Upisi u prijediplomske studije

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Upisi
Upisi u preddiplomske studije

Upisi u prijediplomske studije

Uvjeti upisa u 1. godinu prijediplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025. temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 23. studenoga 2023. godine

Studijski programi

 1. Brodogradnja, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
 2. Strojarstvo, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
 3. Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
 4. Mehatronika i robotika, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine

Upisne kvote

Upisne kvote za prijediplomski studij
Prijediplomski
studij
Ukupna upisna
kvota
Strojarstvo 375
Brodogradnja 30
Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika 30
Mehatronika i robotika 75
Ukupno 510
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 4. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:
 • Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 400 bodova
 • Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (viša razina) - do 400 bodova
  • Fizika ili Kemija* - do 150 bodova
   * nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove. Ako je kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.
 • Na temelju provjere posebnih sposobnosti - nema bodova
 • Na temelju dodatnih učenikovih postignuća: **
  • po 5 dodatnih bodova za svaku ocjenu izvrstan iz predmeta Matematika, Fizika i Kemija u svakom razredu srednje škole - do 40 bodova
  • po 5 dodatnih bodova za ostvareni plasman od 1. do 3. mjesta na državnim natjecanjima u tehničkom području strojarstva i brodogradnje pod pokroviteljstvom ASO-a/MZO-a (tehnička mehanika, strojarske konstrukcije, CAD dizajniranje računalom) - do 20 bodova
   ** ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50
  • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija - izravan upis (1000 bodova)
  • sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija - izravan upis (1000 bodova) (Uključuje i sudjelovanje na prirodoslovnim olimpijadama koje sadrže neki od navedenih predmete i koje se nalaze na listi međunarodnih natjecanja znanja Nacionalnog informatičkog sustava prijave na visoka učilišta: The European Olympiad of Experimental Science (EOES) i International Junior Science Olympiad (IJSO).)
Pravo upisa nema kandidat koji studira ili je studirao na studijskom programu strojarstva, brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva ili mehatronike i robotike na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. godine ili izvan RH obvezni su polagati ispite državne mature.


UPISI U 1. GODINU

Pristupnici koji steknu pravo upisa na FSB korištenjem NISpVU sustava: www.postani-student.hr trebat će od 18. srpnja od 8:00 sati do 19. srpnja 2024. do 8:00 sati dovršiti/potvrditi upis putem on-line aplikacije (detaljnije u prezentaciji)

 1. Prijava na sustav za online upise pomoću adrese elektroničke pošte i OIB-a koji su uneseni na sustavu postani-student.hr
  Adresa: https://onlineupisi.fsb.hr
 2. Ispunjavanje on-line upisnog lista
 3. Predaja dokumenata
  • Fotografija studenta
  • Fotografija prednje strane osobne iskaznice
  • Fotografija stražnje strane osobne iskaznice
  • Potvrda o uplati troškova upisa 43.8 €
  • Ako ste već studirali na nekom studiju u RH (u statusu redovitog studenta) trebate predati:
  • potvrdu (ispisnicu) izdanu od strane visokog učilišta na kojem ste prethodno studirali s naznakom razine studija, načinom studiranja (redoviti ili izvanredni), propisanog trajanja studija, brojem stečenih ECTS-a, godinom prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija
   kopiju uplatnice za trošak participacije u iznosu od 1.114,87 €. plativo u dva jednaka dijela, prvi dio odmah pri upisu, a drugi do početka ljetnog semestra (Od plaćanja su izuzeti studenti koji prvi put mijenjaju studij te su u prethodnoj ak. god. ostvarili najmanje 55 ECTS bodova, ali još nisu stekli kvalifikaciju na prijediplomskoj razini i još nisu iskoristili 3 subvencije na prijediplomskoj razini)
 4. Fakultet provjerava podatke unesene u zahtjev za upis
 5. Ako je potrebna dopuna podataka u zahtjevu za upis, Fakultet će putem elektroničke pošte obavijestiti pristupnika koji će potom putem online sustava dopuniti dokumentaciju i ponovno predati dopunjen zahtjev za upis
 6. Fakultet provjerava dopunjeni zahtjev za upis
 7. Fakultet upisuje pristupnika na odabrani studij
 8. Povratna informacija pristupniku o provedenom upisu putem elektroničke pošte
 9. Pristupnik putem online sustava daje suglasnosti o ispisu ugovora o studiranju i upisnog lista, te ih predaje prilikom preuzimanja studentske iskaznice (predviđeno krajem rujna)
 10. Pristupnik putem online sustava preuzima potrebnu dokumentaciju. Svi studenti preuzimaju ugovor o studiranju i upisni list.
 11. Pristupnik predaje potpisanu dokumentaciju Fakultetu prilikom preuzimanja studentske iskaznice o čemu će biti obaviješten od strane Studentske službe: 


Jesenski razredbeni postupak

Ukoliko upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom razredbenom postupku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava: www.postani-student.hr

Prema potpisanom Sporazumu o PRAVILIMA O UVJETIMA, POSTUPKU PRIJAVE, PROVEDBI ISPITA ZA UPIS I RANGIRANJU KANDIDATA NA STUDIJSKE PROGRAME (potpisan u lipnju 2012. između AZVO, NCVVO-a i Rektorskog zbora) kandidatima koji iz opravdanih razloga, a o čemu odlučuje Centar (NCVVO), nisu mogli polagati ispite državne mature u ljetnom ispitnom roku, omogućit će se u jesenskom roku upis na studijske programe čija je upisna kvota popunjena u ljetnom upisnom roku.

Navedeno će se omogućiti isključivo pod uvjetom da su ostvarili barem onoliko bodova koliko su ostvarili kandidati koji su stekli pravo upisa na to visoko učilište u ljetnom upisnom roku s najmanjim brojem bodova, u skladu s mogućnostima upisa na studijske programe pojedinog visokog učilišta.U slučaju ispisa s Fakulteta uplaćeni iznos troškova upisa se ne vraća.

Svi dokumenti ostaju pohranjeni u Studentskoj službi FSB-a.

Upis je završen kada to u ISVU potvrdi Studentska služba FSB-a.

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica