O Fakultetu
Javne informacije
Procedure
Procedure
Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br.139/10) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 78/11) i uz pozitivno mišljenje Kolegija dekana, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje donosi proceduru ZAPRIMANJE I PROVJERA RAČUNA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA
Ugovor o autorskom djelu - Kratke upute i pojašnjenja
Ugovor o autorskom djelu - Kratke upute i pojašnjenja
Procedura suradnje s gospodarstvom
Procedura suradnje s gospodarstvom
Procedure za poslove izdavaštva na FSB-u
Od 15. travnja 2015. godine zakašnjeli zahtjevi za otvaranje putnog naloga, kao i zahtjevi koji nisu ovjereni od svih potpisnika, neće se odobravati. Više infomacija možete naći u privitku
Procedura za dolazak stranog istraživača/znanstvenika.
Procedura nabave na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi - bagatelna nabava
Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br.139/10) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 78/11) i uz pozitivno mišljenje Kolegija dekana, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje donosi proceduru STVARANJE OBVEZA
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102