Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
Industrijska praksaUPUTE ZA OBAVLJANJE
INDUSTRIJSKE PRAKSE I (6. semestar preddiplomskog studija)
INDUSTRIJSKE PRAKSE II (1. semestar diplomskog studija)

IZVADAK IZ STATUTA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, travanj 2017.
Industrijska praksa
Članak 85.
(1) Radi upoznavanja projektiranja, konstruiranja, tehnoloških procesa, organizacije
proizvodnje, te stjecanja praktičnoga radnog iskustva, studenti se upućuju na stručnu
praksu u organizacije, prije svega proizvodne, u kojima primjenjuju i dalje razvijaju
znanja stečena studijem.
(2) Industrijska praksa obavlja se u načelu tijekom ljetnog raspusta, po jedna u
preddiplomskom studiju nakon 6. semestra i nakon 1. semestra u diplomskom studiju,
svaki puta u trajanju od najmanje 20 radnih dana.
(3) Na praksi studenti trebaju biti aktivno uključeni u proces rada.
(4) Praksa je obvezna i smatra se sastavnim dijelom nastave.

Pravilnik o industrijskoj praksi link.UPUTE STUDENTIMA ZA OBAVLJANJE PRAKSE

  1. u Republici Hrvatskoj
  2. u inozemstvu - ERASMUS
  3. u inozemstvu - neovisno o programu razmjene
NOVO!
Akademske godine 2018./2019. FSB je pustio u rad aplikaciju koja bi trebala pomoći studentima u pronalaženje ljetne prakse u Republici Hrvatskoj te tvrtkama u pronalaženju studenata za određene pozicije.
Prijava u sustav na adresi www.fsb.unizg.hr?prijava
Nakon uspješne prijave trebala bi biti dostupna ikonica "Industrijska praksa". Sve vaše sugestije, primjedbe te povratne informacije su dobrodošle i možete ih slati na email praksa-support@fsb.hr
U 2019. godini određeni su sljedeći rokovi:
PRVI KRUG DRUGI KRUG
OBJAVA OGLASA TVRTKI 18.3. - 19.5. 2019. 20.5. - 16.6.2019.
PRIJAVA STUDENATA NA OGLASE 20.5. - 2.6.2019. 17.6. - 30.6.2019.
RANGIRANJE STUDENATA OD STRANE TVRTKE 3.6. - 13.6.2019. 1.7. - 11.7.2019.
REZULTATI 14.6.2019. 12.7.2019.Od 1.lipnja 2017. FSB sudjeluje u Inicijativi za mlade - Hrvatske udruge poslodavaca. Korištenjem AAI identiteta moguće je pretraživati pogodne tvrtke za obavljanje prakse te se prijaviti na njihove natječaje. 
Napomena: 
Minimalno trajanje prakse preko Inicijative za mlade je 6 tjedana. Kako je studijskim programima FSB-a predviđeno je trajanje 4 tjedna, bez obzira na duljinu trajanja prakse, bit će priznat samo 1 ECTS.

POPIS VODITELJA INDUSTRIJSKE PRAKSE

KOORDINATOR INDUSTRIJSKE PRAKSE (SVI STUDIJI) izv.prof.dr.sc. Igor Karšaj
I Studij strojarstva
1. Procesno energetski smjer  doc.dr.sc. Goran Krajačić
Usmjerenje Termotehnika doc.dr.sc. Darko Smoljan
2. Računalno inženjerstvo prof.dr.sc. Zoran Kunica
3. Inženjerstvo materijala prof.dr.sc. Vera Rede
4. Brodostrojarstvo doc.dr.sc. Nikola Vladimir
5. Industrijsko inženjerstvo i menadžment doc.dr.sc. Tihomir Opetuk
6. Mehatronika i robotika prof.dr.sc. Željko Šitum
7. Proizvodno inženjerstvo doc.dr.sc. Vinko Šimunović
8. Inženjersko modeliranje i računalne simulacije izv.prof..dr.sc. Igor Karšaj
9. Konstrukcijski
Konstruiranje i razvoj proizvoda prof.dr.sc. Nenad Kranjčević
Motori i vozila izv.prof.dr.sc. Milan Kostelac
Dizajn medicinskih konstrukcija izv.prof.dr.sc. Aleksandar Sušić
Mehanizmi i roboti doc.dr.sc. Marko Jokić
II Studij brodogradnje izv.prof.dr.sc. Jerolim Andrić
III Studij zrakoplovstva prof.dr.sc. Željko Božić
Stručni suradnik za mobilnost studenata Ana Domitrović
ECTS koordinator izv.prof.dr.sc. Dragan Žeželj1. PREPORUČENE AKTIVNOSTI I VREMENSKI OKVIRI ZA PRIJAVU I OBAVLJANJE INDUSTRIJSKE PRAKSE U REPUBLICI HRVATSKOJ

NOSITELJ AKTIVNOST VREMENSKI OKVIR
1. STUDENT Javlja se voditelju prakse radi informacija vezanih uz obavljanje prakse. Nije obavezno. tijekom akademske godine
2. STUDENT Razmatra, odabire i traži privolu poduzeća u kojemu bi želio obaviti praksu. Po mogućnosti dogovara program prakse. Po potrebi se savjetuje s voditeljem prakse (posebno o podobnosti poduzeća i predloženom programu). Dogovara razdoblje obavljanja prakse (potrebno zbog police zdravstvenog osiguranja).
travanj - svibanj
3. STUDENT Ispunjava Prijavni list Potvrdu poduzeća o prihvaćanju na praksu te ih predaje voditelju prakse. u dogovoru s voditeljem prakse
4. VODITELJ PRAKSE Ocjenjuje podobnost poduzeća i predloženi program rada. Izdaje Uputnicu za praksu studentu.
5. STUDENT Obavlja praksu i vodi Dnevnik prakse te piše Izvješće s prakse. srpanj - rujan
6. STUDENT Izvješće s prakse (s Dnevnikom prakse) i Potvrdom poduzeća o obavljenoj praksi predaje voditelju prakse. do zadnjeg dana jesenskog ispitnog roka kako bi 1 ECTS od prakse bio uključen u broj ECTS-a stečenih u prethodnoj ak. godini za izračun participacije
NAPOMENA: predajom nakon toga roka praksa će biti priznata, ali se 1 ECTS bod ne može koristiti u sljedećoj akademskoj godini za izračun participacije.

7. VODITELJ PRAKSE Temeljem Izvješća s prakse i razgovora sa studentom ocjenjuje je li praksa zadovoljavajuće obavljena; ako jest, potpisom u indeks priznaje praksu i javlja tajnici da to registrira i u ISVU
8. TAJNICA U ISVU unosi da je praksa obavljena.

NAPOMENA:
Studenti koji idu na Industrijsku praksu u periodu 14. lipnja 2019. do 30. rujna 2019. su prijavljeni na zdravstveno osiguranje. Oni koji obavljaju Industrijsku praksu nakon 30. rujna 2019.  moraju sami napraviti prijavu na zdravstveno osiguranje. Potrebno je ispuniti Tiskanicu 5 HZZO te ju ovjeriti prema uputama

POTREBNI OBRASCI I PREDLOŠCI

  1. Prijavni list
  2. Potvrda poduzeća o prihvaćanju na praksu
  3. Potvrda poduzeća o obavljenoj praksi
  4. Predložak za izvješće s prakse

2. UPUTE ZA PRIJAVU I OBAVLJANJE INDUSTRIJSKE PRAKSE U OKVIRU ERASMUS PROGRAMA

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/strucna-praksa/dokumenti-i-obrasci/3. UPUTE ZA PRIJAVU I OBAVLJANJE INDUSTRIJSKE PRAKSE U INOZEMSTVU - NEOVISNO O PROGRAMU RAZMJENE
 

NOSITELJ AKTIVNOST
1. STUDENT Javlja se voditelju prakse i stručnom suradniku za mobilnost studenata radi informacija vezanih uz obavljanje prakse u inozemstvu.
2. STUDENT Razmatra, odabire i traži privolu poduzeća u kojemu bi želio obaviti praksu. Po mogućnosti dogovara program prakse. Po potrebi se savjetuje s voditeljem prakse (posebno o podobnosti poduzeća i predloženom programu).
3. STUDENT Ispunjeni Prijavni list predaje voditelju prakse.
4. VODITELJ PRAKSE Ocjenjuje podobnost poduzeća i eventualno predloženi program rada, te parafira Ugovor o provedbi industrijske prakse (datum i potpis).
5. STRUČNI SURADNIK ZA MOBILNOST, ECTS KOORDINATOR Ugovor o provedbi industrijske prakse (Training Agreement) potpisuju student, ECTS koordinator i institucija u koju student odlazi (uz potpis, obavezan je pečat institucije).
6. STUDENT Sklapa policu osiguranja za razdoblje koje će provesti u inozemstvu (uključuje zdravstveno osiguranje u inozemstvu, putno osiguranje, osiguranje od odgovornosti i osiguranje od nezgode). Trošak police osiguranja snosi student.
7. STUDENT Obavlja praksu. Obavezno vodi Dnevnik prakse i piše Izvješće s prakse.
8. STUDENT Izvješće s prakse s Dnevnikom i Potvrdom poduzeća o obavljenoj praksi (Confirmation Letter) predaje voditelju prakse.
9. VODITELJ PRAKSE Temeljem Izvješća s prakse i razgovora sa studentom ocjenjuje je li praksa zadovoljavajuće obavljena; ako jest, potpisom u indeks priznaje praksu i javlja tajnici da to registrira i u ISVU
10. ECTS KOORDINATOR Na temelju konačnog izvješća odobrava upis ECTS bodova.
11. TAJNICA U ISVU unosi da je praksa obavljena.

POTREBNI OBRASCI I PREDLOŠCI

  1. Ugovor o provedbi industrijske prakse (Training Agreement)
  2. Potvrda o obavljenoj praksi (Confirmation letter)
  3. Predložak za Izvješće s prakse

 Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940