O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
800
Zavod za kvalitetu
Predstojnik: Damir Markučič
Zamjenik: Biserka Runje
redoviti profesor
1.
Dr. sc.
 
Markučič, Damir, dipl. ing., redoviti profesor Zavod: Zavod za kvalitetu - predstojnik zavodaLaboratorij: Laboratorij za nerazorna ispitivanja - voditelj laboratorija 
01 6168 592
01 6168 595
2.
Dr. sc.
 
Runje, Biserka, dipl. ing., redoviti profesor Zavod: Zavod za kvalitetu - zamjenik predstojnika zavoda 
01 6168 486
3.
Dr. sc.
 
Stepanić, Josip, dipl. ing., redoviti profesor Laboratorij: Laboratorij za akustička svojstva atmosfere - voditelj laboratorijaKatedra: Katedra za nerazorna ispitivanja - voditelj katedre 
01 6168 466
01 6168 592
docent
4.
Dr. sc.
 
Katić, Marko, dipl. ing., docent Laboratorij: Laboratorij za precizna mjerenja dužina - voditelj laboratorija 
01 6168 335
5.
Dr. sc.
 
Šimunović, Vedran, dipl. ing., docent Katedra: Katedra za mjerenje i kontrolu - voditelj katedre 
01 6168 180
6.
Dr. sc.
 
Mihaljević, Morana, dipl. ing., docent Katedra za nerazorna ispitivanja 
01 6168 364
7.
Dr. sc.
 
Baršić, Gorana, dipl. ing., docent Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 180
prof. u mirovini
 
Dr. sc.
 
Mahović, Sanjin, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 486
 
Dr. sc.
 
Mudronja, Vedran, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 335
 
Dr. sc.
 
Krstelj, Vjera, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za nerazorna ispitivanja 
01 6168 182
poslijedoktorand
8.
Dr. sc.
 
Ćosić Lesičar, Jelena, mag.ing., poslijedoktorand Katedra za nerazorna ispitivanja 
01 6168 466
9.
Dr. sc.
 
Horvatić Novak, Amalija, mag.ing., poslijedoktorand Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 486
asistent
10.
 
Horvatek, Marko, mag.ing., asistent Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 180
11.
 
Razumić, Andrej, mag.ing., asistent Katedra za mjerenje i kontrolu 
12.
 
Božić, Dubravka, mag.ing., asistent Katedra za nerazorna ispitivanja 
stručni suradnik na projektu
13.
 
Belošević, Andrija, mag.ing., stručni suradnik na projektu Katedra za mjerenje i kontrolu 
ostali djelatnici
14.
 
Lujić, Lidija, spremačica Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 327
15.
 
Terzić, Gordana, voditelj ureda Zavoda i Katedri Katedra za nerazorna ispitivanja 
01 6168 592
16.
 
Kezele, Tomislav, tehnički suradnik Katedra za nerazorna ispitivanja 
01 6168 364
17.
 
Smoljić, Josip, ing., tehnički suradnik Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 339
18.
 
Šiklošić, Valentina, ing., voditelj ureda Zavoda i Katedri Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 327
19.
 
Omelić, Miroslav, dipl. ing., stručni suradnik u SZVO Katedra za nerazorna ispitivanja 
01 6168 358
20.
 
Habek, Tomislav, ing., tehnički suradnik Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 339
21.
 
Cerin, Igor, informatički suradnik Katedra za nerazorna ispitivanja 
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102