Međunarodna suradnja
Studenti
Stručna Praksa - ostalo

Stručna praksa koja nije u okviru programa Erasmus+


  NOSITELJ AKTIVNOST
1. STUDENT Javlja se voditelju prakse i stručnom suradniku za mobilnost studenata radi informacija vezanih uz obavljanje prakse u inozemstvu.
2. STUDENT Razmatra, odabire i traži privolu poduzeća u kojemu bi želio obaviti praksu. Po mogućnosti dogovara program prakse. Po potrebi se savjetuje s voditeljem prakse (posebno o podobnosti poduzeća i predloženom programu).
3. STUDENT Ispunjeni Prijavni list predaje voditelju prakse.
4. VODITELJ PRAKSE Ocjenjuje podobnost poduzeća i eventualno predloženi program rada, te parafira Ugovor o provedbi industrijske prakse (datum i potpis).
5. STRUČNI SURADNIK ZA MOBILNOST, ECTS KOORDINATOR Ugovor o provedbi industrijske prakse (Training Agreement) potpisuju student, ECTS koordinator i institucija u koju student odlazi (uz potpis, obavezan je pečat institucije).
6. STUDENT Sklapa policu osiguranja za razdoblje koje će provesti u inozemstvu (uključuje zdravstveno osiguranje u inozemstvu, putno osiguranje, osiguranje od odgovornosti i osiguranje od nezgode). Trošak police osiguranja snosi student.
7. STUDENT Obavlja praksu. Obavezno vodi Dnevnik prakse i piše Izvješće s prakse.
8. STUDENT Izvješće s prakse s Dnevnikom i Potvrdom poduzeća o obavljenoj praksi (Confirmation Letter) predaje voditelju prakse.
9. VODITELJ PRAKSE Temeljem Izvješća s prakse i razgovora sa studentom ocjenjuje je li praksa zadovoljavajuće obavljena; ako jest, upućuje studenta ECTS koordinatoru.
10. ECTS KOORDINATOR Na temelju konačnog izvješća odobrava upis ECTS bodova i obavještava referadu koja prodvodi upis prakse i bodova. 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102