O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
400

410
redoviti profesor
1.
Dr. sc.
 
Lulić, Zoran, dipl. ing., redoviti profesor Zavod: Zavod za motore i transportna sredstva - predstojnik zavodaLaboratorij: Laboratorij za motore i vozila - voditelj laboratorija 
01 6168 177
izvanredni profesor
2.
Dr. sc.
 
Kozarac, Darko, dipl. ing., izvanredni profesor Katedra: Katedra za motore i vozila - voditelj katedre 
01 6168 123
docent
3.
Dr. sc.
 
Šagi, Goran, dipl. ing., docent Katedra za motore i vozila 
01 6168 149
01 6168 217
4.
Dr. sc.
 
Ilinčić, Petar, dipl. ing., docent Katedra za motore i vozila 
01 6168 149
01 6168 217
5.
Dr. sc.
 
Tomić, Rudolf, dipl. ing., docent Katedra za motore i vozila 
01 6168 149
01 6168 217
6.
Dr. sc.
 
Sjerić, Momir, mag.ing., docent Katedra za motore i vozila 
01 6168 144
prof. u mirovini
 
Dr. sc.
 
Mahalec, Ivan, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za motore i vozila 
01 6168 159
 
Dr. sc.
 
Jeras, Dušan, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za motore i vozila 
poslijedoktorand
 
Dr. sc.
 
Božić, Mladen, mag.ing., poslijedoktorand Katedra za motore i vozila 
01 6168 139
poslijedoktorand na projektu
7.
Dr. sc.
 
Vučetić, Ante, dipl. ing., poslijedoktorand na projektu Katedra za motore i vozila 
01 6168 139
asistent
8.
 
Krajnović, Josip, mag.ing., asistent Katedra za motore i vozila 
01 6168 144
9.
Mr. sc.
 
Ormuž, Krunoslav, dipl. ing., asistent Katedra za motore i vozila 
01 6168 427
asistent na projektu
 
 
Sremec, Mario, mag.ing., asistent na projektu Katedra za motore i vozila 
ostali djelatnici
10.
 
Sraga, Vjekoslav, mag.ing., viši laborant na projektu Katedra za motore i vozila 
01 6168 217
11.
 
Tošanović, Ognjen, univ.bacc., viši laborant Katedra za motore i vozila 
01 6168 154
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102