Korisnički identiteti

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

O Fakultetu
IT podrška
Korisnički identiteti

Korisnički identiteti

Korisnički identitet je skup podataka o pojedincu koji se koristi za provjeru identiteta i prava pristupa, a sastoji se od jedinstvene korisničke oznake i zaporke. Fakultet strojarstva i brodogradnje koristi LDAP bazu (tzv. LDAP imenik) kao sustav pohrane korisničkih identita i uključen je u sustav AAI@EduHr infrastrukture.

Pravo na korisnički identitet u LDAP imeniku imaju svi djelatnici i studenti fakulteta pri čemu je trajanje studentskih identiteta ograničeno trajanjem studentskih prava, a trajanje pristupa za djelatnike je ograničeno trajanjem njihova radnog odnosa na fakultetu.

Svakom se studentu FSB-a na početku studiranja otvara korisnički pristup u LDAP bazi kojim se koristi tokom studija za potrebe nastave u računalnim učionicama, portal e-učenje, prijavu na Studomat, bežičnu mrežu eduroam ili prijavu na fakultetske stranice FSBonline. Treba napomenuti da je razlika izmedu korisničkog imena za pristup mailu (npr. ip123456) i onoga za pristup LDAP-u ta što ova posljednja u sufiksu sadrži domenu FSB-a (npr. ip123456@fsb.hr).

Studenti svoje korisničke podatke preuzimaju, zajedno sa studentskim iskaznicama, na početku prve studijske godine prema rasporedu koji se objavljuje sredinom mjeseca rujna na internetskim stranicama fakulteta.

Prvo otvaranje korisničkog pristupa je besplatno, a svako sljedeće otvaranje korisničkog pristupa zbog gubitka podataka zaračunava se iznosom od 13,27 € (100,00 kn) koji se plaća putem Blagajne Fakuleta.

Prilikom ponovnog otvaranja ili produživanja korisničkog pristupa student mora u u Računalni centar dostaviti:

  1. ispunjeni Formular za izdavanje korisničkog pristupa,
  2. potvrdu o uplati u iznosu od 13,27 € (100,00 kn) koju su dobili na Blagajni Fakulteta (vrijedi samo za studente koji su izgubili podatke o korisničkom pristupu).

Studenti koji znaju podatke o svom korisničkom pristupu, ali traže produljenje korisničkog pristupa ne uplaćuju 13,27 € (100,00 kn) već dostavljaju samo ispunjeni formular iz točke 1. Pravo na produljenje imaju oni studenti kojima još nisu istekla studentska prava.

Svi korisnički pristupi će biti otvoreni najkasnije do drugi dan iza 14 sati (zahtjevi zaprimljeni u petak rješavaju se u ponedjeljak). U slučaju ponovnog otvaranja ili produženja studenti svoje podatke preuzimaju u Računalnom centru radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati uz predočenje studentske iskaznice.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica