Projekt detalji

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta

Projekt detalji

Upgrading the performance of district heating networks in Europe

Akronim
Upgrade DH
Voditelj projekta
Tomislav Pukšec
Financiranje
Horizon 2020 - Horizon 2020
Ukupni budžet
1.999.667,50 EUR
FSB udio
123.125,00 EUR
Internacionalan
Da
Početak - Kraj
2018. - 2021.
Sažetak
Cilj projekta je poboljšati stanje neučinkovitih centraliziranih toplinskih sustava u Europi s naglaskom na obnovu distribucijske mreže ovih sustava. Projekt će razviti podloge za implementaciju obnove definiranih demonstracijskih sustava, koje će se replicirati na razini cijele Europe. Ciljane države u sklopu ovog projekta su Hrvatska, BiH, Danska, Njemačka, Italija, Litva, Poljska i Nizozemska pri čemu FSB implementira sve aktivnosti ovog projekta u RH. Ciljani grad u Republici Hrvatskoj je Sisak, gdje je FSB analizirao implementaciju toplinskog spremnika u centralizirani toplinski sustav kako bi se smanjili postojeći gubici kontinuiranog rada kogeneracije na biomasu, pri čemu dolazi do velikog gubitka topline tokom noći zbog niskih toplinskih potreba. Analiza je pokazala da je implementacija toplinskog spremnika izrazito isplativa te su svi razvijeni dokumenti u sklopu projekta predani HEP Toplinarstvu kako bi se povećala šansa da se projekt realizira.
Partneri
Euroheat & Power, Belgija
Gruppo Hera, Italija
OPTIT Srl – OPTIT, Italija
COWI A/S – COWI, Danska
Projektgesellschaft fur Rationalisierung, Information und Standardisierung, Njemačka
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Salcininku Silumos Tinklai, Litva
Lithuanian District Heating Association, Litva
Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems, Njemačka
WIP Renewable Energies, Njemačka
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica