O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
1700
Dekanat i tajništvo
Tajnik fakulteta: Ivan Petrošević
čuvar
1.
 
Vojnović, Đorđe, čuvar Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
viši tehničar za grafičku pripremu
2.
 
Lesar, Mario, ing., viši tehničar za grafičku pripremu Računalni centar 
01 6168 374
voditelj ureda dekana
3.
 
Brod Đođo, Marela, voditelj ureda dekana Ured Dekana 
01 6168 198
01 6168 220
voditelj čuvara
4.
 
Bogovac, Goran, voditelj čuvara Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
voditelj Skriptarnice i umnožavanja
5.
 
Međimurec, Ruth, voditelj Skriptarnice i umnožavanja Služba općih poslova 
01 6168 453
voditelj odsjeka plana i analize
6.
 
Schlosser, Ana, voditelj odsjeka plana i analize Nabavna služba 
01 6168 128
stručni savjetnik za međunarodnu nabavu
7.
 
Devčić, Jelena, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodnu nabavu Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 397
voditelj pododsjeka održavanja
8.
 
Bulić, Maruška, dipl. ing., voditelj pododsjeka održavanja Služba: Tehnička služba - voditelj službe 
01 6168 261
rukovoditelj Računalnog centra
9.
 
Brkić, Zlatko, dipl. ing., rukovoditelj Računalnog centra Služba: Računalni centar - voditelj službe 
01 6168 275
čuvar
10.
 
01 6168 124
01 6168 307
tajnik Fakulteta
11.
 
Petrošević, Ivan, dipl. iur., tajnik Fakulteta, tajnik fakulteta Služba: Dekanat i tajništvo - voditelj službeSlužba: Ured Dekana - voditelj službe 
01 6168 420
rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti
12.
 
Kovač, Boris, dipl. ing., rukovoditelj Službe investicija, održavanja i sigurnosti Služba: Služba investicija, održavanja i sigurnosti - voditelj službe 
01 6168 262
rukovoditelj Nabavne službe
13.
 
Klišmanić, Dubravka, dipl. oec., rukovoditelj Nabavne službe Služba: Nabavna služba - voditelj službe 
01 6168 196
čuvar
14.
 
01 6168 124
voditelj obračuna plaća
15.
 
Jelić , Anđelka , voditelj obračuna plaća Financijska služba 
01 6168 271
stručni savjetnik za poslijediplomske studije
16.
 
Ferger Šošić, Margaret, dipl. iur., stručni savjetnik za poslijediplomske studije Studentska služba 
01 6168 500
ostali djelatnici
17.
 
Gogala, Nedjeljka, voditelj odsjeka računovodstvenih poslova - obračunavatelj plaća Financijska služba 
01 6168 271
18.
 
Herold, Izidora, voditelj odsjeka za završne i diplomske ispite Studentska služba 
01 6168 167
19.
 
Babić, Vesna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
20.
 
01 6168 190
21.
 
Butković, Dragan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
22.
 
01 6168 124
23.
 
Domitran, Biserka, voditelj kadrovskih poslova Služba općih poslova 
01 6168 200
24.
 
Knežević, Jadranka, stručni referent - platnog prometa Financijska služba 
01 6168 104
25.
 
Ćuk, Zdravko, soboslikar Tehnička služba 
01 6168 543
26.
 
Mihaljević, Ankica, dipl. oec., rukovoditelj Financijske službe Služba: Financijska služba - voditelj službe 
01 6168 170
27.
 
Pulko, Nenad, strojobravar Tehnička služba 
01 6168 243
28.
 
Koprivnjak, Jadranka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
29.
 
Mihaljević, Željka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
30.
 
Marinić Ravlić, Marija, dipl. ing., voditelj Službe ZNR i ZOP Služba: Služba zaštite na radu i zaštite od požara - voditelj službe 
01 6168 258
31.
 
Horvat, Klaudija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
32.
 
Horvat, Anita, stručni referent - operater Financijska služba 
01 6168 310
33.
 
Šegina, Ljiljana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
34.
 
Pavić, Marija, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
35.
 
Zdunić, Nikola, dipl. ing., stručni savjetnik - administrator informacijskih servisa Računalni centar 
01 6168 277
36.
 
01 6168 222
37.
 
Vranjican, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 343
38.
 
Kunsabo, Andrea, stručni referent nabave Nabavna služba 
01 6168 128
39.
 
Babić, Jasminka, dostavljač Služba općih poslova 
01 6168 244
40.
 
Vlahović, Marica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
41.
 
Brekalo, Brigita, stručni referent Financijska služba 
01 6168 310
42.
 
Klanac, Matea, dipl. iur., tajnik upravljanja Ured Dekana 
01 6168 163
 
 
Razić, Nevenka, poslovna tajnica dekana i tajnika Ured Dekana 
01 6168 220
43.
 
01 6168 307
44.
 
Kunštek, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
45.
 
Badžek, Jasna, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
46.
 
Mahin, Andreja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
47.
 
Očić, Marija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
48.
 
Spišić, Elizabeta, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 327
49.
 
Bezmalinović, Ivana, mag.soc., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
50.
 
Krkalović, Mato, instalater-monter Tehnička služba 
51.
 
Škoko Gavranović, Silvana, tehnički suradnik Računalni centar 
01 6168 276
52.
 
Šegina, Anka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
53.
 
01 6168 190
54.
 
Popović, Zlatica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
55.
 
Vnučec, Zoran, vodoinstalater Tehnička služba 
01 6168 543
56.
 
Pleša, Jadranka, stručni referent - operater Služba općih poslova 
01 6168 563
57.
 
Slavica, Ankica, stručni referent - knjigovođa OS, SI i materijala Financijska služba 
01 6168 104
58.
 
Fijan, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 345
59.
 
Šerbeđija, Sonja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 361
60.
 
Batković, Mirjana, spremačica - brigadir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
61.
 
Čačić, Tihomir, električar Tehnička služba 
01 6168 233
62.
 
Levanić, Andrija, dipl. ing., sistem inženjer Računalni centar 
01 6168 288
63.
 
Franceković, Božica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
64.
 
Ilić, Mirjana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 318
65.
 
Škreblin, Ana, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
66.
 
Crnić, Stanislav, viši tehničar Računalni centar 
01 6168 272
67.
 
Budimir Bekan, Tea, dipl. oec., stručni savjetnik za međunarodne projekte i mobilnost Služba za projekte i mobilnost 
01 6168 413
68.
 
Eškić, Andreja, rukovoditelj Službe općih poslova Služba: Studentska služba - voditelj službe 
01 6168 477
69.
 
Markota, Snježana, domaćica Ured Dekana 
01 6168 100
70.
 
Andrić, Nada, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
71.
 
Zec, Goran, prof., stručni savjetnik - administrator poslužitelja Računalni centar 
01 6168 272
72.
 
Minđak, Darinka, voditelj referade preddiplomskih i diplomskih studija Studentska služba 
01 6168 148
01 6168 160
73.
 
01 6168 228
74.
 
Stipanović, Slavica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
75.
 
Hrubi, Monika, stručni referent Studentska služba 
01 6168 160
76.
 
Vnučec, Anđelka, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
77.
 
Horvatić, Jadranka, voditelj platnog prometa Financijska služba 
01 6168 110
78.
 
Priščan, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
79.
 
Dolčić, Đurđica, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 463
80.
 
Držanić, Mirjana, financijski knjigovođa Financijska služba 
01 6168 150
81.
 
Koren, Ivica, električar Tehnička služba 
01 6168 233
82.
 
Sinković, Stjepan, portir Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 124
83.
 
Domitrović, Ana, dipl. oec., rukovoditelj Službe za projekte i mobilnost Služba: Služba za projekte i mobilnost - voditelj službe 
01 6168 416
84.
 
Novak Vlahek, Draženka, dipl. oec., voditelj knjigovodstva Financijska služba 
01 6168 281
85.
 
Margarin-Komin, Mateja, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 307
86.
 
Levanić, Leticija, stručni referent - blagajnik Financijska služba 
01 6168 140
87.
 
01 6168 124
88.
 
Stanić, Terezija, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
89.
 
Drndelić, Željka, dipl. iur., rukovoditelj Službe općih poslova Služba općih poslova 
01 6168 418
90.
 
Burić, Ana, stručni referent - pisarnice Služba općih poslova 
01 6168 244
01 6168 402
91.
 
Kolman, Sandra, spremačica Služba investicija, održavanja i sigurnosti 
01 6168 197
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102