Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
200
Zavod za tehničku mehaniku
Predstojnik: Tanja Jurčević Lulić
Zamjenik: Igor Karšaj
mlađi istraživač na projektu
1.
Dr. sc.
 
Seleš, Karlo, mag.ing., mlađi istraživač na projektu Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 263
administrator projekta
2.
 
Damić, Tihana, dipl. iur., administrator projekta Katedra za mehaniku i čvrstoću 
mlađi istraživač na projektu
3.
 
Jukić, Krešimir, mag.ing., mlađi istraživač na projektu Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 178
redoviti profesor
4.
Dr. sc.
 
Semenski, Damir, dipl. ing., redoviti profesor Katedra: Katedra za eksperimentalnu mehaniku - voditelj katedre 
01 6168 211
 
Dr. sc.
 
Sorić, Jurica, dipl. ing., redoviti profesor Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 103
5.
Dr. sc.
 
Tonković, Zdenko, dipl. ing., redoviti profesor Katedra: Katedra za mehaniku i čvrstoću - voditelj katedre 
01 6168 450
6.
Dr. sc.
 
Kodvanj, Janoš, dipl. ing., redoviti profesor Laboratorij: Laboratorij za eksperimentalnu mehaniku - voditelj laboratorija 
01 6168 425
7.
Dr. sc.
 
Wolf, Hinko, dipl. ing., redoviti profesor Katedra: Katedra za primijenjenu dinamiku - voditelj katedre 
01 6168 168
8.
Dr. sc.
 
Jurčević Lulić, Tanja, dipl. ing., redoviti profesor Zavod: Zavod za tehničku mehaniku - predstojnik zavoda 
01 6168 549
9.
Dr. sc.
 
Karšaj, Igor, dipl. ing., redoviti profesor Zavod: Zavod za tehničku mehaniku - zamjenik predstojnika zavoda 
01 6168 125
izvanredni profesor
10.
Dr. sc.
 
Sušić, Aleksandar, dipl. ing., izvanredni profesor Katedra: Katedra za biomehaniku i ergonomiju - voditelj katedre 
01 6168 570
11.
Dr. sc.
 
Jarak, Tomislav, dipl. ing., izvanredni profesor Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 514
docent
12.
Dr. sc.
 
Jokić, Marko, dipl. ing., docent Laboratorij: Laboratorij za dinamiku strojeva i teoriju mehanizama - voditelj laboratorija 
01 6168 424
13.
Dr. sc.
 
Skozrit, Ivica, dipl. ing., docent Laboratorij: Laboratorij za numeričku mehaniku - voditelj laboratorija 
01 6168 115
14.
Dr. sc.
 
Tomičević, Zvonimir, mag.ing., docent Katedra za eksperimentalnu mehaniku 
01 6168 533
15.
Dr. sc.
 
Lesičar, Tomislav, mag.ing., docent Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 415
16.
Dr. sc.
 
Alujević, Neven, dipl. ing., docent Katedra za primijenjenu dinamiku 
01 6168 509
prof. emeritus
 
Dr. sc.
 
Alfirević, Ivo, dipl. ing., prof. emeritus Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 240
 
Akademik
 
Jecić, Stjepan, prof. emeritus Katedra za eksperimentalnu mehaniku 
prof. u mirovini
 
Dr. sc.
 
Pustaić, Dragan, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 108
 
Dr. sc.
 
Stegić, Milenko, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za primijenjenu dinamiku 
01 6168 135
 
Dr. sc.
 
Vranković, Nikola, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za primijenjenu dinamiku 
01 6168 426
poslijedoktorand
17.
Dr. sc.
 
Virag, Lana, mag.ing., poslijedoktorand Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 490
18.
Dr. sc.
 
Pamuković, Frane, mag.ing., poslijedoktorand Katedra za eksperimentalnu mehaniku 
01 6168 447
asistent
19.
 
Dogančić, Bruno, mag.ing., asistent Katedra za primijenjenu dinamiku 
01 6168 209
20.
 
Novak, Matija, mag.ing., asistent Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 178
21.
 
Jurčević, Ante, mag.ing., asistent Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 178
22.
 
Adamović, Petra, mag.ing., asistent Katedra za eksperimentalnu mehaniku 
01 6168 445
23.
 
Vukovojac, Marin, mag.ing., asistent Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 178
24.
 
Zaplatić, Andrija, mag.ing., asistent Katedra za eksperimentalnu mehaniku 
01 6168 214
25.
Dr. sc.
 
Čakmak, Damjan, mag.ing., asistent Katedra za primijenjenu dinamiku 
01 6168 426
26.
 
Ćurko, Daria, mag.ing., asistent Katedra za biomehaniku i ergonomiju 
01 6168 522
27.
 
Horvat, Nino, mag.ing., asistent Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 240
istraživač na projektu
28.
Dr. sc.
 
Jalušić, Boris, mag.ing., istraživač na projektu Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 263
asistent na projektu
29.
 
Živić, Josip, mag.ing., asistent na projektu Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 490
30.
 
Škugor, Toni, mag.ing., asistent na projektu Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 490
31.
 
Vrgoč, Ana, mag.ing., asistent na projektu Katedra za eksperimentalnu mehaniku 
01 6168 214
32.
 
Polančec, Tomislav, mag.ing., asistent na projektu Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 520
33.
 
Tomić, Zoran, mag.ing., asistent na projektu Katedra za mehaniku i čvrstoću 
01 6168 520
ostali djelatnici
34.
 
Pankretić, Jelena, voditelj ureda Zavoda i Katedri Zavod za tehničku mehaniku 
01 6168 250
35.
 
Plačko, Gordan, tehnički suradnik Katedra za eksperimentalnu mehaniku 
01 6168 133
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102