mjesto koje je dogovorio drugi fakultet ili akademija nije moguć. Popis inozemnih sveučilišta s kojima je fakultet sklopio sporazum nalazi se u glavnom izborniku Sporazumi.

Priznavanje kolegija

Svaki student prije odlaska na studijski boravak i prije potpisivanja Ugovora o učenju treba u dogovoru s ECTS koordinatorom pripremiti Tablicu priznavanja predmeta prema Ugovoru o učenju
Nakon što je tablica odobrena, sklapa se Ugovor o učenju (Learning Agreement) , kojeg potpisuju student, matični fakultet i ustanova u inozemstvu.
Ugovor o učenju na FSB-u potpisuje ECTS koordinator.Tablica_mobilnost_odlazni_v01.2022 

U dokumentu Prikaz rezultata mobilnosti nalaze se podaci koji predstavljaju sažetak priznavanja kolegija studentima koji su sudjelovali u programu mobilnosti ERASMUS+ od 2017.‐2020. godine. Podaci služe samo kao orijentacija obzirom da navedeni kolegiji mogu i ne moraju i dalje biti u ponudi.

Napomena: sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti , čl. 9, najviše trajanje mobilnosti određuje se studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa.

Financijska potpora

Financijsku potporu u okviru Erasmus+ programa studenti mogu ostvariti za razdoblja mobilnosti u ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomska, diplomska i poslijediplomska razina).

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, te stoga pokriva samo dio troškova života.
Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava bit će objavljena u Natječaju.
Studenti se mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora. Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća, Fakultet strojarstva i brodogradnje dodijeljuje jednokratnu financijsku potporu svojim studentima odabranim za međunarodnu razmjenu unutar programa ERASMUS+.

Postupak prijave

Studenti se za razmjenu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u siječnju/veljači za sljedeću akademsku godinu. Prije prijave na natječaj, svi studenti zainteresirani za razmjenu, dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na fakultetu usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju, te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu.

Odabir kandidata

Postupak odabira kandidata vrši povjerenstvo na fakultetskoj razini, a osnovni kriteriji za odabir studenata su: pismo motivacije, akademski uspjeh, poznavanje engleskog, odnosno stranog jezika na kojem se održava nastava na stranom sveučilištu.

Sukladno uputama Sveučilišta u Zagrebu i "Priručniku za program Erasmus - Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja" Agencije za mobilnost i programe EU definirani su kriteriji odabira studenata na natječaju Erasmus+  (dostupni uz objavu natječaja za pojedinu akademsku godinu).

Više informacija nalazi se na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica