Časopisi

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Znanost i suradnja
Izdavaštvo
Časopisi
Znanost i suradnja

Časopisi

Transactions of FAMENA

Međunarodni znanstveni časopis Transactions of FAMENA prvi put je tiskan 2000. godine u izdanju FSB-a. No, kako taj časopis nastavlja tradiciju Zbornika radova FSB-a koji je izlazio od 1970. nosio je oznaku Svezak XXIV (Volumen XXIV). Naziv FAMENA je skraćenica od FAculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture. Može se shvatiti i kao skraćenica od Faculty of Aerospace, Mechanical Engineering and Naval Architecture budući da časopis objavljuje radove iz područja strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva. Glavni urednik je profesor emeritus Ivo Alfirević. Od broja XXXIV-2 FAMENA izlazi isključivo na engleskom jeziku. Trećina objavljenih radova dolazi od autora s FSB-a, oko polovine je iz Hrvatske, a ostalo iz inozemstva. FAMENA je indeksirana između ostalih baza i u Science Citation Index Expanded (Sci Search) i SCOPUSU, a danas izlazi četiri puta godišnje.

Brodogradnja

Časopis čiji je izdavač FSB posvećen je multidisciplinarnim istraživanjima u područjima teorijske i eksperimentalne brodogradnje i oceanologije kao i izazovnim problemima pomorstva, gradnje broda, pomorskim tehnologijama i industrijskim pitanjima diljem svijeta. Cilj je časopisa integrirati interese u brodogradnji, pomorskom inženjerstvu, pomorstvu, unutarnjoj plovidbi, intermodalnom transportu kao i zaštiti okoliša, sveukupnoj sigurnosti, hidrokinetičkim obnovljivim izvorima energije vjetra i valova i održivom razvoju prometa na morima i oceanima. Časopis je usredotočen na hidrodinamiku, konstrukciju, pouzdanost, materijale, projektiranje, optimizaciju, gradnju, vođenje projekata, popravke i planiranje održavanja, informacijske sustave u brodogradilištima, osiguranje kvalitete kao i opremanje, pogon, pogonske uređaje i opremu na brodovima. Indeksiran je u svjetskim bibliografskim bazama.

Polimeri (časopis za plastiku i gumu)

Polimeri – znanstveni, stručni, obrazovni i poslovni časopis, koji u svakom broju donosi mnoštvo informacija o najnovijim dostignućima na područjima plastike i gume te potrebne opreme. Jedino je izdanje ove vrste u Hrvatskoj. Referiraju ga sekundarne publikacije, npr. SCOPUS. Namijenjen je zainteresiranom rukovodnom osoblju, tehničkim stručnjacima, ekonomistima, pravnicima i ostalim zainteresiranim stručnjacima koji rade kod proizvođača polimernih sirovina i dodataka, polimernih materijala, opreme, plastičnih i gumenih dijelova, znanstvenicima, nastavnicima te ostalima zainteresiranima za ovo područje ljudskog djelovanja. Izdavač časopisa Polimeri je Društvo za plastiku i gumu, izlazi od 1980., a na izdavanju su angažirani najvećim dijelom djelatnici FSB-a i FKIT-a.

Zavarivanje

Časopis Zavarivanje je počeo izlaziti još 1958. godine, te spada među najstarije stručne časopise iz područja tehnike u Hrvatskoj. Vrlo je cijenjena i rado korištena znanstvena i stručna literatura u zavarivanju. U časopisu se objavljuju znanstveni i stručni članci iz područja zavarivanja i srodnih tehnologija, a poseban dio čine zanimljivosti iz industrije te sajmova i radionica. Izuzetno je važan kao medij prenošenja znanja. Izdavač je Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja, a u rad na izdavanju uključeni su djelatnici FSB-a.

IRT 3000

Časopis IRT3000 jedini je stručni časopis u Sloveniji i Hrvatskoj, koji cjelovito i redovito izvještava čitatelje o inovacijama, razvoju i tehnologijama na području metaloprerađivačke industrije, automatizacije i informatizacije te nemetala i suvremenih tehnologija. Središnje teme, kojima se časopis bavi su inoviranje, razvoj, proizvodne tehnologije, alatničarstvo i strojogradnja, toplinska obrada i povezivanje, suvremeni materijali, polimeri i njihova prerada, organizacija i vođenje proizvodnje, menadžment kvalitete, automatizacija, robotizacija i informatizacija, a također i mehatronika, proizvodna i unutrašnja logistika, informacijske i druge suvremene tehnologije te ponuda znanja. Časopis redovito prati sve domaće i strane tematske stručne izložbe i sajmove, savjetovanja i ostala događanja.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica