Početna stranica - FSB

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Studiranje i nastava
Upisi
Upisi u diplomske studije

Upisi u diplomske studije

Tekst natječaja s kriterijima upisa i rokovima

Obrazac za prijavu na diplomski studij
 

Prijave za razedbeni postupak


Prijave za razredbeni postupak primaju se:

  1. od 19. do 23. rujna 2022.
  2. od 20. do 24. veljače 2023.
 Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju Studentskoj službi FSB-a. Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:
  1. presliku obje strane osobne iskaznice,
  2. svjedodžbu, odnosno uvjerenje o završenom preddiplomskom studiju. Ukoliko pristupnik nema svjedodžbu potrebno je priložiti prijepis ocjena (transkript),
  3. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na žiro-račun FSB-a HR4723600001101346933 uz naznaku “za razredbeni postupak diplomskog studija”.

Kandidati koji su preddiplomski studij završili na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu ne trebaju priložiti dokument naveden pod 2.

Kandidati koji su završili preddiplomski studij u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi izdano od strane Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

Prijave se podnose na obrascu i predaju se osobno na Studentsku referadu ili se šalju mailom na upisi@fsb.hr ili poštom na adresu FSB-a: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10 002 Zagreb. Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Razredbeni postupak – kriteriji upisa

Izračun broja bodova pri rangiranju kandidata za upis u diplomski studij:

B = 70 x (P − 2,0) / 3 + 30 x (2 x N − S) / N

P = težinski prosjek ocjena kandidata na preddiplomskom studij (na tri decimale),

N = nominalno trajanje studija u semestrima (6 ili 7 semestara),

S = ukupan broj semestara studiranja kandidata na preddiplomskom studiju (cijeli broj, maksimalno 2N.

Ako su kandidati studirali dulje od dvostrukog nominalnog trajanja studija u račun se uzima 2N). 

Dodatni bodovi se dodjeljuju temeljem sljedećih kategorija: 

Rektorova nagrada                                        5 bodova (jednokratno)        

Demonstrator                                                 1 bod po akademskoj godini 

Sportski uspjesi i umjetnička postignuća   do 2 boda      

Studentski radovi                                           1 bod
   

Rangiranje kandidata će se primjenjivati samo u slučaju ako broj prijavljenih studenata bude veći od ukupnog broja upisnih kvota za svaki studij pojedinačno.

Upisi

Upisi na diplomske studije provodit će se prema rang-listi izrađenoj na temelju rezultata postignutih u razredbenom postupku i to:

  1. od 26. rujna do 30. rujna 2022. 
  2. od 27. veljače do 3. ožujka 2023. 

Konačna rang lista utvrdit će se nakon razredbenog postupka u ožujku 2023. godine na temelju rang lista rujanskog razredbenog roka i razredbenog roka u ožujku.

Izračun participacije u troškovima studija provodit će se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.  

Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa u iznosu od 80,00 kn koji se uplaćuju na žiro-račun Fakulteta broj: HR4723600001101346933.

Pri upisu se obvezno trebaju donijeti na uvid izvorne dokumente navedeni u dijelu prijave za razredbeni postupak, od točke 1. do 3. te jednu fotografiju (4 cm x 6 cm) za matični list. Matični list se preuzima u skriptarnici uz predočenje uplatnice od 80 kuna.

Svi kandidati koji upisuju diplomski studij uz razlikovni semestar, odnosno uz razlikovnu godinu, obvezni su podnijeti molbu Povjerenstvu za upis u diplomske studije do 1. rujna 2022.

U Studentskoj službi FSB-a i na internetskoj stranici www.fsb.hr mogu se dobiti sve obavijesti i obrasci vezani za upis.

Tekst natječaja se može naći poveznici.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica