O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
1700
Dekanat i tajništvo
Tajnik fakulteta: Ivan Petrošević
voditelj ureda dekana
1.
 
Brod Đođo, Marela, voditelj ureda dekana Ured Dekana 
01 6168 198
01 6168 220
viši tehničar za grafičku pripremu
2.
 
Lesar, Mario, ing., viši tehničar za grafičku pripremu Računalni centar 
01 6168 374
voditelj čuvara
3.
 
Bogovac, Goran, voditelj čuvara Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
voditelj Skriptarnice i umnožavanja
4.
 
Međimurec, Ruth, voditelj Skriptarnice i umnožavanja Služba općih poslova 
01 6168 453
voditelj odsjeka plana i analize
5.
 
Schlosser, Ana, voditelj odsjeka plana i analize Nabavna služba 
01 6168 128
stručni savjetnik za međunarodnu nabavu
6.
 
Devčić, Jelena, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodnu nabavu Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 397
voditelj pododsjeka održavanja
7.
 
Bulić, Maruška, dipl. ing., voditelj pododsjeka održavanja Služba: Tehnička služba - voditelj službe 
01 6168 261
rukovoditelj Računalnog centra
8.
 
Brkić, Zlatko, dipl. ing., rukovoditelj Računalnog centra Služba: Računalni centar - voditelj službe 
01 6168 275
čuvar
9.
 
01 6168 124
01 6168 307
tajnik Fakulteta
10.
 
Petrošević, Ivan, dipl. iur., tajnik Fakulteta, tajnik fakulteta Služba: Dekanat i tajništvo - voditelj službeSlužba: Ured Dekana - voditelj službe 
01 6168 420
rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti
11.
 
Kovač, Boris, dipl. ing., rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti - voditelj službe 
01 6168 262
rukovoditelj Nabavne službe
12.
 
Klišmanić, Dubravka, dipl. oec., rukovoditelj Nabavne službe Služba: Nabavna služba - voditelj službe 
01 6168 196
čuvar
13.
 
01 6168 124
voditelj obračuna plaća
14.
 
Jelić , Anđelka , voditelj obračuna plaća Financijska služba 
01 6168 271
stručni savjetnik za poslijediplomske studije
15.
 
Ferger Šošić, Margaret, dipl. iur., stručni savjetnik za poslijediplomske studije Studentska služba 
01 6168 163
ostali djelatnici
16.
 
Gogala, Nedjeljka, voditelj odsjeka računovodstvenih poslova - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
17.
 
Herold, Izidora, voditelj odsjeka za završne i diplomske ispite Studentska služba 
01 6168 167
18.
 
Babić, Vesna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
19.
 
01 6168 190
20.
 
Butković, Dragan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
21.
 
01 6168 124
22.
 
Domitran, Biserka, voditelj kadrovskih poslova Služba općih poslova 
01 6168 200
23.
 
Knežević, Jadranka, stručni referent - platnog prometa Financijska služba 
01 6168 104
24.
 
Ćuk, Zdravko, soboslikar Tehnička služba 
01 6168 543
25.
 
Mihaljević, Ankica, dipl. oec., rukovoditelj Financijske službe Služba: Financijska služba - voditelj službe 
01 6168 170
26.
 
Pulko, Nenad, strojobravar Tehnička služba 
01 6168 243
27.
 
Koprivnjak, Jadranka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
28.
 
Mihaljević, Željka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
29.
 
Marinić Ravlić, Marija, dipl. ing., voditelj Službe ZNR i ZOP Služba: Služba zaštite na radu i zaštite od požara - voditelj službe 
01 6168 258
30.
 
Horvat, Klaudija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
31.
 
Lazić, Petra, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Služba općih poslova - voditelj službe 
01 6168 418
32.
 
Horvat, Anita, stručni referent - operater Financijska služba 
01 6168 310
33.
 
Šegina, Ljiljana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
34.
 
Pavić, Marija, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
35.
 
Zdunić, Nikola, dipl. ing., stručni savjetnik - administrator informacijskih servisa Računalni centar 
01 6168 277
36.
 
Belaj, Ida, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
37.
 
01 6168 222
38.
 
Vranjican, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 343
39.
 
Kunsabo, Andrea, stručni referent nabave Nabavna služba 
01 6168 128
40.
 
Tuzla, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
41.
 
Babić, Jasminka, dostavljač Služba općih poslova 
01 6168 244
42.
 
Vlahović, Marica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
43.
 
Brekalo, Brigita, stručni referent Financijska služba 
01 6168 310
44.
 
Klanac, Matea, dipl. iur., tajnik upravljanja Ured Dekana 
01 6168 500
 
 
Razić, Nevenka, poslovna tajnica dekana i tajnika Ured Dekana 
01 6168 220
45.
 
01 6168 307
46.
 
Kunštek, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
47.
 
Badžek, Jasna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
48.
 
Mahin, Andreja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
49.
 
Očić, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
50.
 
Spišić, Elizabeta, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 327
51.
 
Bezmalinović, Ivana, mag.soc., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
52.
 
Krkalović, Mato, instalater-monter Tehnička služba 
53.
 
Škoko Gavranović, Silvana, tehnički suradnik Računalni centar 
01 6168 276
54.
 
Šegina, Anka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
55.
 
01 6168 190
56.
 
Popović, Zlatica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
57.
 
Vnučec, Zoran, vodoinstalater Tehnička služba 
01 6168 543
58.
 
Pleša, Jadranka, stručni referent - operater Služba općih poslova 
01 6168 563
59.
 
Slavica, Ankica, stručni referent - knjigovođa OS, SI i materijala Financijska služba 
01 6168 104
60.
 
Fijan, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 345
61.
 
Šerbeđija, Sonja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 361
62.
 
Batković, Mirjana, spremačica - brigadir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
63.
 
Čačić, Tihomir, električar Tehnička služba 
01 6168 233
64.
 
Levanić, Andrija, dipl. ing., sistem inženjer Računalni centar 
01 6168 288
65.
 
Franceković, Božica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
66.
 
Ilić, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 318
67.
 
Škreblin, Ana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
68.
 
Crnić, Stanislav, viši tehničar Računalni centar 
01 6168 272
69.
 
Budimir Bekan, Tea, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
70.
 
Eškić, Andreja, rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Studentska služba - voditelj službe 
01 6168 477
71.
 
Markota, Snježana, domaćica Ured Dekana 
01 6168 100
72.
 
Andrić, Nada, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
73.
 
Zec, Goran, prof., stručni savjetnik - administrator poslužitelja Računalni centar 
01 6168 272
74.
 
Minđak, Darinka, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
75.
 
01 6168 228
76.
 
Stipanović, Slavica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
77.
 
Hrubi, Monika, stručni referent Studentska služba 
01 6168 160
78.
 
Vnučec, Anđelka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
79.
 
Horvatić, Jadranka, voditelj platnog prometa Financijska služba 
01 6168 110
80.
 
Priščan, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
81.
 
Dolčić, Đurđica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
82.
 
Držanić, Mirjana, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
83.
 
Koren, Ivica, električar Tehnička služba 
01 6168 233
84.
 
Sinković, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
85.
 
Domitrović, Ana, dipl. oec., rukovoditelj Službe za projekte i mobilnost Služba: Služba za projekte i mobilnost - voditelj službe 
01 6168 416
86.
 
Novak Vlahek, Draženka, dipl. oec., voditelj knjigovodstva Financijska služba 
01 6168 281
87.
 
Margarin-Komin, Mateja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
88.
 
Levanić, Leticija, stručni referent - blagajnik Financijska služba 
01 6168 140
89.
 
01 6168 124
90.
 
Stanić, Terezija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
91.
 
Drndelić, Željka, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba općih poslova 
01 6168 418
92.
 
Burić, Ana, voditelj pisarnice i arhivar Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
93.
 
Kolman, Sandra, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102