O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
1700
Dekanat i tajništvo
Tajnik fakulteta: Ivan Petrošević
čuvar
1.
 
01 6168 124
01 6168 307
tajnik Fakulteta
2.
 
Petrošević, Ivan, dipl. iur., tajnik Fakulteta, tajnik fakulteta Služba: Dekanat i tajništvo - voditelj službeSlužba: Ured Dekana - voditelj službe 
01 6168 420
čuvar
3.
 
01 6168 124
rukovoditelj Nabavne službe
4.
 
Klišmanić, Dubravka, dipl. oec., rukovoditelj Nabavne službe Služba: Nabavna služba - voditelj službe 
01 6168 196
rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti
5.
 
Kovač, Boris, dipl. ing., rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti - voditelj službe 
01 6168 262
stručni savjetnik za poslijediplomske studije
6.
 
Ferger Šošić, Margaret, dipl. iur., stručni savjetnik za poslijediplomske studije Studentska služba 
01 6168 500
viši tehničar za grafičku pripremu
7.
 
Lesar, Mario, ing., viši tehničar za grafičku pripremu Računalni centar 
01 6168 374
čuvar
8.
 
Vojnović, Đorđe, čuvar Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
voditelj Skriptarnice i umnožavanja
9.
 
Međimurec, Ruth, voditelj Skriptarnice i umnožavanja Služba općih poslova 
01 6168 453
voditelj čuvara
10.
 
Bogovac, Goran, voditelj čuvara Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
voditelj odsjeka plana i analize
11.
 
Schlosser, Ana, voditelj odsjeka plana i analize Nabavna služba 
01 6168 128
rukovoditelj Računalnog centra
12.
 
Brkić, Zlatko, dipl. ing., rukovoditelj Računalnog centra Služba: Računalni centar - voditelj službe 
01 6168 275
stručni savjetnik za međunarodnu nabavu
13.
 
Devčić, Jelena, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodnu nabavu Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 397
voditelj pododsjeka održavanja
14.
 
Bulić, Maruška, dipl. ing., voditelj pododsjeka održavanja Služba: Tehnička služba - voditelj službe 
01 6168 261
ostali djelatnici
15.
 
Pleša, Jadranka, stručni referent - operater Služba općih poslova 
01 6168 563
16.
 
Slavica, Ankica, stručni referent - knjigovođa OS, SI i materijala Financijska služba 
01 6168 104
17.
 
Fijan, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 345
18.
 
Popović, Zlatica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
19.
 
Vnučec, Zoran, vodoinstalater Tehnička služba 
01 6168 543
20.
 
Krkalović, Mato, instalater-monter Tehnička služba 
21.
 
Levanić, Andrija, dipl. ing., sistem inženjer Računalni centar 
01 6168 288
22.
 
Franceković, Božica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
23.
 
Ilić, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 318
24.
 
Šerbeđija, Sonja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 361
25.
 
Batković, Mirjana, spremačica - brigadir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
26.
 
Eškić, Andreja, rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Studentska služba - voditelj službe 
01 6168 477
27.
 
Markota, Snježana, domaćica Ured Dekana 
01 6168 100
28.
 
Andrić, Nada, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
29.
 
Škreblin, Ana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
30.
 
Crnić, Stanislav, viši tehničar Računalni centar 
01 6168 272
31.
 
Čačić, Tihomir, električar Tehnička služba 
01 6168 233
32.
 
Minđak, Darinka, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
33.
 
01 6168 228
34.
 
Stipanović, Slavica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
35.
 
Zec, Goran, prof., stručni savjetnik - administrator poslužitelja Računalni centar 
01 6168 272
36.
 
Budimir Bekan, Tea, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
37.
 
Horvatić, Jadranka, voditelj platnog prometa Financijska služba 
01 6168 110
38.
 
Priščan, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
39.
 
Hrubi, Monika, stručni referent Studentska služba 
01 6168 160
40.
 
