Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Istraživanje efikasnijeg i ekološki prihvatljivijeg izgaranja u Ottovim motorima s pretkomorom

Akronim
EF-PRECOM
Voditelj projekta
Darko Kozarac
Financiranje
HRZZ - Croatian Science Foundation
Ukupni budžet
763.000,00 HRK
FSB udio
763.000,00 HRK
Internacionalan
Ne
Početak - Kraj
2020. - 2024.
Sažetak
Porast ekološke svijesti posljednjih godina doveo je do značajnog povećanja aktivnosti usmjerenih k smanjenju štetnog utjecaja sektora transporta, kao jednog od najvećih zagađivača, na okoliš. Električna vozila se zbog izazova s kojima se trenutno suočavaju mogu smatrati tek dugoročnim rješenjem dok, s obzirom na sve izraženije posljedice globalnog onečišćenja, postoji potreba za rješenjima koja će barem djelomično ublažiti štetne učinke, a mogu se primijeniti u mnogo kraćem vremenskom okviru. Posljednja istraživanja ukazuju kako Ottovi motori s pretkomorom predstavljaju jednu od ključnih tehnologija u ostvarivanju tih ciljeva. Ipak, dosadašnja istraživanja još uvijek nisu u potpunosti odgovorila na sve izazove za masovnu primjenu ove tehnologije u cestovnim vozilima. Iz pregleda literature identificirana su glavna područja od interesa, u skladu s čime su formirani ciljevi istraživanja. Za pogon benzinom ispitat će se utjecaj volumena i geometrije pretkomore uz zadržavanje konstantne energije goriva u pretkomori te istražiti mogućnost primjene naprednog načina izgaranja (PCHCCI) za poboljšanje rada motora. Za pogon prirodnim plinom ispitat će se primjena i utjecaj povrata ispušnih plinova te različite strategije ispiranja pretkomore što se pokazalo kao jedna od značajnijih problematika u Ottovim motorima s pretkomorom. Prije navedenih ispitivanja modificirati će se i unaprijediti trenutni eksperimentalni postav kako bi se omogućio rad motora s pretkomorom te sva potrebna mjerenja. Glavna svrha ovog istraživanja je temeljitim eksperimentalnim ispitivanjima potpomognutim naprednim numeričkim simulacijama i proračunima, a usmjerenim na dosad neodgovorena pitanja i izazove, dati znanstveni doprinos u istraživanju efikasnijeg i ekološki prihvatljivijeg načina izgaranja u Ottovim motorima te postići dodatni iskorak u pronalasku rješenja za smanjenje globalnog onečišćenja na dobrobit okoliša i cjelokupnog čovječanstva.
Partneri
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102