Planovi obrane završnih i diplomskih ispita

PLAN OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA PREDDIPLOMSKIM STUDIJIMA
Za akademsku godinu 2019./2020.
Rok Zadnji dan prijave Zadnji dan predaje molbe za
obranu završnog rada
Zadnji dan predaje završnog rada Obrana završnog rada
3. 4.9.2020. 14.9.2020. 17.9.2020. 21. - 25.9.2020.
Za akademsku godinu 2020./2021.
Rok Zadnji dan prijave obrane završnog rada Zadnji dan predaje molbe za
obranu završnog rada
Dan predaje završnog rada Obrana završnog rada
1. 25.1.2021. 15.2.2021. 18.2.2021. 22. - 26.2 2021.
2. IZV 18.6.2021. 30.6.2021. 5.7.2021. 9.7.2021.
3. 6.9.2021. 20.9.2021. 23.9.2021. 27.9. - 1.10.2021.

Napomena: Svi navedeni datumi odnose se na obranu završnih radova. Datumi za zadavanje završnih zadataka se objavljuju u posebnoj obavijesti na web stranici Fakulteta početkom zimskog, odnosno ljetnog semestra.

PLAN OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA NA DIPLOMSKIM STUDIJIMA
za akademsku godinu 2020./2021.
Rok Zadnji dan predaje molbe Datum preuzimanja diplomskog zadatka Datum predaje diplomskog rada Obrana diplomskog rada
1. 17.9 2020. 24.9.2020. 26.11.2020. 30.11. - 4.12.2020.
2. 5.11 2020. 12.11.2020. 14.1.2021. 18. - 22.1.2021.
3. 14.1.2021. 21.1.2021. 25.3.2021. 29.3. - 2.4.2021.
4. 25.2.2021. 4.3.2021. 6.5.2021. 10. - 14.5.2021.
5. 29.4.2021. 6.5.2021. 8.7.2021. 12. - 16.7.2021.
  1. Molbe za zadavanje diplomskih zadataka primaju se nakon što pristupnik položi sve propisane ispite i riješi druge nastavne obaveze, osim za 5. rok (obrana je u srpnju) za koji je potrebno imati položenih 60 ECTS bodova. Ispiti za 5. rok moraju biti položeni do datuma predaje diplomskog rada.
  2. Potpisana molba predaje se, za određeni rok, Studentskoj referadi, prema Planu diplomskih ispita (zadnji dan predaje molbe) - molba se NE urudžbira
  3. Diplomski zadatak uručuje se pristupniku prvog dana izrade diplomskog rada, prema planu diplomskih ispita.
  4. Mapa sa svim potrebnim dokumentima za obranu diplomskog rada se kupuje na skiptarnici
  5. Ukoliko se bira mentor s drugog smjera, student mora svoj izbor mentora obrazložiti u molbi te tražiti suglasnost voditelja smjera, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite.
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102