Međunarodna suradnja
Zaposlenici
Naputak za dolazak stranog istraživača

Naputak za dolazak stranog istraživača/znanstvenika

Pismo se sastavlja na memorandumu FSB-a i potpisuje ga Dekan.

Osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika/icu obavještava Službu za projekte i mobilnost (mobilnost@fsb.hr) i dostavlja sljedeće podatke:

Služba će pripremiti pozivno pismo i dostaviti ga Dekanu na potpis.

 

Ukoliko je znanstveniku/ici potrebno, sastavlja se pismo kojim se potvrđuje boravak na FSB-u.

Osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika/icu obavještava Službu za projekte i mobilnost te dostavlja sljedeće podatke:

Služba će pripremiti potvrdu na memorandumu Fakulteta i dostaviti je Dekanu na potpis.


Sukladno Zakonu o strancima (čl. 84), strani znanstvenici mogu raditi na FSB-u do 90 dana na temelju potvrde o prijavi rada.

Osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika/icu obavještava Službu za projekte i mobilnost (mobilnost@fsb.hr) o dogovorenom posjetu najkasnije mjesec dana prije dolaska stranog znanstvenika.

Rad stranih znanstvenika/ica do 90 dana regulira se posebnim ugovorom (Ugovor o gostovanju/Ugovor o suradnji i sl.).

Osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika/icu dostavlja sve podatke potrebne za sastavljanje ugovora e-mailom Službi općih poslova (+ cc mobilnost@fsb.hr).

Na temelju potpisanog ugovora,  Služba za projekte i mobilnost popunjava Zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada Policijske uprave zagrebačke, a potpisuje ga Dekan.

Trošak izdavanja potvrde o prijavi rada iznosi 150,00 kn (uplaćuje se u Državni proračun), a teretit će se radni nalog osobe koja ugošćuje stranog znanstvenika/icu (potrebno javiti u Službu za projekte i mobnost broj radnog naloga).

Potpisani zahtjev i potvrdu o uplati, osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika/icu dostavlja u Policijsku upravu zagrebačku, najkasnije 2 tjedna prije dolaska stranog znanstvenika/ice.


Za znanstvenike/ice koji planiraju boraviti na FSB-u dulje od 3 mjeseca FSB-u je odobrena akreditacija od strane MZOS-a (20.9.2017.) za ugošćavanje stranih istraživača u svrhu znanstvenog istraživanja na znanstvenim projektima na razdoblje od 5 godina.

Na temelju akreditacije FSB sastavlja Ugovor o gostovanju u svrhu reguliranja privremenog boravka radi znanstvenog istraživanja.

Ugovor se dogovara i potpisuje prije dolaska stranog znanstvenika/ice.

Osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika dostavlja sve podatke potrebne za sastavljanje ugovora e-mailom Službi općih poslova (+ cc mobilnost@fsb.hr).

Ugovor se sastavlja u 4 primjerka, dva ostaju istraživaču, jedan FSB-u i jedan se šalje u MZOS.

Dekan i znanstvenik/ica potpisuju Ugovor.

Osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika/icu pomaže znanstveniku oko regulacije privremenog boravka, smještaja i sl. te je dužna u roku od 2 mjeseca od završetka istraživanja obavijestiti Službu za vanjsku suradnju o završetku istraživanja.

Služba za vanjsku suradnju će pripremiti potvrdu te o tome obavijestiti MZOS i nadležnu policijsku postaju koja je odobrila privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja.

 

Osoba koja ugošćuje stranog istraživača/znanstvenika, koji će boraviti na FSB-u (radi istraživanja, predavanja i sl.), obavezno ga upisuje u Evidenciju međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Ukoliko to nije u mogućnosti učiniti, potrebno je dostaviti sve podatke u Službu za projekte i mobilnost kako bismo ga mi upisali u bazu.

Za točnost podataka odgovorna je osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika.

Molimo da pisma namjere i potvrde o dolasku ne šaljete bez memoranduma fakulteta i potpisa Dekana.

Fakultet je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske akreditiran za ugošćavanje stranih istraživača u svrhu znanstvenog istraživanja na znanstvenim projektima.

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102