Znanost i suradnja
Projekti
Projekti

Aktivni projekti na FSBu


AKRONIMNAZIV PROJEKTAPOČETAKZAVRŠETAKUKUPNI BUDŽETFSB UDIOVODITELJ PROJEKTA
1ACHIEVEAdaptivno i prediktivno upravljanje utičnim hibridnim električnim vozilima2018.2022.990.950,00 HRK990.950,00 HRKJoško Deur
2AdvanCTAdvanced Computed Tomography for dimensionaland surface measurements in industry2018.2021.1.798.279,94 EUR37.800,00 EURMarko Katić
3ARS MECHANICAARS MECHANICA za nove kompetencije2020.2023.0,00 HRK400.000,00 HRKToma Udiljak
4ASAPAutonomni sustav za pregled i predviđanje integriteta prometne infrastrukture2019.2022.7.199.141,25 HRK2.051.800,54 HRKBojan Jerbić
5APROPOAutonomno Pomoćno RibarskO PlovilO2020.2021.720.336,03 HRK720.336,03 HRKNikola Vladimir
6BLUE DEALBLUE DEAL2019.2022.2.981.132,80 EUR222.180,00 EURNeven Duić
7CITIESCITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems in Cities2018.2020.43.631.266,24 HRK543.757,57 HRKGoran Krajačić
8DARSDinamika Aktivnih i Rotirajućih Konstrukcija2020.2024.1.435.411,00 HRK1.435.411,00 HRKNeven Alujević
9ESIFIPEdukacijom o strukturnim i investicijskim fondovima do inovacija u poduzetništvu2019.2021.984.369,22 HRK700.725,70 HRKNikola Vladimir
10ELPIDE-learning Platform for Innovative Product Development2018.2021.243.950,00 EUR52.095,00 EURStanko Škec
11KeepWarmImproving the performance of district heating system in Central and East Europe2018.2020.2.098.488,50 EUR104.785,00 EURGoran Krajačić
12INEX-ADAMIncreasing excellence on advanced additive manufacturing2018.2021.997.426,25 EUR342.837,50 EURDamir Godec
13IJIRIKPETInfrastrukturno jačanje IRI kapaciteta u području energetike i transporta2020.2022.4.050.193,02 HRK4.050.193,02 HRKNeven Duić
14FATInovativna hrvatska rješenja za globalnu automobilsku industriju2018.2021.22.992.245,35 HRK8.026.990,94 HRKBiserka Runje
15INSULAEINSULAE - Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands2019.2023.9.999.305,50 EUR425.600,00 EURGoran Krajačić
16IN AQUAIntegracija visokog stupnja obnovljivih izvora energije u akvakulturna uzgajališta2020.2021.390.658,83 HRK390.658,83 HRKNikola Vladimir
17BIOVARESInterdisciplinarno istraživanje promjenjivih obnovljivih izvora energije i biomase u čistom i kružnom gospodarstvu2020.2022.2.000,00 EUR2.000,00 EURTomislav Pukšec
18EF-PRECOMIstraživanje efikasnijeg i ekološki prihvatljivijeg izgaranja u Ottovim motorima s pretkomorom2020.2024.763.000,00 HRK763.000,00 HRKDarko Kozarac
19NANO-PROIstraživanje i razvoj nanostrukturiranih tvrdih metala za razvoj novih proizvoda2018.2022.9.997.964,06 HRK4.193.671,92 HRKTamara Aleksandrov Fabijanić
20SpecDronIstraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica2019.2022.6.248.445,38 HRK2.365.000,00 HRKPetar Piljek
21BCPIstraživanje procesa izgaranja biomase s naglaskom na formaciju polutanata2019.2021.60.000,00 HRK60.000,00 HRKMilan Vujanović
22INTERENERGYIstraživanje puteva energetske tranzicije - međuovisnost "power-to-X" tehnologija, tehnologija odgovora potrošnje i povezivanja tržišta energijom2019.2023.804.000,00 HRK804.000,00 HRKNeven Duić
233D PRISTOPISTRAŽIVANJE UTJECAJA PARAMETARA 3D PRINTANJA NA STRUKTURU I SVOJSTVA Co-Cr DIJELOVA ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU2020.2022.15.000,00 HRK15.000,00 HRKZdravko Schauperl
24IRI CENAMPIzrada projektne dokumentacije za osnivanje centra za napredne materijale i prevlake2020.2022.1.333.672,28 HRK1.333.672,28 HRKZdravko Schauperl
25LoMILoMI- internacionalizacijom preskačemo granice2018.2021.1.784.400,53 HRK200.000,00 HRKGoran Đukić
26MORZMreža organizacija ribara i znanstvenika2020.2021.5.460.000,00 HRK820.000,00 HRKNikola Vladimir
27PentaHelixMulti stakeholder and governance approach for SECAP development and implementation2018.2021.1.808.343,75 EUR173.375,00 EURNeven Duić
28NRLENacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve2017.2021.57.000.000,00 HRK57.000.000,00 HRKZoran Lulić
29Nanostrukturirani Au-TiO2 filmovi na poroznoj A12O3 keramici - sinteza i primjena u naprednim oksidacijskim procesima2019.2021.1.500,00 EUR1.500,00 EURLidija Ćurković
30NANO_PMNanostrukturirani tvrdi metali - Novi izazovi metalurgije praha2018.2023.2.327.785,25 HRK2.327.785,25 HRKTamara Aleksandrov Fabijanić
31WECORNapredna monolitna i kompozitna keramika za zaštitu od trošenja i korozije2017.2021.840.000,00 HRK840.000,00 HRKLidija Ćurković
32ACCESSNapredna simulacija samoobnavljajućih kompozita- ACCESS2018.2022.816.650,00 HRK816.650,00 HRKIvica Smojver
33DATACROSSNapredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima2017.2022.37.999.929,03 HRK0,00 HRKAndrej Jokić
34ANTYARDNapredne metode za projektiranje profitabilnog, energetski učinkovitog i okolišno prihvatljivog brodograđevnog proizvodnog procesa2019.2024.1.359.100,00 HRK1.359.100,00 HRKNeven Hadžić
35NEOPLASTNapredni nositelji energije u oporabi plasticnog otpada2019.2022.999.207,64 HRK999.207,64 HRKDaniel Schneider
36MODUSNesigurnost modeliranja odziva broda na valovima Jadranskog mora2020.2023.858.000,00 HRK858.000,00 HRKJoško Parunov
37ECO-NautiNETNetwork's support for SME sin the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region2018.2020.871.076,20 EUR114.920,00 EURNeven Duić
38NERONeurokirurški robot2017.2021.20.986.521,54 HRK6.044.760,70 HRKBojan Jerbić
39NUMECA4EMBEDDEDNumerički efikasni računalni algoritmi za ugradbene multifizikalne sustave u vektorskim prostorima i na mnogostrukostima2017.2021.950.250,00 HRK950.250,00 HRKZdravko Terze
40Hrvatsko austrijski projektOdređivanje zaostalih naprezanja na osnovi CT snimki abdominalne aorte2018.2020.7.000,00 EUR7.000,00 EURMarko Jokić
41ORCHIDOpremanje Regionalnog centra za laboratorijska ispitivanja u hidromehanici - izvedbena faza2018.2021.7.034.625,00 HRK7.034.625,00 HRKSmiljko Rudan
42WESLOOpterećenja vjetra i mora na energetske konstrukcije2017.2021.997.000,00 HRK997.000,00 HRKHrvoje Kozmar
43OPORTOOptimizacija održavanja sustava antikorozivne zaštite i zaštite protiv obraštanja ribarskih brodova2020.2021.2.919.828,00 HRK201.286,25 HRKNeven Hadžić
44OESKEPOsiguranje električne energije u slučaju klimatskih ekstrema i prirodnih katastrofa2020.2023.3.529.090,36 HRK3.529.090,36 HRKAnkica Kovač
45SEADRIONPoticanje razvoja tehnologija grijanja i hlađenja pomoću dizalica topline koje koriste morsku vodu u Jadransko - jonskoj regiji2018.2021.823.656,00 EUR238.675,00 EURNeven Duić
46KAUSTPredictive Models and Experimental Validation of Multicomponent Dense Spray Dynamics2012.2021.149.668,00 EUR74.834,00 EURHrvoje Jasak
47HKO-BIPrimjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području biomedicinskog inženjerstva - HKO-BI2019.2022.3.997.800,85 HRK911.037,94 HRKTanja Jurčević Lulić
48FULLINSPECTPromatranje, identifikacija i kvantifikacija mehanizama mehaničkog oštećenja na kompozitima ojačanim staklenim vlaknima primjenom različitih metoda nerazornog ispitivanja2020.2025.1.999.680,00 HRK1.999.680,00 HRKZvonimir Tomičević
49NEORIONPromotion of green maritime technologies and new materials to enhance sustainable shipbuilding in Adriatic-Ionian Region2018.2020.1.176.924,97 EUR130.647,00 EURSmiljko Rudan
50PROSEUPROSumers FOR THE Energy Union: mainstreaming active participation of citizens in the energy transition2018.2021.3.124.073,75 EUR169.000,00 EURNeven Duić
51QUIETQualifying and Implementing a user-centric designed and EfficienT electric vehicle2017.2021.6.998.955,00 EUR253.781,25 EURJoško Deur
52REMAKERazvoj efikasne metodologije za analizu konstrukcije plovnih objekata metodom konačnih elemenata2018.2021.3.729.446,16 HRK778.852,21 HRKPero Prebeg
53HiSkidRazvoj hibridnog skidera2020.2023.4.572.928,84 HRK1.273.213,88 HRKŽeljko Šitum
54CEKOM IRI 8Razvoj novih konstrukcijskih i tehnoloških rješenja natpalubnih konstrukcija i elemenata od aluminijevih legura2020.2023.0,00 HRK0,00 HRKIvica Garašić
55CEKOM IRI 9Razvoj novih konstrukcijskih rješenja i tehnologije zavarivanja primjenjivih u proizvodnji pramčanog dijela broda2020.2023.0,00 HRK0,00 HRKZoran Kožuh
56VSKRazvoj sustava grijanja Višenamjenskim solarnim kolektorom2017.2021.6.086.132,20 HRK1.753.275,74 HRKDamir Dović
57RESINRazvoj sustava za ispitivanje višefaznih strujanja i izgaranja s ciljem povećanja istraživačkih aktivnosti znanstvenog i poslovnog sektora2020.2023.6.718.015,02 HRK0,00 HRKMilan Vujanović
58URCK - TŠRBRCK Ruđera Boškovića2020.2023.49.508.697,83 HRK2.029.366,00 HRKTea Žakula
59CRTARegionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije2018.2020.37.954.365,00 HRK37.954.365,00 HRKBojan Jerbić
60Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu-Industrija 4.030.000.000,00 HRK469.200,00 HRKNedeljko Štefanić
61REWARDHeatRenewable and Waste Heat Recovery for Competitive District Heating and Cooling Networks2019.2023.19.023.298,75 EUR255.625,00 EURNeven Duić
62SEAS 4.0SEAS 4.02020.2026.1.300.000,00 EUR140.000,00 EURJerolim Andrić
63-Školski namještaj kao faktor rizika za bolove u leđima – biomehanička procjena i prijedlozi dizajnerskih rješenja2020.2022.2.000,00 EUR0,00 EURTanja Jurčević Lulić
64SEEETDSouth East Europe Energy Transition Dialogue2018.2021.720.000,00 EUR114.192,74 EURNeven Duić
65TAIDETimska adaptabilnost u razvoju inovativnih proizvoda2018.2022.915.000,00 HRK915.000,00 HRKMario Štorga
66MetForTCTraceable Measurement Capabilities for Monitoring Thermocouple Performance2019.2022.499.700,90 EUR89.040,00 EURDanijel Šestan
67TRAILsTRAILs LSP Teacher Training Summer School2018.2021.248.235,00 EUR33.450,00 EUROlinka Breka
68DecreasePMUklanjanje emisija lebdećih čestica kondenzacijom dimnih plinova2020.2021.60.000,00 HRK60.000,00 HRKNeven Duić
69Upgrade DHUpgrading the performance of district heating networks in Europe2018.2021.1.999.667,50 EUR123.125,00 EURTomislav Pukšec
70MultiSintAgeVišerazinsko numeričko modeliranje i eksperimentalno istraživanje procesa starenja u sinteriranim konstrukcijskim komponentama2019.2023.2.200.000,00 HRK2.200.000,00 HRKZdenko Tonković
71-Zaštita cjelovitosti konstrukcija u energetici i transportu2020.2023.7.167.630,62 HRK0,00 HRKZdenko Tonković
72ZEMPZeleni modularni putnički brod za Mediteran2018.2023.1.090.000,00 HRK1.090.000,00 HRKNikola Vladimir
73ResearchCultEnhancing Research Culture in Higher Education in Kosovo2019.2022.850.130,00 EUR35.905,00 EURLidija Ćurković
74NOWELTIESNOWELTIES - Joint PhD Laboratory for New Materials and Inventive Water Treatment Technologies. Harnessing resources effectively through innovation2019.2023.3.422.141,64 EUR237.367,08 EURLidija Ćurković
75EFEPS-INLANDEnergy efficient and environmentally friendly power system options for inland green ships2020.2021.60.000,00 HRK60.000,00 HRKNikola Vladimir
76ProbeTraceTraceability for contact probes and stylus instruments measurements2019.2022.356.061,00 EUR37.800,00 EURVedran Šimunović
77ReactiveTaylorFlowsNumerical Simulations of Reactive Taylor Flows21.000,00 EUR21.000,00 EURHrvoje Jasak
78H2MTowards CO2 free city mobility based on hydrogen2020.2021.60.000,00 HRK60.000,00 HRKAnkica Kovač
79SEAVIEWSSector adaptive virtual early warning system for marine pollution2020.2022.1.293.615,00 EUR226.590,00 EURNikola Vladimir
80GCRC-SOPTechnology for Onboard Equipment-induced Underwater Radiated Noise Analysis and Evaluation2019.2021.462.678,76 HRK462.678,76 HRKNikola Vladimir
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102