O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
1700
Dekanat i tajništvo
Tajnik fakulteta: Ivan Petrošević
viši tehničar za grafičku pripremu
1.
 
Lesar, Mario, ing., viši tehničar za grafičku pripremu Služba: Računalni centar 
01 6168 374
voditelj čuvara
2.
 
Bogovac, Goran, voditelj čuvara Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
voditelj Skriptarnice i umnožavanja
3.
 
Međimurec, Ruth, voditelj Skriptarnice i umnožavanja Služba: Služba općih poslova 
01 6168 453
voditelj odsjeka plana i analize
4.
 
Schlosser, Ana, voditelj odsjeka plana i analize Služba: Nabavna služba 
01 6168 128
stručni savjetnik za međunarodnu nabavu
5.
 
Devčić, Jelena, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodnu nabavu Služba: Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 397
voditelj pododsjeka održavanja
6.
 
Bulić, Maruška, dipl. ing., voditelj pododsjeka održavanja Služba: Tehnička služba - voditelj službe 
01 6168 261
rukovoditelj Računalnog centra
7.
 
Brkić, Zlatko, dipl. ing., rukovoditelj Računalnog centra Služba: Računalni centar - voditelj službe 
01 6168 275
čuvar
8.
 
Perković, Josip, čuvar Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
01 6168 307
tajnik Fakulteta
9.
 
Petrošević, Ivan, dipl. iur., tajnik Fakulteta, tajnik fakulteta Služba: Dekanat i tajništvo - voditelj službeSlužba: Ured Dekana - voditelj službe 
01 6168 420
rukovoditelj Nabavne službe
10.
 
Klišmanić, Dubravka, dipl. oec., rukovoditelj Nabavne službe Služba: Nabavna služba - voditelj službe 
01 6168 196
rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti
11.
 
Kovač, Boris, dipl. ing., rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 262
stručni savjetnik za poslijediplomske studije
12.
 
Ferger Šošić, Margaret, dipl. iur., stručni savjetnik za poslijediplomske studije Služba: Studentska služba 
01 6168 500
ostali djelatnici
13.
 
Domitran, Biserka, voditelj kadrovskih poslova Služba: Služba općih poslova 
01 6168 200
14.
 
Knežević, Jadranka, stručni referent - platnog prometa Služba: Financijska služba 
01 6168 104
15.
 
Fažo, Vesna, voditelj pisarnice i arhivar Služba: Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
16.
 
Mihaljević, Ankica, dipl. oec., rukovoditelj Financijske službe Služba: Financijska služba - voditelj službe 
01 6168 170
17.
 
Pulko, Nenad, strojobravar Služba: Tehnička služba 
01 6168 243
18.
 
Koprivnjak, Jadranka, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
19.
 
Ćuk, Zdravko, soboslikar Služba: Tehnička služba 
01 6168 543
20.
 
Marinić Ravlić, Marija, dipl. ing., voditelj Službe ZNR i ZOP Služba: Služba zaštite na radu i zaštite od požara - voditelj službe 
01 6168 258
21.
 
Horvat, Klaudija, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
22.
 
Horvat, Anita, stručni referent - operater Služba: Financijska služba 
01 6168 310
23.
 
Šegina, Ljiljana, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
24.
 
Mihaljević, Željka, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
25.
 
Zdunić, Nikola, dipl. ing., stručni savjetnik - administrator informacijskih servisa Služba: Računalni centar 
01 6168 277
26.
 
Novak, Mara, telefonist Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 222
27.
 
Pavić, Marija, financijski knjigovođa Služba: Financijska služba 
01 6168 150
28.
 
Kunsabo, Andrea, stručni referent nabave Služba: Nabavna služba 
01 6168 128
29.
 
Babić, Jasminka, dostavljač Služba: Služba općih poslova 
01 6168 244
30.
 
Vlahović, Marica, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
31.
 
Vranjican, Mirjana, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 343
32.
 
Klanac, Matea, dipl. iur., tajnik upravljanja Služba: Ured Dekana 
01 6168 163
33.
 
Razić, Nevenka, poslovna tajnica dekana i tajnika Služba: Ured Dekana 
01 6168 220
34.
 
Rupa, Ana, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
35.
 
Kunštek, Marija, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
36.
 
Brekalo, Brigita, stručni referent Služba: Financijska služba 
01 6168 310
37.
 
Mahin, Andreja, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
38.
 
Očić, Marija, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
39.
 
Badžek, Jasna, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
40.
 
Bezmalinović, Ivana, mag.soc., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba: Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
41.
 
Radović, Niko, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Služba općih poslova - voditelj službe 
01 6168 418
42.
 
Škoko Gavranović, Silvana, tehnički suradnik Služba: Računalni centar 
01 6168 276
43.
 
Šegina, Anka, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
44.
 
Bacan, Mila, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 190
45.
 
Popović, Zlatica, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
46.
 
Vnučec, Zoran, vodoinstalater Služba: Tehnička služba 
01 6168 543
47.
 
Krkalović, Mato, instalater-monter Služba: Tehnička služba 
48.
 
Pleša, Jadranka, stručni referent - operater Služba: Služba općih poslova 
01 6168 563
49.
 
Slavica, Ankica, stručni referent - knjigovođa OS, SI i materijala Služba: Financijska služba 
01 6168 104
50.
 
Fijan, Mirjana, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 345
51.
 
Šerbeđija, Sonja, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 361
52.
 
Batković, Mirjana, spremačica - brigadir Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
53.
 
Levanić, Andrija, dipl. ing., sistem inženjer Služba: Računalni centar 
01 6168 288
54.
 
Franceković, Božica, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
55.
 
Ilić, Mirjana, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 318
56.
 
Škreblin, Ana, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
57.
 
Crnić, Stanislav, viši tehničar Služba: Računalni centar 
01 6168 272
58.
 
Čačić, Tihomir, električar Služba: Tehnička služba 
01 6168 233
59.
 
Eškić, Andreja, rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Studentska služba - voditelj službe 
01 6168 477
60.
 
Markota, Snježana, domaćica Služba: Ured Dekana 
01 6168 100
61.
 
Andrić, Nada, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
62.
 
Zec, Goran, prof., stručni savjetnik - administrator poslužitelja Služba: Računalni centar 
01 6168 272
63.
 
Budimir Bekan, Tea, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba: Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
64.
 
Minđak, Darinka, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Služba: Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
65.
 
Kopljar, Damir, portir Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 228
66.
 
Stipanović, Slavica, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
67.
 
Hrubi, Monika, stručni referent Služba: Studentska služba 
01 6168 160
68.
 
Horvatić, Jadranka, voditelj platnog prometa Služba: Financijska služba 
01 6168 110
69.
 
Batković, Darko, portir Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
70.
 
Priščan, Stjepan, portir Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
71.
 
Jelić , Anđelka , viši stručni referent - obračunavatelj plaća Služba: Financijska služba 
01 6168 271
72.
 
Dolčić, Đurđica, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
73.
 
Vnučec, Anđelka, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
74.
 
Držanić, Mirjana, financijski knjigovođa Služba: Financijska služba 
01 6168 150
75.
 
Koren, Ivica, električar Služba: Tehnička služba 
01 6168 233
76.
 
Sinković, Stjepan, portir Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
77.
 
Domitrović, Ana, dipl. oec., rukovoditelj Službe za projekte i mobilnost Služba: Služba za projekte i mobilnost - voditelj službe 
01 6168 416
78.
 
Novak Vlahek, Draženka, dipl. oec., voditelj knjigovodstva Služba: Financijska služba 
01 6168 281
79.
 
Levanić, Leticija, stručni referent - blagajnik Služba: Financijska služba 
01 6168 140
80.
 
Šivak, Ivica, portir Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
81.
 
Stanić, Terezija, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
82.
 
Drndelić, Željka, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Služba općih poslova 
01 6168 418
83.
 
Burić, Ana, stručni referent - pisarnice Služba: Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
84.
 
Margarin-Komin, Mateja, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
85.
 
Gogala, Nedjeljka, voditelj odsjeka računovodstvenih poslova - obračunavatelj plaća Služba: Financijska služba 
01 6168 271
86.
 
Herold, Izidora, voditelj odsjeka za završne i diplomske ispite Služba: Studentska služba 
01 6168 167
87.
 
Babić, Vesna, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
88.
 
Hrs, Kosa, spremačica Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 190
89.
 
Butković, Dragan, portir Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102