Planovi obrane završnih i diplomskih ispita

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Nastava
Planovi obrane diplomskih i završnih ispita

Planovi obrane završnih i diplomskih ispita

PLAN OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA PRIJEDIPLOMSKIM STUDIJIMA

Za akademsku godinu 2022./2023.

Rok Zadnji dan prijave obrane završnog rada Zadnji dan predaje molbe za
obranu završnog rada
Dan predaje završnog rada Obrana završnog rada
3. 6. 9. 2023. 18. 9 .2023. 21. i 22. 9. 2023. 25. - 29. 9. 2023.

Za akademsku godinu 2023./2024.

Rok Zadnji dan prijave obrane završnog rada Zadnji dan predaje molbe za
obranu završnog rada
Dan predaje završnog rada Obrana završnog rada
1. 25. 1. 2024. 19. 2. 2024. 22. i 23. 2. 2024. 26. 2. – 1. 3. 2024.
2. IZV 28. 6. 2024. 8. 7. 2024. 11. 7. 2024. 15. 7. 2024.
3. 5. 9. 2024. 16. 9. 2024. 19. i  20. 9. 2024. 23. – 27. 9. 2024.
ZADAVANJE ZAVRŠNIH ZADATAKA
OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA
Napomena: Svi datumi navedeni u planu odnose se na obranu završnih radova. Datumi za zadavanje završnih zadataka objavljuju se u posebnoj obavijesti na web stranici Fakulteta.

PLAN OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA NA DIPLOMSKIM STUDIJIMA

Za akademsku godinu 2023./2024.

Rok Zadnji dan predaje molbe Datum preuzimanja diplomskog zadatka Datum predaje diplomskog rada Obrana diplomskog rada
1. 21. 9. 2023. 28. 9. 2023. 30. 11. 2023. 4. – 8. 12. 2023.
2. 9. 11. 2023. 16. 11. 2023. 18. 1. 2024. 22. – 26. 1. 2024.
3. 11. 1. 2024. 18. 1. 2024. 21. 3. 2024. 25. 3. – 29. 3. 2024.
4. 29. 2. 2024. 7. 3. 2024. 9. 5. 2024. 13. – 17. 5. 2024.
5.* 2. 5. 2024. 9. 5. 2024. 11. 7. 2024. 15. – 19. 7. 2024.
  1. Molbe za zadavanje i obranu diplomskih radova (samo je jedna molba kojom se zadaje i brani diplomski rad) primaju se nakon što pristupnik položi sve propisane ispite i riješi druge nastavne obaveze, osim za 5*. rok (obrana je u srpnju) za koji je potrebno imati položenih 60 ECTS bodova. Ispiti za 5. rok moraju biti položeni do datuma predaje diplomskog rada.
  2. Potpisana molba predaje se, za određeni rok, Studentskoj referadi, prema Planu diplomskih ispita (zadnji dan predaje molbe) - molba se NE urudžbira.
  3. Molbe se predaju u mapi zajedno s anketnim listom (mapa sa svim potrebnim dokumentima za obranu diplomskog rada kupuje se u skiptarnici). Pročitati naputak za prijavu diplomskog rada.
  4. Diplomski zadatak uručuje se pristupniku prvog dana izrade diplomskog rada, prema planu diplomskih ispita.
  5. Ako se bira mentor s drugog smjera, student mora svoj izbor mentora obrazložiti u molbi za mentora s drugog smjera te tražiti suglasnost voditelja smjera i predsjednice Središnjeg povjerenstva za završne i diplomske ispite prof dr. sc. Tanje Jurčević Lulić. Odobrena molba se mora predati zajedno s molbom za zadavanje i obranu diplomskog rada.
  6. Ako student želi pisati diplomski rad na engleskom jeziku, obrazloženu molbu odobrenu od strane predsjednika povjerenstva za obranu diplomskih radova za svoj smjer mora predati zajedno s molbom za zadavanje i obranu diplomskog rada i u tom slučaju zadatak se sastavlja na engleskom jeziku.
  7. Diplomski radovi predaju se prema planu u Referadu za diplomske i završne ispite (dva tvrdo uvezna primjerka). Radovi se prije obrane urudžbiraju u Urudžbenom zapisniku.

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica