O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
1700
Dekanat i tajništvo
Tajnik fakulteta: Ivan Petrošević
viši tehničar za grafičku pripremu
1.
 
Lesar, Mario, ing., viši tehničar za grafičku pripremu Računalni centar 
01 6168 374
čuvar
2.
 
Vojnović, Đorđe, čuvar Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
voditelj čuvara
3.
 
Bogovac, Goran, voditelj čuvara Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
voditelj Skriptarnice i umnožavanja
4.
 
Međimurec, Ruth, voditelj Skriptarnice i umnožavanja Služba općih poslova 
01 6168 453
voditelj odsjeka plana i analize
5.
 
Schlosser, Ana, voditelj odsjeka plana i analize Nabavna služba 
01 6168 128
stručni savjetnik za međunarodnu nabavu
6.
 
Devčić, Jelena, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodnu nabavu Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 397
voditelj pododsjeka održavanja
7.
 
Bulić, Maruška, dipl. ing., voditelj pododsjeka održavanja Služba: Tehnička služba - voditelj službe 
01 6168 261
rukovoditelj Računalnog centra
8.
 
Brkić, Zlatko, dipl. ing., rukovoditelj Računalnog centra Služba: Računalni centar - voditelj službe 
01 6168 275
čuvar
9.
 
01 6168 124
01 6168 307
tajnik Fakulteta
10.
 
Petrošević, Ivan, dipl. iur., tajnik Fakulteta, tajnik fakulteta Služba: Dekanat i tajništvo - voditelj službeSlužba: Ured Dekana - voditelj službe 
01 6168 420
rukovoditelj Nabavne službe
11.
 
Klišmanić, Dubravka, dipl. oec., rukovoditelj Nabavne službe Služba: Nabavna služba - voditelj službe 
01 6168 196
rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti
12.
 
Kovač, Boris, dipl. ing., rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti - voditelj službe 
01 6168 262
čuvar
13.
 
01 6168 124
stručni savjetnik za poslijediplomske studije
14.
 
Ferger Šošić, Margaret, dipl. iur., stručni savjetnik za poslijediplomske studije Studentska služba 
01 6168 500
ostali djelatnici
15.
 
Gogala, Nedjeljka, voditelj odsjeka računovodstvenih poslova - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
16.
 
Herold, Izidora, voditelj odsjeka za završne i diplomske ispite Studentska služba 
01 6168 167
17.
 
Babić, Vesna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
18.
 
01 6168 190
19.
 
Butković, Dragan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
20.
 
Kolman, Sandra, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
21.
 
Domitran, Biserka, voditelj kadrovskih poslova Služba općih poslova 
01 6168 200
22.
 
Knežević, Jadranka, stručni referent - platnog prometa Financijska služba 
01 6168 104
23.
 
Fažo, Vesna, voditelj pisarnice i arhivar Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
24.
 
Mihaljević, Ankica, dipl. oec., rukovoditelj Financijske službe Služba: Financijska služba - voditelj službe 
01 6168 170
25.
 
Pulko, Nenad, strojobravar Tehnička služba 
01 6168 243
26.
 
01 6168 124
27.
 
Koprivnjak, Jadranka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
28.
 
Ćuk, Zdravko, soboslikar Tehnička služba 
01 6168 543
29.
 
Marinić Ravlić, Marija, dipl. ing., voditelj Službe ZNR i ZOP Služba: Služba zaštite na radu i zaštite od požara - voditelj službe 
01 6168 258
30.
 
Horvat, Klaudija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
31.
 
Horvat, Anita, stručni referent - operater Financijska služba 
01 6168 310
32.
 
Šegina, Ljiljana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
33.
 
Mihaljević, Željka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
34.
 
Zdunić, Nikola, dipl. ing., stručni savjetnik - administrator informacijskih servisa Računalni centar 
01 6168 277
35.
 
01 6168 222
36.
 
Pavić, Marija, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
37.
 
Kunsabo, Andrea, stručni referent nabave Nabavna služba 
01 6168 128
38.
 
Babić, Jasminka, dostavljač Služba općih poslova 
01 6168 244
39.
 
Vlahović, Marica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
40.
 
Vranjican, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 343
41.
 
Klanac, Matea, dipl. iur., tajnik upravljanja Ured Dekana 
01 6168 163
42.
 
Razić, Nevenka, poslovna tajnica dekana i tajnika Ured Dekana 
01 6168 220
43.
 
01 6168 307
44.
 
Kunštek, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
45.
 
Brekalo, Brigita, stručni referent Financijska služba 
01 6168 310
46.
 
Mahin, Andreja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
47.
 
Očić, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
48.
 
Badžek, Jasna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
49.
 
Bezmalinović, Ivana, mag.soc., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
50.
 
Radović, Niko, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Služba općih poslova - voditelj službe 
01 6168 418
51.
 
Škoko Gavranović, Silvana, tehnički suradnik Računalni centar 
01 6168 276
52.
 
Šegina, Anka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
53.
 
01 6168 190
54.
 
Popović, Zlatica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
55.
 
Vnučec, Zoran, vodoinstalater Tehnička služba 
01 6168 543
56.
 
Krkalović, Mato, instalater-monter Tehnička služba 
57.
 
Pleša, Jadranka, stručni referent - operater Služba općih poslova 
01 6168 563
58.
 
Slavica, Ankica, stručni referent - knjigovođa OS, SI i materijala Financijska služba 
01 6168 104
59.
 
Fijan, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 345
60.
 
Šerbeđija, Sonja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 361
61.
 
Batković, Mirjana, spremačica - brigadir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
62.
 
Levanić, Andrija, dipl. ing., sistem inženjer Računalni centar 
01 6168 288
63.
 
Franceković, Božica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
64.
 
Ilić, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 318
65.
 
Škreblin, Ana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
66.
 
Crnić, Stanislav, viši tehničar Računalni centar 
01 6168 272
67.
 
Čačić, Tihomir, električar Tehnička služba 
01 6168 233
68.
 
Eškić, Andreja, rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Studentska služba - voditelj službe 
01 6168 477
69.
 
Markota, Snježana, domaćica Ured Dekana 
01 6168 100
70.
 
Andrić, Nada, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
71.
 
Zec, Goran, prof., stručni savjetnik - administrator poslužitelja Računalni centar 
01 6168 272
72.
 
Budimir Bekan, Tea, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
73.
 
Minđak, Darinka, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
74.
 
01 6168 228
75.
 
Stipanović, Slavica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
76.
 
Hrubi, Monika, stručni referent Studentska služba 
01 6168 160
77.
 
Horvatić, Jadranka, voditelj platnog prometa Financijska služba 
01 6168 110
78.
 
Priščan, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
79.
 
Jelić , Anđelka , viši stručni referent - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
80.
 
Dolčić, Đurđica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
81.
 
Vnučec, Anđelka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
82.
 
Držanić, Mirjana, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
83.
 
Koren, Ivica, električar Tehnička služba 
01 6168 233
84.
 
Sinković, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
85.
 
Domitrović, Ana, dipl. oec., rukovoditelj Službe za projekte i mobilnost Služba: Služba za projekte i mobilnost - voditelj službe 
01 6168 416
86.
 
Novak Vlahek, Draženka, dipl. oec., voditelj knjigovodstva Financijska služba 
01 6168 281
87.
 
Levanić, Leticija, stručni referent - blagajnik Financijska služba 
01 6168 140
88.
 
01 6168 124
89.
 
Stanić, Terezija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
90.
 
Drndelić, Željka, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba općih poslova 
01 6168 418
91.
 
Burić, Ana, stručni referent - pisarnice Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
92.
 
Margarin-Komin, Mateja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102