O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
1700
Dekanat i tajništvo
Tajnik fakulteta: Ivan Petrošević
stručni savjetnik za međunarodnu nabavu
1.
 
Devčić, Jelena, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodnu nabavu Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 397
voditelj pododsjeka održavanja
2.
 
Bulić, Maruška, dipl. ing., voditelj pododsjeka održavanja Služba: Tehnička služba - voditelj službe 
01 6168 261
rukovoditelj Računalnog centra
3.
 
Brkić, Zlatko, dipl. ing., rukovoditelj Računalnog centra Služba: Računalni centar - voditelj službe 
01 6168 275
čuvar
4.
 
01 6168 124
01 6168 307
tajnik Fakulteta
5.
 
Petrošević, Ivan, dipl. iur., tajnik Fakulteta, tajnik fakulteta Služba: Dekanat i tajništvo - voditelj službeSlužba: Ured Dekana - voditelj službe 
01 6168 420
rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti
6.
 
Kovač, Boris, dipl. ing., rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti - voditelj službe 
01 6168 262
rukovoditelj Nabavne službe
7.
 
Klišmanić, Dubravka, dipl. oec., rukovoditelj Nabavne službe Služba: Nabavna služba - voditelj službe 
01 6168 196
čuvar
8.
 
01 6168 124
voditelj obračuna plaća
9.
 
Jelić , Anđelka , voditelj obračuna plaća Financijska služba 
01 6168 271
stručni savjetnik za poslijediplomske studije
10.
 
Ferger Šošić, Margaret, dipl. iur., stručni savjetnik za poslijediplomske studije Studentska služba 
01 6168 163
voditelj ureda dekana
11.
 
Brod Đođo, Marela, voditelj ureda dekana Ured Dekana 
01 6168 198
01 6168 220
viši tehničar za grafičku pripremu
12.
 
Lesar, Mario, ing., viši tehničar za grafičku pripremu Računalni centar 
01 6168 374
voditelj čuvara
13.
 
Bogovac, Goran, voditelj čuvara Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
voditelj Skriptarnice i umnožavanja
14.
 
Međimurec, Ruth, voditelj Skriptarnice i umnožavanja Služba općih poslova 
01 6168 453
voditelj odsjeka plana i analize
15.
 
Schlosser, Ana, voditelj odsjeka plana i analize Nabavna služba 
01 6168 128
ostali djelatnici
 
 
Razić, Nevenka, poslovna tajnica dekana i tajnika Ured Dekana 
01 6168 220
16.
 
01 6168 307
17.
 
Kunštek, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
18.
 
Badžek, Jasna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
19.
 
Mahin, Andreja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
20.
 
Očić, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
21.
 
Spišić, Elizabeta, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 327
22.
 
Bezmalinović, Ivana, mag.soc., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
23.
 
Krkalović, Mato, instalater-monter Tehnička služba 
24.
 
Škoko Gavranović, Silvana, tehnički suradnik Računalni centar 
01 6168 276
25.
 
Šegina, Anka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
26.
 
01 6168 190
27.
 
Popović, Zlatica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
28.
 
Vnučec, Zoran, vodoinstalater Tehnička služba 
01 6168 543
29.
 
Pleša, Jadranka, stručni referent - operater Služba općih poslova 
01 6168 563
30.
 
Slavica, Ankica, stručni referent - knjigovođa OS, SI i materijala Financijska služba 
01 6168 104
31.
 
Fijan, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 345
32.
 
Šerbeđija, Sonja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 361
33.
 
Batković, Mirjana, spremačica - brigadir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
34.
 
Čačić, Tihomir, električar Tehnička služba 
01 6168 233
35.
 
Levanić, Andrija, dipl. ing., sistem inženjer Računalni centar 
01 6168 288
36.
 
Franceković, Božica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
37.
 
Ilić, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 318
38.
 
Škreblin, Ana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
39.
 
Crnić, Stanislav, viši tehničar Računalni centar 
01 6168 272
40.
 
Budimir Bekan, Tea, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
41.
 
Eškić, Andreja, rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Studentska služba - voditelj službe 
01 6168 477
42.
 
Markota, Snježana, domaćica Ured Dekana 
01 6168 100
43.
 
Andrić, Nada, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
44.
 
Zec, Goran, prof., stručni savjetnik - administrator poslužitelja Računalni centar 
01 6168 272
45.
 
Minđak, Darinka, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
46.
 
01 6168 228
47.
 
Stipanović, Slavica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
48.
 
Hrubi, Monika, stručni referent Studentska služba 
01 6168 160
49.
 
Vnučec, Anđelka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
50.
 
Horvatić, Jadranka, voditelj platnog prometa Financijska služba 
01 6168 110
51.
 
Priščan, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
52.
 
Dolčić, Đurđica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
53.
 
Držanić, Mirjana, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
54.
 
Koren, Ivica, električar Tehnička služba 
01 6168 233
55.
 
Sinković, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
56.
 
Domitrović, Ana, dipl. oec., rukovoditelj Službe za projekte i mobilnost Služba: Služba za projekte i mobilnost - voditelj službe 
01 6168 416
57.
 
Novak Vlahek, Draženka, dipl. oec., voditelj knjigovodstva Financijska služba 
01 6168 281
58.
 
Margarin-Komin, Mateja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
59.
 
Levanić, Leticija, stručni referent - blagajnik Financijska služba 
01 6168 140
60.
 
01 6168 124
61.
 
Stanić, Terezija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
62.
 
Drndelić, Željka, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba općih poslova 
01 6168 418
63.
 
Burić, Ana, voditelj pisarnice i arhivar Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
64.
 
Kolman, Sandra, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
65.
 
Gogala, Nedjeljka, voditelj odsjeka računovodstvenih poslova - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
66.
 
Herold, Izidora, voditelj odsjeka za završne i diplomske ispite Studentska služba 
01 6168 167
67.
 
Babić, Vesna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
68.
 
01 6168 190
69.
 
Butković, Dragan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
70.
 
01 6168 124
71.
 
Domitran, Biserka, voditelj kadrovskih poslova Služba općih poslova 
01 6168 200
72.
 
Knežević, Jadranka, stručni referent - platnog prometa Financijska služba 
01 6168 104
73.
 
Ćuk, Zdravko, soboslikar Tehnička služba 
01 6168 543
74.
 
Mihaljević, Ankica, dipl. oec., rukovoditelj Financijske službe Služba: Financijska služba - voditelj službe 
01 6168 170
75.
 
Pulko, Nenad, strojobravar Tehnička služba 
01 6168 243
76.
 
Koprivnjak, Jadranka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
77.
 
Mihaljević, Željka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
78.
 
Marinić Ravlić, Marija, dipl. ing., voditelj Službe ZNR i ZOP Služba: Služba zaštite na radu i zaštite od požara - voditelj službe 
01 6168 258
79.
 
Horvat, Klaudija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
80.
 
Lazić, Petra, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Služba općih poslova - voditelj službe 
01 6168 418
81.
 
Horvat, Anita, stručni referent - operater Financijska služba 
01 6168 310
82.
 
Šegina, Ljiljana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
83.
 
Pavić, Marija, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
84.
 
Zdunić, Nikola, dipl. ing., stručni savjetnik - administrator informacijskih servisa Računalni centar 
01 6168 277
85.
 
Belaj, Ida, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
86.
 
01 6168 222
87.
 
Vranjican, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 343
88.
 
Kunsabo, Andrea, stručni referent nabave Nabavna služba 
01 6168 128
89.
 
Tuzla, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
90.
 
Babić, Jasminka, dostavljač Služba općih poslova 
01 6168 244
91.
 
Vlahović, Marica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
92.
 
Brekalo, Brigita, stručni referent Financijska služba 
01 6168 310
93.
 
Klanac, Matea, dipl. iur., tajnik upravljanja Ured Dekana 
01 6168 500
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102