Industrijska praksa

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Nastava
Industrijska praksa

Industrijska praksa

UPUTE ZA OBAVLJANJE INDUSTRIJSKE PRAKSE I
(6. semestar prijediplomskog studija)
INDUSTRIJSKE PRAKSE II
(1. semestar diplomskog studija)

IZVADAK IZ STATUTA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, travanj 2017.

Industrijska praksa

Članak 85.

(1) Radi upoznavanja projektiranja, konstruiranja, tehnoloških procesa, organizacije proizvodnje, te stjecanja praktičnoga radnog iskustva, studenti se upućuju na stručnu praksu u organizacije, prije svega proizvodne, u kojima primjenjuju i dalje razvijaju znanja stečena studijem.

(2) Industrijska praksa obavlja se u načelu tijekom ljetnog raspusta, po jedna u prijediplomskom studiju nakon 6. semestra i nakon 1. semestra u diplomskom studiju, svaki puta u trajanju od najmanje 20 radnih dana.

(3) Na praksi studenti trebaju biti aktivno uključeni u proces rada.

(4) Praksa je obvezna i smatra se sastavnim dijelom nastave.

Pravilnik o industrijskoj praksi link.

UPUTE STUDENTIMA ZA OBAVLJANJE PRAKSE

1. U Republici Hrvatskoj
2. Međunarodna stručna praksa
     2A. ERASMUS + SMP
     2B. Neovisno o programu razmjene


PRONALAZAK ODGOVARAJUĆE TVRTKE ZA OBAVLJANJE PRAKSE


Od ljetnog semestra akademske godine 2022./2023. godine studenti koji su upisali kolegije Industrijska praksa 1, Industrijska praksa 2 i Stručna praksa imaju mogućnost javljati se na oglase davatelja praksi kroz aplikaciju na stranici  https://prakse.fsb.hr/ . 

Tvrtke koje žele oglasiti pozicije za studentske prakse na aplikaciji Fakulteta mogu zatražiti registraciju slanjem upita na praksa@fsb.unizg.hr

 

Studenti mogu praksu koju su već dogovorili s davateljima prakse po dosadašnjem modelu (vidi niže), provesti kroz aplikaciju, ukoliko davatelj prakse ima ili želi napraviti profil u aplikaciji. U tom slučaju svi dokumenti (uputnica, izvješće o praksi i dnevnik prakse) bit će generirani kroz aplikaciju te nije potrebno ishoditi potvrde davatelja prakse o primanju na praksu i o odrađenoj praksi. 

Za prijedlog unosa tvrtke davatelja prakse u aplikaciju, javite se koordinatorici uvođenja aplikacije, Tihani Damić na tihana.damic@fsb.hr ili praksa@fsb.unizg.hr koja će ih kontaktirati. 

Upute za studente za korištenje aplikacije, nalaze se na poveznici.


Fakultet strojarstva i brodogradnje sudjeluje u Inicijativi za mlade - Hrvatske udruge poslodavaca. Korištenjem AAI identiteta moguće je pretraživati pogodne tvrtke za obavljanje prakse te se prijaviti na njihove natječaje. 
Napomena: Minimalno trajanje prakse preko Inicijative za mlade je 6 tjedana. Kako je studijskim programima FSB-a predviđeno je trajanje 4 tjedna, bez obzira na duljinu trajanja prakse, bit će priznat samo 1 ECTS.

POPIS VODITELJA INDUSTRIJSKE PRAKSE
KOORDINATOR INDUSTRIJSKE PRAKSE (SVI STUDIJI) izv.prof.dr.sc. Goran Krajačić
I Studij strojarstva
1. Procesno energetski smjer 
Energetika doc.dr.sc. Ante Marušić
Termotehnika i Procesna tehnika doc.dr.sc. Darko Smoljan
2. Računalno inženjerstvo prof.dr.sc. Zoran Kunica
3. Inženjerstvo materijala prof.dr.sc. Vera Rede
4. Brodostrojarstvo izv.prof.dr.sc. Nikola Vladimir
5. Industrijsko inženjerstvo i menadžment doc.dr.sc. Tihomir Opetuk
6. Mehatronika i robotika prof.dr.sc. Željko Šitum
7. Proizvodno inženjerstvo doc.dr.sc. Petar Piljek
8. Inženjersko modeliranje i računalne simulacije doc.dr.sc. Tomislav Lesičar
9. Konstrukcijski
Konstruiranje i razvoj proizvoda prof.dr.sc. Nenad Kranjčević
Motori i vozila izv.prof.dr.sc. Milan Kostelac
Dizajn medicinskih konstrukcija izv.prof.dr.sc. Aleksandar Sušić
Mehanizmi i roboti doc.dr.sc. Marko Jokić
II Studij brodogradnje prof.dr.sc. Jerolim Andrić
III Studij zrakoplovstva prof.dr.sc. Željko Božić
Stručni suradnik za mobilnost studenata Ana Domitrović
ECTS koordinator za SMP izv.prof.dr.sc. Hrvoje Cajner


