Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
O Fakultetu
Javne informacije
Odluke
Odluke
Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na Fakultetu strojarstva i brodogranje
Odluka o visinama naknada
Odluka o sufinanciranju IAESTE praktikanta
Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za nadzor osobni podatak djelatnika
Odluka o obvezi pohrane znanstvenih, stručnih i popularnih radova u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI) te u repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje.
Odluka o uvjetima o prijelazu na studijske programe Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Uvid u video zapise sa kamera postavljenih oko zgrade Fakulteta, dozvoljen je Upravi Fakulteta, voditelju Službe održavanja i sigurnosti i ovlašteniku pravne osobe koja je postavila video nadzor.
Ostali zainteresirani za video zapis, obvezni su Dekanu dostaviti pisani obrazloženi zahtjev. Po pozitivnom rješnju Voditelj Službe može s podnositeljem molbe napraviti uvid u snimke, odnosno dati video zapis/snimku. Obrazloženje Zbog potrebe uvida u video zapise kamera od zainteresiranih osoba, donijeta je odluka kao u izreci.
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102