Znanost i suradnja
Izdavaštvo
Postupak izdavanja sveučilišne i fakultetske literature

Procedura za izdavanje sveučilišne/fakultetske literature preko Povjerenstva za udžbenike i publikacije našeg Fakulteta (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), neovisno o mediju, je sljedeća:


Sveučilišna literatura

Dostaviti Povjerenstvu putem urudžbenog ureda i elektroničkom poštom povjerenstvo.udz-publikacije@fsb.hr sljedeće:

Tako prikupljeni materijali, nakon dobivene suglasnosti Fakultetskog vijeća, od strane predsjednika povjerenstva prosljeđuju se na Sveučilište, gdje se nastavlja procedura u skladu s toč. VII Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u ZagrebuOdluku Senata u pismenoj formi dobiva predsjednik povjerenstva za udžbenike i publikacije i o toj odluci izvješćuje autore rukopisa i Fakultetsko vijeće. U primjedbe recenzenata Povjerenstvo nema nikakva uvida, nego se dotične primjedbe izravno sa Sveučilišta šalju autorima rukopisa.


Fakultetska literatura

Dostaviti Povjerenstvu putem urudžbenog ureda i elektroničkom poštom povjerenstvo.udz-publikacije@fsb.hr sljedeće:

Tako prikupljeni materijali, nakon dobivene suglasnosti Fakultetskog vijeća, od strane predsjednika povjerenstva prosljeđuju se recenzentima. Nakon izvješća recenzenata, na sljedećem sastanku Povjerenstvo donosi pravovaljan zaključak o prihvaćanju ili neprihvaćanju rukopisa od strane recenzenata. Pozitivna izvješća recenzenata predsjednik povjerenstva dostavlja Fakultetskom vijeću u pisanom obliku. Odluku o odobravanju ili neodobravanju predloženog Fakultetskog djela, koje je prošlo postupak pred Povjerenstvom, donosi Fakultetsko vijeće.

Lektoriranje

Sva recenzirana nastavna literatura treba biti lektorirana. Lektoriranja se plaća jedino uz odobrenje uprave Fakulteta.


Prilozi


Poveznice
Glavni urednik: Predsjednica Povjerenstva za udžbenike i publikacije FSB:
Prof. dr. sc. Damir Ciglar Prof. dr. sc. Jadranka Mićić Hot
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102