Međunarodna suradnja
Zaposlenici
Evidencija međunarodne suradnje

Evidencija međunarodne suradnje


http://medjunarodna.unizg.hr/


Evidencija međunarodne suradnje predstavlja središnje mjesto za pohranu informacija o svim vidovima međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu koje su raspršene po pojedinim sastavnicama.

P
odatke u evidenciju unose sami djelatnici Sveučilišta, kontinuirano tijekom cijele godine, i tako ostvaruju ažurnost baze podataka.

Molimo djelatnike da redovito evidentiraju:

Napomena: prije upisa potrebno je provjeriti da li je isti već upisan (pr. međunarodne ugovore redovito u bazu upisuje Služba za vanjsku suradnju).

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102