Upisi u preddiplomske studije

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Studiranje i nastava
Upisi
Upisi u preddiplomske studije

Upisi u preddiplomske studije

Uvjeti upisa u 1. godinu prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 15. studenoga 2022. godine

Studijski programi

  1. Brodogradnja, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
  2. Strojarstvo, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
  3. Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
  4. Mehatronika i robotika, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine

Upisne kvote

Upisne kvote za prijediplomski studij
Prijediplomski
studij
Ukupna upisna
kvota
Strojarstvo 375
Brodogradnja 45
Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika 30
Mehatronika i robotika 60
Ukupno 510

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 4. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

Pravo upisa nema kandidat koji studira ili je studirao na studijskom programu strojarstva, brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva ili mehatronike i robotike na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. godine ili izvan RH obvezni su polagati ispite državne mature.

UPISI NA 1. GODINU

Pristupnici koji steknu pravo upisa na FSB korištenjem NISpVU sustava: www.postani-student.hr upisivat će se po rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta.
Studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ne trebaju platiti participaciju u troškovima studiranja u skladu s Odlukom Vlade RH. Pristupnici koji ostvare pravo upisa u 1. godinu preddiplomskog studija na FSB-u, a do sada su već studirali u statusu redovitog studenta na nekom drugom studiju u RH uz troškove upisa plaćaju i punu participaciju u iznosu od 1.114,87 € (8.400,00 kn) u dva jednaka obroka: prvi odmah pri upisu, a drugi do početka ljetnog semestra.

Kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj, Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu od jedne godišnje participacije studenta u troškovima studija (za tehničko područje 1.114,87 € (8.400,00 kn)).

Na upis je potrebno donijeti sljedeće dokumente:

1. kopiju opće uplatnice na iznos troškova upisa 43,80 € (330 kn),
2. fotografiju 3×3 cm ili 4×6 cm (za matični list)
3. svjedodžbu o položenoj državnoj maturi
4. kopiju osobne iskaznice

Jesenski razredbeni postupak

Ukoliko upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom razredbenom postupku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava: www.postani-student.hr

Prema potpisanom Sporazumu o PRAVILIMA O UVJETIMA, POSTUPKU PRIJAVE, PROVEDBI ISPITA ZA UPIS I RANGIRANJU KANDIDATA NA STUDIJSKE PROGRAME (potpisan u lipnju 2012. između AZVO, NCVVO-a i Rektorskog zbora) kandidatima koji iz opravdanih razloga, a o čemu odlučuje Centar (NCVVO), nisu mogli polagati ispite državne mature u ljetnom ispitnom roku, omogućit će se u jesenskom roku upis na studijske programe čija je upisna kvota popunjena u ljetnom upisnom roku.

Navedeno će se omogućiti isključivo pod uvjetom da su ostvarili barem onoliko bodova koliko su ostvarili kandidati koji su stekli pravo upisa na to visoko učilište u ljetnom upisnom roku s najmanjim brojem bodova, u skladu s mogućnostima upisa na studijske programe pojedinog visokog učilišta.

Upisi u jesenskom upisnom roku održat će se 19. rujna 2023.

U slučaju ispisa s Fakulteta uplaćeni iznos troškova upisa se ne vraća.

Svi dokumenti ostaju pohranjeni u Studentskoj službi FSB-a.

Upis je završen kada to u ISVU potvrdi Studentska služba FSB-a.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica