Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti - arhiva
E-učenje na Sveučilištu u Zagrebu: DRUGI DAN E-UČENJA @ CEU

Centar za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu organizira u srijedu 8. prosinca 2010. DRUGI DAN E-UČENJA  @ CEU. cjelodnevna aktivnosti će ukljčučiti dodjelu nagrade za najbolje e-kolegije Sveučilita, predstavljanje tih kolegija, kao i predavanja te panel diskusije s tematikom e-učenja. Cijli događaj će se održati u Rektoratu Sveučilišta. Više informacija je dostupno na stranicama Centra za e-učenje.

Ostale vijesti iz kategorije

 IZLAZ IZ ARHIVE


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940