Prijelazi na studije i smjerove

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Upisi
Prijelazi na studije i smjerove

Prijelazi na studije i smjerove

Prelazak sa studija na studij


Uvjete prelaska sa studija na studij možete naći na poveznici.

Promjena smjera

U slučaju da student želi promijeniti smjer, podnosi molbu koju mora odobriti voditelj smjera na koji student želi preći. Ako smjer na koji student prelazi ima i usmjerenja, potrebno je u molbi navesti i usmjerenje koje želi upisati. Molba se predaje do 15. rujna tekuće akademske godine. Nakon zaprimanja molbe utvrđuje se priznavanje položenih predmeta te se studentu izdaje tablica priznavanja s podacima o priznatim ispitima te ispitima koje mora upisati i položiti. Student koji je imao dva puta upisan neki od predmeta na trenutnom smjeru nema pravo prelaska na novi smjer. Također se kod utvrđivanja obveza na novom smjeru u obzir uzimaju upisani ali nepoloženi predmeti na trenutnom smjeru te se utvrđuju njihovi sljednici na novom smjeru u skladu s odlukom.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica