O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
800
Zavod za kvalitetu
Predstojnik: Damir Markučič
Zamjenik: Biserka Runje
redoviti profesor
1.
Dr. sc.
 
Markučič, Damir, dipl. ing., redoviti profesor Zavod: Zavod za kvalitetu - predstojnik zavodaLaboratorij: Laboratorij za nerazorna ispitivanja - voditelj laboratorija 
01 6168 592
01 6168 595
2.
Dr. sc.
 
Runje, Biserka, dipl. ing., redoviti profesor Zavod: Zavod za kvalitetu - zamjenik predstojnika zavoda 
01 6168 486
3.
Dr. sc.
 
Stepanić, Josip, dipl. ing., redoviti profesor Laboratorij: Laboratorij za akustička svojstva atmosfere - voditelj laboratorijaKatedra: Katedra za nerazorna ispitivanja - voditelj katedre 
01 6168 466
01 6168 592
docent
4.
Dr. sc.
 
Baršić, Gorana, dipl. ing., docent Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 180
5.
Dr. sc.
 
Katić, Marko, dipl. ing., docent Laboratorij: Laboratorij za precizna mjerenja dužina - voditelj laboratorija 
01 6168 335
6.
Dr. sc.
 
Šimunović, Vedran, dipl. ing., docent Katedra: Katedra za mjerenje i kontrolu - voditelj katedre 
01 6168 180
7.
Dr. sc.
 
Mihaljević, Morana, dipl. ing., docent Katedra za nerazorna ispitivanja 
01 6168 364
prof. u mirovini
 
Dr. sc.
 
Mudronja, Vedran, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 335
 
Dr. sc.
 
Krstelj, Vjera, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za nerazorna ispitivanja 
01 6168 182
 
Dr. sc.
 
Mahović, Sanjin, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 486
poslijedoktorand
8.
Dr. sc.
 
Horvatić Novak, Amalija, mag.ing., poslijedoktorand Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 486
9.
Dr. sc.
 
Ćosić Lesičar, Jelena, mag.ing., poslijedoktorand Katedra za nerazorna ispitivanja 
01 6168 466
asistent
10.
 
Razumić, Andrej, mag.ing., asistent Katedra za mjerenje i kontrolu 
11.
 
Božić, Dubravka, mag.ing., asistent Katedra za nerazorna ispitivanja 
12.
 
Horvatek, Marko, mag.ing., asistent Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 180
stručni suradnik na projektu
13.
 
Belošević, Andrija, mag.ing., stručni suradnik na projektu Katedra za mjerenje i kontrolu 
ostali djelatnici
14.
 
Šiklošić, Valentina, ing., voditelj ureda Zavoda i Katedri Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 327
15.
 
Omelić, Miroslav, dipl. ing., stručni suradnik u SZVO Katedra za nerazorna ispitivanja 
01 6168 358
16.
 
Habek, Tomislav, ing., tehnički suradnik Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 339
17.
 
Cerin, Igor, informatički suradnik Katedra za nerazorna ispitivanja 
18.
 
Lujić, Lidija, spremačica Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 327
19.
 
Terzić, Gordana, voditelj ureda Zavoda i Katedri Katedra za nerazorna ispitivanja 
01 6168 592
20.
 
Kezele, Tomislav, tehnički suradnik Katedra za nerazorna ispitivanja 
01 6168 364
21.
 
Smoljić, Josip, ing., tehnički suradnik Katedra za mjerenje i kontrolu 
01 6168 339
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102