Djelatnici

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici

Djelatnici

300

310
redoviti profesor u trajnom izboru
1.
Dr. sc.
 
Boras, Ivanka, dipl. ing., redoviti profesor u trajnom izboru Zavod: Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku - zamjenik predstojnika zavodaKatedra: Katedra za tehničku termodinamiku - voditelj katedre 
01 6168 429
izvanredni profesor
2.
Dr. sc.
 
Ferdelji, Nenad, dipl. ing., izvanredni profesor Laboratorij: Laboratorij za termodinamiku - voditelj laboratorija 
01 6168 210
docent
3.
Dr. sc.
 
Mudrinić, Saša, dipl. ing., docent Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 265
prof. emeritus
 
Dr. sc.
 
Galović, Antun, dipl. ing., prof. emeritus Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 255
prof. u mirovini
 
Dr. sc.
 
Tadić, Mirko, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 161
 
Dr. sc.
 
Halasz, Boris, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 254
viši asistent
4.
Dr. sc.
 
Horvat, Ivan, mag.ing., viši asistent Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 101
5.
Dr. sc.
 
Odeljan, Martina, mag.ing., viši asistent Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 161
6.
Dr. sc.
 
Cukrov, Alen, mag.ing.mech., viši asistent Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 254
asistent
7.
 
Borovnik, Nikola, mag.ing., asistent Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 254
8.
 
Zadravec, Danijel, mag.ing., asistent Katedra za tehničku termodinamiku 
01 6168 254

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica