Studiranje i nastava
Nastava
Planovi obrane diplomskih i završnih ispita
Planovi obrane završnih i diplomskih ispita

PLAN OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA PREDDIPLOMSKIM STUDIJIMA
Za akademsku godinu 2018./2019.
Rok Zadnji dan prijave Zadnji dan predaje molbe za
obranu završnog rada
Zadnji dan predaje završnog rada Obrana završnog rada
3. 12.7.2019. 18.9.2019. 20.9.2019. 23. - 27.9.2019.
Za akademsku godinu 2019./2020.
Rok Zadnji dan prijave Zadnji dan predaje molbe za
obranu završnog rada
Zadnji dan predaje završnog rada Obrana završnog rada
1. 24.1.2020. 18.2.2020. 21.2.2020. 24. - 28.2 2020.
2. 19.6.2020. 29.6.2020. 1.7.2020. 3.7.2020.
3. 1.9.2020. 14.9.2020. 17.9.2020. 21. - 25.9.2020.

Izvanredni rok: Za obranu završnog rada na izvanrednom roku kandidat mora imati položene sve ispite do zadnjeg dana predaje molbe za obranu, te priložiti službenu potvrdu upisa na studij u inozemstvu, odnosno ostvarivanje mobilnosti ili odobrenu stručnu praksu zbog čega traži pristup obrani završnog rada u izvanrednom roku.


PLAN OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA NA DIPLOMSKIM STUDIJIMA
za akademsku godinu 2019./2020.
Rok Zadnji dan predaje molbe Datum preuzimanja diplomskog zadatka Datum predaje diplomskog rada Obrana diplomskog rada
1. 19.9 2019. 26.9.2019. 28.11.2019. 2. - 6.12.2019.
2. 7.11 2019. 14.11.2019. 16.1.2020. 20. - 24.1.2020.
3. 9.1.2020. 16.1.2020. 19.3.2020. 23. - 27.3.2020.
4. 27.2.2020. 5.3.2020. 7.5.2020. 11. - 15.5.2020.
5. 23.4.2020. 30.4.2020. 2.7.2020. 6. - 10.7.2020.
  1. Molbe za zadavanje diplomskih zadataka primaju se nakon što pristupnik položi sve propisane ispite i riješi druge nastavne obaveze, osim za 5. rok (obrana je u srpnju) za koji je potrebno imati položenih 60 ECTS bodova. Ispiti za 5. rok moraju biti položeni do datuma predaje diplomskog rada.
  2. Potpisana molba predaje se, za određeni rok, Studentskoj referdi, prema Planu diplomskih ispita (zadnji dan predaje molbe) - molba se NE urudžbira
  3. Diplomski zadatak uručuje se pristupniku prvog dana izrade diplomskog rada, prema planu diplomskih ispita.
  4. Mapa sa svim potrebnim dokumentima za obranu diplomskog rada se kupuje na skiptarnici
  5. Ukoliko se bira mentor s drugog smjera, student se obavezno mora javiti prof. Zvonku Heroldu, predsjedniku Središnjeg povjerenstva za završne i diplomske ispite.
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102