1. PREPORUČENE AKTIVNOSTI I VREMENSKI OKVIRI ZA PRIJAVU I OBAVLJANJE INDUSTRIJSKE PRAKSE U REPUBLICI HRVATSKOJ

NOSITELJ AKTIVNOST VREMENSKI OKVIR
1. STUDENT Javlja se voditelju prakse radi informacija vezanih uz obavljanje prakse. Nije obavezno. tijekom akademske godine
2. STUDENT Razmatra, odabire i traži privolu poduzeća u kojemu bi želio obaviti praksu. Po mogućnosti dogovara program prakse. Po potrebi se savjetuje s voditeljem prakse (posebno o podobnosti poduzeća i predloženom programu). Dogovara razdoblje obavljanja prakse (potrebno zbog police zdravstvenog osiguranja).
travanj - svibanj
3. STUDENT Ispunjava Prijavni list Potvrdu poduzeća o prihvaćanju na praksu te ih predaje voditelju prakse. u dogovoru s voditeljem prakse
4. VODITELJ PRAKSE Ocjenjuje podobnost poduzeća i predloženi program rada. Izdaje Uputnicu za praksu studentu.
5. STUDENT Obavlja praksu i vodi Dnevnik prakse te piŠe IzvjeŠće s prakse. srpanj - rujan
6. STUDENT IzvjeŠće s prakse (s Dnevnikom prakse) i Potvrdom poduzeća o obavljenoj praksi predaje voditelju prakse. do zadnjeg dana jesenskog ispitnog roka kako bi 1 ECTS od prakse bio uključen u broj ECTS-a stečenih u prethodnoj ak. godini za izračun participacije
NAPOMENA: predajom nakon toga roka praksa će biti priznata, ali se 1 ECTS bod ne može koristiti u sljedećoj akademskoj godini za izračun participacije.

7. VODITELJ PRAKSE Temeljem IzvjeŠća s prakse i razgovora sa studentom ocjenjuje je li praksa zadovoljavajuće obavljena; ako jest, potpisom u indeks priznaje praksu i javlja tajnici da to registrira i u ISVU
8. TAJNICA U ISVU unosi da je praksa obavljena.

NAPOMENA

Studenti koji idu na Industrijsku praksu u periodu 1. ožujka do 30. rujna tekuće godine su prijavljeni na zdravstveno osiguranje. Oni koji obavljaju Industrijsku praksu nakon 30. rujna tekuće godine moraju sami napraviti prijavu na zdravstveno osiguranje. Potrebno je ispuniti Tiskanicu 5 HZZO te ju ovjeriti prema uputama.

POTREBNI OBRASCI I PREDLOŠCI
  1. Prijavni list
  2. Potvrda poduzeća o prihvaćanju na praksu
  3. Potvrda poduzeća o obavljenoj praksi
  4. Predložak za izvješće s prakse

2. UPUTE ZA PRIJAVU I OBAVLJANJE MEĐUNARODNE STRUČNE PRAKSE

VAŽNO!!! Trajanje mobilnosti

Članak 27. Pravilnika o prijediplomskim i diplomskim studijima
Student može u tijeku studija viŠe puta sudjelovati u programu mobilnosti s tim da ukupno trajanje mobilnosti ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa.

2A. UPUTE ZA PRIJAVU I OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U OKVIRU ERASMUS + STRUČNE PRAKSE (TEMELJEM NATJEČAJA ZA ERASMUS + SMP)

NOSITELJ U SKLOPU INDUSTRIJSKE PRAKSE DODATNI ECTS
AKTIVNOST AKTIVNOST
1.

STUDENT

Javlja se voditelju prakse i ECTS koordinatoru za stručnu međunarodnu praksu (SMP) radi informacija vezanih uz obavljanje prakse u inozemstvu.
2. STUDENT Razmatra, odabire i traži privolu poduzeća u kojemu bi želio obaviti praksu. Po mogućnosti dogovara program prakse. Po potrebi se savjetuje s voditeljem prakse (posebno o podobnosti poduzeća i predloženom programu).
3. STUDENT Ispunjeni prijavni list predaje voditelju prakse.  
4. VODITELJ PRAKSE Ocjenjuje podobnost poduzeća i eventualno predloženi program rada, te daje dozvolu za obavljanje SMP.  
5. STUDENT Javlja se na natječaj za ERASMUS + SMP popunjavanjem WEB obrasca i prikuplja svu dokumentaciju (potvrda o jeziku, Acceptance Confirmation,…). Dokumente dostavlja ECTS koordinatoru za SMP na pregled i potpis.
6. ECTS KOORDINATOR ZA SMP Potpisuje suglasnost te dokumentaciju dostavlja Uredu za mobilnost FSB-a koji ih prosljeđuje na natječaj.
7. STUDENT Po objavi rezultata natječaja student minimalno 30 dana od dana odlaska na praksu ispunjava Learning Agreement for Trainership.
8. STUDENT Sklapa policu osiguranja za razdoblje koje će provesti u inozemstvu (uključuje zdravstveno osiguranje u inozemstvu, putno osiguranje, osiguranje od odgovornosti i osiguranje od nezgode). TroŠak police osiguranja snosi student.
9. STUDENT 7 dana prije odlaska na praksu student ispunjava potvrdu o odlasku na SMP
10. STUDENT Obavlja praksu. Obavezno piŠe Dnevnik i izvjeŠće s prakse.  
11. STUDENT IzvjeŠće s prakse s Dnevnikom i Potvrdom poduzeća o obavljenoj praksi (LAT After) predaje voditelju prakse i ECTS koordinatoru za SMP. Pribavlja Potvrdu poduzeća o obavljenoj praksi (LAT After) predaje ECTS koordinatoru za SMP.
12. VODITELJ PRAKSE Temeljem IzvjeŠća s prakse i razgovora sa studentom ocjenjuje je li praksa zadovoljavajuće obavljena; ako jest, obavjeŠtava ECTS koordinatora za SMP.  
13. STUDENT Donosi dokumentaciju na uvid ECTS koordinatoru za SMP.
14. ECTS KOORDINATOR ZA SMP Na temelju konačnog izvjeŠća odobrava upis ECTS bodova (obavjeŠtava studentsku službu).
15. STUDENTSKA SLUŽBA U ISVU unosi da je praksa obavljena / unosi dodatne ECTS bodove.

2B. UPUTE ZA PRIJAVU I OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U INOZEMSTVU (SMP) – OSTALI PROGRAMI

NOSITELJ U SKLOPU INDUSTRIJSKE PRAKSE DODATNI ECTS
AKTIVNOST AKTIVNOST
1.

STUDENT

Javlja se voditelju prakse i ECTS koordinatoru za stručnu međunarodnu praksu (SMP) radi informacija vezanih uz obavljanje prakse u inozemstvu.
2. STUDENT Razmatra, odabire i traži privolu poduzeća u kojemu bi želio obaviti praksu. Po mogućnosti dogovara program prakse. Po potrebi se savjetuje s voditeljem prakse (posebno o podobnosti poduzeća i predloženom programu).
3. STUDENT Ispunjeni prijavni list predaje voditelju prakse.  
4. VODITELJ PRAKSE Ocjenjuje podobnost poduzeća i eventualno predloženi program rada, te daje dozvolu za obavljanje SMP.  
5. ECTS KOORDINATOR ZA SMP Ugovor o provedbi industrijske prakse TA dokument (potpisuju student, ECTS koordinator i institucija u koju student odlazi  - uz potpis, obavezan je pečat institucije).
6. STUDENT Sklapa policu osiguranja za razdoblje koje će provesti u inozemstvu (uključuje zdravstveno osiguranje u inozemstvu, putno osiguranje, osiguranje od odgovornosti i osiguranje od nezgode). TroŠak police osiguranja snosi student.
7. STUDENT 7 dana prije odlaska na praksu student ispunjava potvrdu o odlasku na SMP.
8. STUDENT Obavlja praksu. Obavezno piŠe Dnevnik i izvjeŠće s prakse.    
9. STUDENT IzvjeŠće s prakse s Dnevnikom i Potvrdom poduzeća o obavljenoj praksi (Confirmation Letter)  predaje voditelju prakse i ECTS koordinatoru za SMP.
Pribavla Potvrdu poduzeća o obavljenoj praksi (Confirmation Letter)
10. VODITELJ PRAKSE Temeljem IzvjeŠća s prakse i razgovora sa studentom ocjenjuje je li praksa zadovoljavajuće obavljena; ako jest, obavjeŠtava ECTS koordinatora.
11. STUDENT Donosi dokumentaciju na uvid ECTS koordinatoru za SMP.
12. ECTS KOORDINATOR ZA SMP Na temelju dokumentacije ECTS koordinator za SMP odobrava upis ECTS bodova (obavjeŠtava studentsku službu).
13. STUDENTSKA SLUŽBA U ISVU unosi da je praksa obavljena / unosi dodatne ECTS bodove.

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica