Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
1700
Dekanat i tajništvo
Tajnik fakulteta: Ivan Petrošević
tajnik Fakulteta
1.
 
Petrošević, Ivan, dipl. iur., tajnik Fakulteta, tajnik fakulteta Služba: Dekanat i tajništvo - voditelj službeSlužba: Ured Dekana - voditelj službe 
01 6168 420
stručni savjetnik za poslijediplomske studije
2.
 
Ferger Šošić, Margaret, dipl. iur., stručni savjetnik za poslijediplomske studije Studentska služba 
01 6168 163
čuvar
3.
 
01 6168 124
4.
 
Vojnović, Đorđe, čuvar Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
5.
 
01 6168 124
01 6168 307
viši tehničar za grafičku pripremu
6.
 
Lesar, Mario, ing., viši tehničar za grafičku pripremu Računalni centar 
01 6168 374
stručni savjetnik za međunarodnu suradnju
7.
 
Višić, Jelena, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodnu suradnju Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 397
čuvar
8.
 
01 6168 124
01 6168 307
predradnik spremačica
9.
 
Batković, Mirjana, predradnik spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
ostali djelatnici
10.
 
Brkić, Zlatko, dipl. ing., rukovoditelj Računalnog centra Služba: Računalni centar - voditelj službe 
01 6168 275
11.
 
Slavica, Ankica, stručni referent - knjigovođa OS, SI i materijala Financijska služba 
01 6168 104
12.
 
Fijan, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 345
13.
 
Škreblin, Ana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
14.
 
Crnić, Stanislav, viši tehničar Računalni centar 
01 6168 272
15.
 
Vnučec, Anđelka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
16.
 
Škoko Gavranović, Silvana, tehnički suradnik Računalni centar 
01 6168 276
17.
 
Franceković, Božica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
18.
 
Ilić, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 318
19.
 
Zec, Goran, prof., stručni savjetnik - administrator poslužitelja Računalni centar 
01 6168 272
20.
 
Pleša, Jadranka, stručni referent - operater Služba općih poslova 
01 6168 563
21.
 
Markota, Snježana, domaćica Ured Dekana 
01 6168 100
22.
 
Andrić, Nada, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
23.
 
Klišmanić, Dubravka, dipl. oec., rukovoditelj Nabavne službe Služba: Nabavna služba - voditelj službe 
01 6168 196
24.
 
Hrubi, Monika, stručni referent Studentska služba 
01 6168 160
25.
 
Margarin-Komin, Mateja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
26.
 
Levanić, Andrija, dipl. ing., sistem inženjer Računalni centar 
01 6168 288
27.
 
01 6168 228
28.
 
Stipanović, Slavica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
29.
 
Jelić , Anđelka , voditelj obračuna plaća Financijska služba 
01 6168 271
30.
 
Dolčić, Đurđica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
31.
 
Kolman, Sandra, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
32.
 
Eškić, Andreja, rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Studentska služba - voditelj službe 
01 6168 477
33.
 
Priščan, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
34.
 
Domitrović, Ana, dipl. oec., rukovoditelj Službe za projekte i mobilnost Služba: Služba za projekte i mobilnost - voditelj službe 
01 6168 416
35.
 
Novak Vlahek, Draženka, dipl. oec., voditelj knjigovodstva Financijska služba 
01 6168 281
36.
 
Minđak, Darinka, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
37.
 
Koren, Ivica, električar Tehnička služba 
01 6168 233
38.
 
Stanić, Terezija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
39.
 
Peranić, Željka, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba općih poslova 
01 6168 418
40.
 
Burić, Ana, voditelj pisarnice i arhivar Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
41.
 
Brod Đođo, Marela, voditelj ureda dekana Ured Dekana 
01 6168 198
01 6168 220
42.
 
Horvatić, Jadranka, voditelj platnog prometa Financijska služba 
01 6168 110
43.
 
01 6168 124
44.
 
Babić, Vesna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
45.
 
01 6168 190
46.
 
Butković, Dragan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
01 6168 307
47.
 
Lazić, Petra, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Služba općih poslova - voditelj službe 
01 6168 418
48.
 
Držanić, Mirjana, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
49.
 
Herold, Izidora, voditelj odsjeka za završne i diplomske ispite Studentska služba 
01 6168 167
50.
 
Ćuk, Zdravko, soboslikar Tehnička služba 
01 6168 543
51.
 
Mihaljević, Ankica, dipl. oec., rukovoditelj Financijske službe Služba: Financijska služba - voditelj službe 
01 6168 170
52.
 
Pulko, Nenad, strojobravar Tehnička služba 
01 6168 243
53.
 
Belaj, Ida, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
54.
 
Levanić, Leticija, stručni referent - blagajnik Financijska služba 
01 6168 140
55.
 
Knežević, Jadranka, stručni referent - platnog prometa Financijska služba 
01 6168 104
56.
 
Mihaljević, Željka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
57.
 
Marinić Ravlić, Marija, dipl. ing., voditelj Službe ZNR i ZOP Služba: Služba zaštite na radu i zaštite od požara - voditelj službe 
01 6168 258
58.
 
Horvat, Klaudija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
59.
 
Tuzla, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
60.
 
Gogala, Nedjeljka, voditelj odsjeka računovodstvenih poslova - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
61.
 
Koprivnjak, Jadranka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
62.
 
Pavić, Marija, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
63.
 
Zdunić, Nikola, dipl. ing., stručni savjetnik - administrator informacijskih servisa Računalni centar 
01 6168 277
64.
 
Bogovac, Goran, voditelj čuvara Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
65.
 
Domitran, Biserka, voditelj kadrovskih poslova Služba općih poslova 
01 6168 200
66.
 
Šegina, Ljiljana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
67.
 
Vranjican, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 343
68.
 
Kunsabo, Andrea, stručni referent nabave Nabavna služba 
01 6168 128
69.
 
Mali, Ivana, stručni referent - pisarnice Služba općih poslova 
01 6168 244
70.
 
Novak, Mara, administrativni referent - telefonist Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 222
71.
 
Brekalo, Brigita, stručni referent Financijska služba 
01 6168 310
72.
 
Klanac, Matea, dipl. iur., tajnik upravljanja Ured Dekana 
01 6168 500
73.
 
Bulić, Maruška, dipl. ing., voditelj pododsjeka održavanja Služba: Tehnička služba - voditelj službe 
01 6168 261
74.
 
Horvat, Anita, stručni referent - operater Financijska služba 
01 6168 310
75.
 
Vlahović, Marica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
76.
 
Badžek, Jasna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
77.
 
Krkalović, Mato, instalater-monter Tehnička služba 
78.
 
Međimurec, Ruth, voditelj Skriptarnice i umnožavanja Služba općih poslova 
01 6168 453
79.
 
Kunštek, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
80.
 
Spišić, Elizabeta, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
81.
 
Bezmalinović, Ivana, mag.soc., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
82.
 
Babić, Jasminka, dostavljač Služba općih poslova 
01 6168 244
83.
 
Očić, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
84.
 
Popović, Zlatica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
85.
 
Vnučec, Zoran, vodoinstalater Tehnička služba 
01 6168 543
86.
 
Čačić, Tihomir, električar Tehnička služba 
01 6168 233
87.
 
Mahin, Andreja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
88.
 
01 6168 190
89.
 
Šerbeđija, Sonja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 361
90.
 
Kovač, Boris, dipl. ing., rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti - voditelj službe 
01 6168 262
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102