Držanić, Mirjana, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
41.
 
Koren, Ivica, električar Tehnička služba 
01 6168 233
42.
 
Sinković, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
43.
 
Jelić , Anđelka , viši stručni referent - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
44.
 
Dolčić, Đurđica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
45.
 
Vnučec, Anđelka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
46.
 
Levanić, Leticija, stručni referent - blagajnik Financijska služba 
01 6168 140
47.
 
01 6168 124
48.
 
Stanić, Terezija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
49.
 
Domitrović, Ana, dipl. oec., rukovoditelj Službe za projekte i mobilnost Služba: Služba za projekte i mobilnost - voditelj službe 
01 6168 416
50.
 
Novak Vlahek, Draženka, dipl. oec., voditelj knjigovodstva Financijska služba 
01 6168 281
51.
 
Gogala, Nedjeljka, voditelj odsjeka računovodstvenih poslova - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
52.
 
Herold, Izidora, voditelj odsjeka za završne i diplomske ispite Studentska služba 
01 6168 167
53.
 
Babić, Vesna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
54.
 
Drndelić, Željka, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba općih poslova 
01 6168 418
55.
 
Burić, Ana, stručni referent - pisarnice Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
56.
 
Margarin-Komin, Mateja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
57.
 
Domitran, Biserka, voditelj kadrovskih poslova Služba općih poslova 
01 6168 200
58.
 
Knežević, Jadranka, stručni referent - platnog prometa Financijska služba 
01 6168 104
59.
 
Fažo, Vesna, voditelj pisarnice i arhivar Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
60.
 
01 6168 190
61.
 
Butković, Dragan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
62.
 
Kolman, Sandra, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
63.
 
Koprivnjak, Jadranka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
64.
 
Ćuk, Zdravko, soboslikar Tehnička služba 
01 6168 543
65.
 
Mihaljević, Ankica, dipl. oec., rukovoditelj Financijske službe Služba: Financijska služba - voditelj službe 
01 6168 170
66.
 
Pulko, Nenad, strojobravar Tehnička služba 
01 6168 243
67.
 
01 6168 124
68.
 
Horvat, Anita, stručni referent - operater Financijska služba 
01 6168 310
69.
 
Šegina, Ljiljana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
70.
 
Mihaljević, Željka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
71.
 
Marinić Ravlić, Marija, dipl. ing., voditelj Službe ZNR i ZOP Služba: Služba zaštite na radu i zaštite od požara - voditelj službe 
01 6168 258
72.
 
Horvat, Klaudija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
73.
 
01 6168 222
74.
 
Pavić, Marija, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
75.
 
Zdunić, Nikola, dipl. ing., stručni savjetnik - administrator informacijskih servisa Računalni centar 
01 6168 277
76.
 
Babić, Jasminka, dostavljač Služba općih poslova 
01 6168 244
77.
 
Vlahović, Marica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
78.
 
Vranjican, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 343
79.
 
Kunsabo, Andrea, stručni referent nabave Nabavna služba 
01 6168 128
80.
 
Razić, Nevenka, poslovna tajnica dekana i tajnika Ured Dekana 
01 6168 220
81.
 
01 6168 307
82.
 
Kunštek, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
83.
 
Brekalo, Brigita, stručni referent Financijska služba 
01 6168 310
84.
 
Klanac, Matea, dipl. iur., tajnik upravljanja Ured Dekana 
01 6168 163
85.
 
Mahin, Andreja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
86.
 
Očić, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
87.
 
Badžek, Jasna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
88.
 
Škoko Gavranović, Silvana, tehnički suradnik Računalni centar 
01 6168 276
89.
 
Šegina, Anka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
90.
 
01 6168 190
91.
 
Spišić, Elizabeta, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 327
92.
 
Bezmalinović, Ivana, mag.soc., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
93.
 
Radović, Niko, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Služba općih poslova - voditelj službe 
01 6168 418
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102