Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti - arhiva
FSB dan e-učenja

Sukladno Strategiji e-učenja Sveučilišta u Zagrebu i planu vlastitih aktivnosti za ovo akademsku godinu Fakultet strojarstva i brodogradnje u srijedu 27.01.2010. organizira prvo okupljanje korisnika i simpatizera e-učenja (i onih koji će to tek postati) na Fakultetu, a na kojem će raspravljati o stanju i napretku e-učenja. U okviru FSB dana e-učenja, svim zainteresiranim nastavnicima i studentima predstaviti će se kolegiji koji su nagrađeni kao najbolji na Sveučilišnom i Fakultetskom natječaju, kao i iskustva s drugih fakulteta vezana uz implementaciju i korištenje e-učenja u svakodnevnoj nastavi.

Program rada:

09:00-09:15 Otvorenje, Dekan FSB

09:15-09:40 Predstavljanje kolegija Računalne mreže, prof. dr. sc. B. Jerbić, T. Stipančić, P. Čurković, FSB, - 1. nagrada za najbolji e-kolegij FSB u ak. god. 2008./2009.

09:40-10:05 Predstavljanje kolegija Matematika 2, prof. dr. sc. B. Divjak, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, - 1. nagrada za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2008./2009.

10:10-10:35 E-učenje na Medicinskom fakultetu, doc. dr. sc. M. Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10:35-11:00 Primjena e-učenja na primjeru kolegija Mehanika fluida, prof. dr. sc. M. Šavar, prof. Z. Virag, FSB - posebna nagrada za e-kolegij Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2008./2009., posebna nagrada za e-kolegij Fakulteta strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2008./2009.

11:00-12:00 Završna diskusija

Mjesto održavanja FSB dana e-učenja biti će objavljeno naknadno. Molimo sve potencijalno zainteresirane za ovu tematiku, da što prje pošalju email (bez obaveze sudjelovanja) na e-ucenje@fsb.hr kako bismo mogli rezervirati dvoranu dovoljnog kapaciteta.

Prodekanica za nastavu: Prof. dr.sc. Tanja Jurčević-Lulić

Voditelj Povjerenstva za e-učenje FSB: Doc.dr.sc. Mario Štorga

 

Ostale vijesti iz kategorije

 IZLAZ IZ ARHIVE


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940