Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Studiranje i nastava
Upisi
Upisi u preddiplomske studije
Upisi u preddiplomske studije

 

Uvjeti upisa u 1. godinu preddiplomskih studija u akademskoj godini 2021./2022. temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 11. studenoga 2020. godine

 

UPUTE ZA UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA AK.GOD. 2021./2022.

Studijski programi

  1. Brodogradnja, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3,5 godine
  2. Strojarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3,5 godine
  3. Zrakoplovno inženjerstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3,5 godine
  4. Mehatronika i robotika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine

Upisne kvote

Preddiplomski
studij 
Ukupna upisna
kvota 
 Strojarstvo 375
 Brodogradnja 45 
 Zrakoplovno inženjerstvo 30 
 Mehatronika i robotika 60
 Ukupno

510


Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 4. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja
:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti - nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća: **

Pravo upisa nema kandidat koji studira ili je studirao na studijskom programu strojarstva, brodogradnje ili zrakoplovstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. godine ili izvan RH obvezni su polagati ispite državne mature.

UPISI NA 1. GODINU
Pristupnici koji steknu pravo upisa na FSB korištenjem NISpVU sustava: www.postani-student.hr upisivat će se po rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta. 
Studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ne trebaju platiti participaciju u troškovima studiranja u skladu s Odlukom Vlade RH. Pristupnici koji ostvare pravo upisa u 1. godinu preddiplomskog studija na FSB-u, a do sada su već studirali u statusu redovitog studenta na nekom drugom studiju u RH uz troškove upisa plaćaju i punu participaciju u iznosu od 8.400,00 kuna u dva jednaka obroka: prvi odmah pri upisu, a drugi do početka ljetnog semestra.

Kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj, Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu od jedne godišnje participacije studenta u troškovima studija (za tehničko područje 8.400,00 kuna).


Jesenski razredbeni postupak

Ukoliko upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom razredbenom postupku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava: www.postani-student.hr

Prema potpisanom Sporazumu o PRAVILIMA O UVJETIMA, POSTUPKU PRIJAVE, PROVEDBI ISPITA ZA UPIS I RANGIRANJU KANDIDATA NA STUDIJSKE PROGRAME (potpisan u lipnju 2012. između AZVO, NCVVO-a i Rektorskog zbora) kandidatima koji iz opravdanih razloga, a o čemu odlučuje Centar (NCVVO), nisu mogli polagati ispite državne mature u ljetnom ispitnom roku, omogućit će se u jesenskom roku upis na studijske programe čija je upisna kvota popunjena u ljetnom upisnom roku.

Navedeno će se omogućiti isključivo pod uvjetom da su ostvarili barem onoliko bodova koliko su ostvarili kandidati koji su stekli pravo upisa na to visoko učilište u ljetnom upisnom roku s najmanjim brojem bodova, u skladu s mogućnostima upisa na studijske programe pojedinog visokog učilišta.


U slučaju ispisa s Fakulteta uplaćeni iznos troškova upisa se ne vraća.

Svi dokumenti, ostaju pohranjeni u Studentskoj službi FSB-a.

Upis je završen kada to u ISVU potvrdi Studentska služba FSB-a.

 

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102