Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
  
Pretprijave za STEM Games
Međunarodno studentsko natjecanje „STEM Games“ održava se po prvi puta u Europi, u Poreču od 8. do 13. svibnja 2018. Generalna tema STEM Gamesa 2018 je NextGen Society kojom se pred natjecatelje stavlja izazov promišljanja o svemu što budućnost i razvoj tehnologije donosi i na koji će način tehnološki napredak promijeniti društvo u kojem živimo. Natjecanje iz znanja odvijat će se u četiri STEM Arene - svaka Arena suočit će natjecatelje sa zadatkom iz jednog od područja STEM-a.  Svaka Arena imat će podtemu povezanu s generalnom temom. U sportskom natjecanju, studenti će imati priliku braniti boje svog fakulteta u jednoj od 9 sportskih disciplina (futsal, košarka, rukomet, odbojka, odbojka na pijesku, stolni tenis, veslanje, kros, šah).
Prijaviti se možete do 25. ožujka 2018. na službenoj web stranici: https://stemgames.hr/, a više o STEM Games natjecanju možete doznati i na Facebook stranici www.facebook.com/stemgameshr.
Povjerenstvo za odnose s javnošću
Obavještavaju se studenti preddiplomskih studija koji imaju upisan završni rad i nemaju zadanu temu rada, a planiraju ga braniti na rokovima u lipnju i u rujnu 2018. da moraju predati molbu za zadavanje završnog zadatka. Molbe (u privitku) se predaju u Referadu za završne i diplomske ispite do ponedjeljka 9. travnja 2018. u vremenu od 10 - 12 h. Molba mora obavezno biti potpisana od strane odabranog mentora. Studenti koji su dobili završni zadatak u studenom, ne predaju molbu za zadavanje.
Molbe nije potrebno urudžbirati.
Ukoliko student želi odabrati mentora s drugog smjera obavezno se mora javiti prof. dr. sc. Zvonku Heroldu.
Tvrtka Plattner d.o.o., kao ovlašteni uvoznik i distributer Mobil maziva u Republici Hrvatskoj svjetski renomirane kompanije ExxonMobil, traži PRODAJNOG INŽENJERA (m/ž), sa sjedištem u Zagrebu. Kandidati bi trebali imati diplomu FSB-a ili biti apsolventi FSB-a pred diplomskim ispitom. Zainteresirani mogu poslati motivacijsko pismo i CV sa slikom na e-mail human.resource@plattner.hr
Objavljen je natječaj Nacionalnog programa stipendiranja Slovačke Republike koji podržava mobilnost međunarodnih studenata, doktorskih studenata, sveučilišnih profesora i istraživača za stipendije na visokim učilištima i istraživačkim organizacijama u Slovačkoj. Detaljnije informacije možete pronaći na sljedećem linku i u privitku dokumenta.
LEAP SUMMIT 2018: predstavljeni FSB projekti iz područja robotike
U sklopu LEAP SUMMITA 2018, održana je konferencija „EU za mlade“ na kojoj je dr.sc. Marko Švaco zajedno s Lukom Drobilom, istraživačem na projektu NERO, imao izlaganje pod nazivom "S robotima u digitalnu budućnost - Istraživački i razvojni projekti na FSB-u".

Na FSB-u se trenutno provodi više projekata iz područja robotike: od medicinske robotike do primijenjene industrijske robotike. Neki od projekata koji su prezentirani su znanstveni projekt ACRON (HRZZ), te istraživački i razvojni projekti RONNA - robotska neuronavigacija (EFRR/HIT), NERO - neurokirurški robot (EFRR) i FAT -Inovativna hrvatska rješenja za globalnu automobilsku industriju (EFRR), kao i infrastrukturni projekt CRTA - Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije (EFRR).

Svi navedeni projekti uključuju zapošljavanje većeg broja mladih istraživača i znanstvenika tvoreći interdisciplinarne timove, što je osnovni preduvjet za uspjeh projekata ali je i temelj za razvoj karijera mladih ljudi u znanosti, istraživanju i razvoju u područjima visokih tehnologija.
Tajvanski program stipendiranja za studente
Ministarstvo obrazovanja Republike Kine (Tajvan) raspisalo je natječaj za dvije vrste stipendija:
  1. stipendije za studente koji žele upisati redovni studij na preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj razini te
  2. stipendije u trajanju od 1 godine, 6 mjeseci tj. u trajanju od 2 mjeseca za studente koji žele učiti mandarinski kineski u ak. god. 2018./19. godini
Rok za prijavu je 30. travanj 2018., a detaljnije informacije možete pronaći na sljedećem linku.
Češka iskustva u korištenju bespovratnih sredstava iz ESI fondova za IRI projekte
Predavanje g. Jiri Nantla, direktora Srednjeeuropskog instituta za tehnologiju (Central European Insttute of Technology - CEITEC) pod naslovom ''Building institutional capacity in research - the Case of CEITEC and some general lessons'' održat će se, u srijedu, 21. ožujka 2018. u 13 sati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3, dvorana Mašek.
Molimo vas da svoj dolazak prijavite na poveznici.

Vjerujemo da će vam predavanje biti zanimljivo i korisno u budućem radu, osmišljavanju i pisanju projektnih prijedloga te provedbi projekata financiranih iz Strukturnih fondova EU.
Suradnja između TH Aachen, Institut für Kunststoffverarbeitung i FSB-a, pretežno na području plastike i gume traje već pola stoljeća. Među ostalim, ta suradnja je rezultirala i dodjelom dviju stipendija ugledne Zaklade Alexander von Humboldt. Pojedinosti možete pročitati u privitku.
Fakultet strojarstva i brodogradnje – Katedra za inženjerstvo vode i okoliša i Centar za transfer tehnologije organiziraju 20.4.2018. jednodnevni seminar:  Legionele u instalacijama pitke vode. Glavne teme seminara su pojava i moguće opasnosti od bakterija roda Legionella, načini ograničavanja njihovog utjecaja te kontinuiranog održavanja kvalitete tople i hladne pitke vode u objektima u kojima borave ljudi. Osim predavača strojarske struke, na seminaru sudjeluju i gosti iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Više o seminaru: https://www.fsb.unizg.hr/ctt/.
Sveučilište u Zagrebu objavio je Natječaj za dodjelu nagrade "Andrija Mohorovičić" za ak. god. 2017./2018.Nagrada se dodjeljuje pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti. Prijedloge je potrebno uputiti do 12. lipnja 2018. godine na e-mail adresu: nagrade@fsb.hr i jedan primjerak preko urudžbenog zapisnika. Natječaj za dopdjelu nagrade "Andrija Mohorovičić", nalazi se u prilogu.
Ivan Triplat: Obrana konačne teme
U srijedu, 28. ožujka 2018. godine u 15 sati u TCR učionici (soba 208) Istočne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Ivana Triplata, mag. ing. mech., pod naslovom: „Model razvoja električnog generatora velike snage“. Mentor je prof.dr.sc Dorian Marjanović.
Javni poziv za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima za 2018. godinu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijske potpore javnim, znanstvenim institutima, javnim sveučilištima i organizacijama civilnoga društva - znanstvenim, odnosno znanstvenostručnim udrugama, za plaćanje članarine u međunarodnim  znanstvenoistraživačkim tijelima za 2018. godinu.  Rok za podnošenje prijava je 16. travnja 2018. godine, a detaljnije informacije možete pronaći na sljedećem linku.
Senat Sveučilišta un Zagrebu, donio je Odluku o raspisivanju natječaja za za dodjelu nagrade "Fran Bošnjaković"za ak. god. 2017./2018. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Prijedloge je potrebno uputiti do 12. lipnja 2018. godine na e-adresu: nagrade @fsb.hr i jedan primjerak putem urudžbenog zapisnika najkasnije do 12. lipnja 2018. godine. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu nagrade "Fran Bošnjaković" nalazi se u prilogu  
Natječaji za stručne suradnike i administratora projekta na FSB-u
Natječaji za tri stručna suradnika i jednog administratora projekta na projektu "Inovativna hrvatska rješenja za globalnu automobilsku industriju" objavljeni su dana 16. ožujka 2018. u Narodnim novinama i HZZ-u. Tekstovi natječaja nalaze se u prilogu.
Predaja diplomskih radova
Završen diplomski rad u 3. roku diplomskih ispita diplomskog studija (ožujak 2018.) ak. god. 2017./2018. predaje se u četvrtak 22. ožujka 2018. u vremenu od 10 do 12 sati u Referadu za završne i diplomske ispite.  Rad je potrebno prethodno urudžbirati u Urudžbenom zapisniku.  Predaju se DVA tvrdo uvezana primjerka rada. Rad u koji ste uvezali kopiju može biti crno-bijeli jer taj ostaje u arhivi Fakulteta. Rad u koji ste uvezali original zadatak predajete mentoru. Rad se isti dan predaje u Knjižnicu FSB-a u elektroničkoj verziji (na CD-u u PDF formatu) zajedno s izjavom o objavljivanju na webu.
Natječaj za dodjelu Nagrade "Fran Bošnjaković" za ak.god. 2017./2018.
Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele nagrade "Fran Bošnjaković", Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je 9. sjednici, održanoj 13. ožujka 2018., donio Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade "Fran Bošnjaković" za akademsku godinu 2017./2018. u području tehničkih znanosti.

Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta u Zagrebu zaključno do 29. lipnja 2018. godine:
  • putem elektroničke pošte na adresu: luka.jurdana@unizg.hr i melani.vukmirica@unizg.hr
  • putem pošte na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom „za natječaj Fran Bošnjaković“.
Napominjemo da prijedlog mora sadržavati životopis predloženika te iscrpno obrazloženje, kojemu se prilažu znanstveni radovi i drugi potrebni dokazi. Također, predmetna Odluka i pripadajući Pravilnik dostupni su na mrežnoj stranici Sveučilišta na niže navedenoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-dodjelu-nagrade-fran-bosnjakovic-za-ak-god-20172018/
Natječaj za dodjelu Nagrade "Andrija Mohorovičić" za ak.god. 2017./2018.
Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Andrija Mohorovičić“,  Sveučilište u Zagrebu objavljuje natječaj za dodjelu Nagrade pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti.
Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta u Zagrebu zaključno do 29. lipnja 2018. godine:
  • putem elektroničke pošte na adrese: luka.jurdana@unizg.hr i melani.vukmirica@unizg.hr
  • putem pošte na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, s naznakom „za natječaj Andrija Mohorovičić“.
Napominjemo da prijedlog mora sadržavati životopis predloženika te iscrpno obrazloženje, kojemu se prilažu znanstveni radovi i drugi potrebni dokazi.Također, predmetni tekst natječaja i pripadajući Pravilnik dostupni su na mrežnoj stranici Sveučilišta na niže navedenoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-dodjelu-nagrade-andrija-mohorovicic-za-ak-god-20172018/
Javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o sustavu osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu
Na sjednici održanoj 13. ožujka 2018. Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o pokretanju javne rasprave o prijedlogu (novog) Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu. U skladu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama pozivamo Vas da se svojim prijedlozima, mišljenjima i komentarima uključite u savjetovanje o prijedlogu Pravilnika.
Svoje prijedloge, mišljenja i komentare možete poslati putem Obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na e-adresu: jelena.djuran@unizg.hr zaključno do 13. travnja 2018. godine.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega će biti izrađen konačni tekst prijedloga Pravilnika koji će biti upućen Senatu Sveučilišta u Zagrebu na usvajanje.
Predmetna dokumentacija dostupna je i na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu na sljedećoj poveznici:
http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-informacija/dokumenti-sveucilista/javne-rasprave/javna-rasprava-o-prijedlozima-pravilnika-2018/
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske objavljuje poziv na predavanje prof. dr. sc. Zvonimira Šikića, 'POVIJEST JEDNADŽBI MATEMATIČKE FIZIKE: OD NEWTONOVIH AKSIOMA DO PRINCIPA SIMETRIJE' koje će se održati u srijedu, 28. ožujka 2018. s početkom u 18:00 sati u Velikoj vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Ivana Lučića 5. U prilogu se nalazi pozivnica sa sažetkom predavanja te molimo sve zaiteresirane da dolazak na predavanje potvrde na e-mail adresu: hatz@hatz.hr
Stipendije Vlade Francuske Republike
Vlada Francuske Republike dodjeljuje 7 stipendija u trajanju od 9 mjeseci za diplomski i poslijediplomski studij, te 6 stipendija za stručno usavršavanje u trajanju od 1 do 3 mjeseca. Stipendije obuhvaćaju sva područja studija koji počinje u listopadu 2018. Rok za podnošenje prijava je 15. travnja 2018. godine., a detaljnije informacije možete pronaći na sljedećem linku.
Uspješna suradnja Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Instituta Ruđer Bošković
Ugledni znanstveni časopis Chemical Science (IF 8.7), najprestižniji časopis u izdanju Kraljevskog društva za kemiju i jedan od vodećih časopisa u području kemijskih znanosti, objavio je rezultate istraživanja znanstvenika s Instituta Ruđer Bošković koji su razvili novi instrument za neposredno praćenje temperature reakcijske smjese tijekom mehanokemijskog procesa, što je do sada predstavljalo jedan od velikih neriješenih problema u ovom području kemijskih znanosti. U suradnji sa znanstvenicima s Katedre za tehničku termodinamiku Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, pružili su i kvantitativno objašnjenje opaženih temperaturnih profila.
Više informacija o objavljenom radu pronađite putem poveznice
Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.03 "Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja"
Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.03 "Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja". Rok za podnošenja prijave je 4.6.2018. godine, a detaljnije informacije možete pronaći na sljedećem linku.
Tea Žakula, docentica i voditeljica Laboratorija za energetsku učinkovitost, dobitnica je ovogodišnje nagrade „Croatian Women of Influence“ koju dodjeljuje Croatian Women's Network (CWN). CWN sa sjedištem u Torontu broji više od pet stotina članova te je prepoznata kao platforma koja povezuje ugledne Hrvatice u domovini i inozemstvu. „Croatian Women of Influence“ je prestižna nagrada koja prepoznaje angažirane, inovativne i utjecajne žene hrvatskog porijekla te je od 2016. do danas dodijeljena dobitnicama iz Hrvatske i hrvatskih zajednica Australije, Kanade, SAD-a, UK-a, Njemačke, Austrije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, BiH, Italije i južne Amerike. HRTGlas Slavonije.
Fulbright stipendije za istraživački rad u SAD-u za ak. god. 2019./2020.
Objavljen je natječaj za svjetski poznatu Fulbright stipendiju za istraživački rad na američkim sveučilištima u akademskoj godini 2019./2020. Rok za prijavu je 12.05.2018., a više informacija možete pronaći na sljedećem linku.
Prošli tjedan, u utorak 27.02. i petak 02.03., Fakultet strojarstva i brodogradnje je posjetilo 160 učenika srednjih škola iz Zagreba, Karlovca, Zlatara i Oroslavja. U organizaciji Studentskog zbora i Povjerenstva za odnose s javnošću, u sklopu projekta Upiši FSB i Dana otvorenih vrata, učenicima je predstavljen život na FSB-u kroz projekte studentskih udruga i demonstracije istraživanja po laboratorijima. Učenici su posjetili Laboratorij za konstruiranje – CADLab, Laboratorij za projektiranje izradbenih i montažnih sustava, Laboratorij za automatiku i robotiku, Laboratorij za zavarivanje, Centar za aditivne tehnologije – CATeh i Laboratorij za motore i vozila. Zahvaljujemo svima na sudjelovanju.
Povjerenstvo za odnose s javnošću
Seminar 'Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije' -19. travnja 2018. Zagreb
ENERGETIKA MARKETING d.o.o.  organizira i ove godine tradicionalni Seminar 'Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije', koji će se održati 19. travnja 2018. godine u Zagrebu. Seminar će ove godine tematski biti posvećen stanju i primjeni obnovljivih izvora u Hrvatskoj te problematici izvođenja projekata. Naš Fakultet je uključen u organizaciju Seminara u svojstvu znanstveno-stručnog pokrovitelja. Stoga svi autori i suautori izlaganja s Fakulteta bit će oslobođeni plaćanja kotizacije. Također 4-5 studenata zadnjih godina procesno-energetskog smjera bit će gosti na Seminaru kako bi se upoznali sa zanimljivostima iz struke.
Više o samom skupu možete pogledati na stranici: http://www.em.com.hr/obnovljivi_izvori
U prilogu se nalazi poziv za XVI. navigacijski „Plov za čisti Jadran 2018." koji će se održati na ruti Rogoznica – Opat, otok Kornat – Zlarin, otok Zlarin – Rogoznica, u terminu od 20. do 22. travnja 2018. godine. Prijavu posade potrebno je poslati na e-mail: marino.grozdek@fsb.hr ili fax 01 6157 512. do petka, 6. travnja 2018. uz punu uplatu sudjelovanja. Kompletan poziv je u privitku.
Predsjednik organizacijskog odbora: Tonko Ćurko
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.
Na temelju odredbi Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu je raspisao Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akad. god. 2017./2018. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Studenti su dužni do petka, 4. svibnja 2018. do 16 sati obaviti prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu te dostaviti ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i obrazloženje mentora) u dva primjerka putem urudžbenog zapisnika Povjerenstvu za nagrade Fakulteta. Svečana dodjela Rektorovih nagrada održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u srijedu, 4. srpnja 2018. Tekst natječaja i Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade možete vidjeti u privitku.
Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu dodijelilo je deset nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2017. godinu. Među dobitnicima je i Andrea Farkas, mag. ing. nav. arch. s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, a nagradu je dobio za rad „Numerical investigation into the interaction of resistance components for series 60 catamaran“ iz područja tehničkih znanosti, polje brodogradnja.
Natječaj na temelju Odluke F.V. od 20. veljače 2018. godine, za izbor nastavnika  u znanstveno-nastavnim zvanjima i suradnika u suradnčkim zvanjima i radnim mjestima, objavljen je danas 23. veljače 2018. godine,  u N.N, Večernjem listu i  Euraxess jobs portalu. Natječaj se nalazi u prilogu i otvoren je 30 dana
Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) kao dio Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudi studentima besplatno informiranje, savjetovanje i  radionice. Više informacija temeljem kontakata u prilogu.
Natječaj za 1. zajedničku doktorsku konferenciju strojarskih fakulteta
Dana 28. i 29. lipnja 2018. godine u Mariboru, održat će se 1. zajednička doktorska konferencija strojarskih fakulteta Sveučilišta u Mariboru, Ljubljani i Zagrebu. Oni doktorandi koji se odluče prijaviti na 1. zajedničku doktorsku konferenciju te tamo prezentiraju članak nisu obavezni sudjelovati na jednoj doktorskoj radionici FSB-a i priznati će im se 4 ECTS boda (kao i za sudjelovanje na doktorskoj radionici). Vezano za navedeno, Odbor za poslijediplomske studije raspisuje Natječaj za pokriće troškova sudjelovanja troje doktoranada Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Metalurškog fakulteta u Sisku na navedenoj konferenciji. Pozivamo sve zainteresirane doktorande da se prijave na natječaj najkasnije do roka za dostavu dokumentacije za sjednicu Odbora u travnju 2018. godine.  Kriteriji za odabir isti su kao i kod Kompetitivnog fonda „Konferencije“.
Dana 13. veljače 2018. godine studenti i nastavnici smjera Mehatronika i robotika posjetili su Međunarodni sajam automatike, robotike i mehatronike – IFAM u Ljubljani, Slovenija. Prijevoz i ulaznice za sajam osigurala je tvrtka Krovel d.o.o. (ekskluzivni distributer opreme Beckhoff Automation za Hrvatsku) kojoj zahvaljujemo na višegodišnjoj organizaciji ove stručne ekskurzije. U privitku je nekoliko fotografija sa sajma.
Prof. dr. sc. Željko Šitum
Nagrada AMAC-UK 2018. i Nagrada Nenad Bićanić – rok 28. travnja 2018.
AMAC-UK (Udruženje bivših studenata i prijatelja sveučilišta u Hrvatskoj) raspisalo je natječaj za prestižne nagrade  NagradaAMAC-UK 2018.“ i Nagrada „Nenad Bićanić“ za mlade znanstvenike iz Republike Hrvatske za jednokratni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu u iznosu od £ 1000 svaka. Odbor za poslijediplomske studije će eventualnom dobitniku nagrade, a koji je student Doktorskog studija strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo,metalurgija omogućiti dodatno sufinanciranje putnih troškove prema pravilima Kompetitivnog fonda Mobilnost i dodijeliti 6 ECTS bodova za dobivenu nagradu. Na ovoj poveznici možete pročitati detaljnije informacije o nagradama te pronaći prijavni obrazac za iste. Prijave je potrebno poslati poštom ili e-mailom najkasnije do 28.travnja 2018.
U sklopu Terenske nastave studenti IV. i V. godine termotehničkog usmjerenja Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu kroz kolegije Hlađenje i dizalice topline i Projektiranje rashladnih sustava posjetili su termotehnička i procesna postrojenja ULO hladnjače Distributivnog centra za voće i povrće na lokaciji Rakitovec nedaleko Velike Gorice, te mesnu industriju PPK Karlovac. Stručna ekskurzija organizirana je 16.01.2018. godine. Više u prilogu.
Objavljen je poziv za slanje radova i sudjelovanje na 15. međunarodnoj konferenciji iz serije DESIGN koja će se od 21. do 24.05.2018. održati u Hotelu Dubrovnik Palace u Dubrovniku. Konferenciju organizira Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda Fakulteta strojarstva i brodogradnje s podrškom međunarodnog udruženja The Design Society. DESIGN konferencija je vodeći europska konferencija u području konstruiranja i razvoja proizvoda koja redovno okuplja oko 300-njak sudionika sa svih glavnih sveučilišta kao i predstavnike industrije. Poziv se nalazi u prilogu, a sve ostale informacije su dostupne na web stranici konferencije.
Objavljen natječaj "Fulbright Specialist Program"
Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu objavilo je natječaj "Fulbright Specialist Program" koji hrvatskim akademskim i znanstvenim ustanovama nudi mogućnost ugošćivanja američkih predavača i znanstvenika na razdoblje od 2 do 6 tjedana. Prijave se zaprimaju od 15. siječnja do 30. ožujka 2018. Detaljnije informacije možete pronaći na sljedećem linku.
Autodesk nudi besplatne edukacijske licence i Cloud servise svim ovlaštenim obrazovnim ustanovama kojima je primarna uloga školovanje upisanih studenata/učenika. Tako dobivene licence i servisi mogu se upotrebljavati isključivo u svrhe vezane uz učenje, obuku, istraživanje te razvoj. Bitno je razlikovati dvije vrste licenci, jedne su namijenjene obrazovnim ustanovama, a druge predavačima i učenicima /studentima. Upute za generiranje licence i preuzimanje softvera su u prilogu.
Prof. dr. sc. Hrvoje Jasak, dipl. ing. pozvani predavač na konferenciji Modelling in engineering using innovative numerical methods for solids and fluids
Najavljujemo da je prof. dr. sc. Hrvoje Jasak, dipl. ing sa Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš Fakulteta strojarstva i brodogradnje, pozvani predavač na konferenciji  Modelling in engineering using innovative numerical methods for solids and fluids koja će se održati u Udinama, Italija, 15. - 19. listopada 2018. godine. Organizator konferencije je International Centre for Mechanical Sciences (CISM). Tema predavanja prof. Jasaka će biti „Practical Computational Fluid Dynamics with the Finite Volume Method“. Sudionici će po završetku konferencije s web adrese organizatora moći preuzeti bilješke s predavanja. Pozivamo Vas da se i sami prijavite za sudjelovanje na konferenciji. Dodatne informacije potražite slanjem upita na adresu elektroničke pošte: cism@cism.it 

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940