Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19

Punionica vodika

Projektni transferi znanja u gospodarstvo, glavna su djelatnost CTTa. 
Kao potporna institucija razvojno inovacijskoj djelatnosti FSB-a, CTT radi na prijenosu nalaza znanstvenih istraživanja, ideja i izuma „iz laboratorija“ na tržište. Ta aktivnost se provodi u svim oblicima transfera tehnologije koji su prikladni za rezultate projektnih aktivnosti: pružanjem podrške u zaštiti intelektualnog vlasništva, predkomercijalizacijom intelektualnog vlasništva, licenciranjem intelektualnog vlasništva te putem tvrtki zasnovanim na rezultatima istraživanja. Komercijalizacija rezultata istraživanja kroz licenciranje te spin-out i start-up tvrtke predstavlja suštinu društveno poželjnog i etički prihvatljivog akademskog poduzetništva.

CTT je od svog osnutka do danas realizirao više desetaka projekata transfera tehnologije u gospodarstvo i komercijalizacije inovacija. On nije usmjeren samo transferu znanja FSB-a u gospodarstvo, već je snažno integriran u cijelu znanstvenu zajednicu te pruža usluge transfera tehnologije mnogim fakultetima i znanstvenim institutima.

CTT je također aktivan na razvojno-inovacijskim projektima usmjerenima izgradnji vlastitih kapaciteta i stvaranju sinergije s drugim komplementarnim organizacijama za učinkovitije provođenje suradnje istraživačke zajednice i industrije, od kojih izdvajamo:

Unutar programa CARDS, proveden je projekt Intellectual property rights infrastructure for the research and development sector in Croatia. Program TEMPUS, financirao je projekt Advanced Ship Design for Pollution Prevention. U suradnji sa Zagrebačkom županijom, CTT je, uz financiranje Strategije Europske unije za Dunavsku regiju, proveo projekt Sava Region Initiative for Innovative Development (SRIID). LIFE projekt New Pet Collecting and Recycling Scheme in Croatia, rezultirao je osnivanjem spin off poduzeća za zbrinjavanje PET ambalaže.  Uz mnoge druge kolaborativne istraživačko-razvojne projekate s malim i srednjim poduzećima (fondovi IRCRO i TEHCRO), CTT je razvio je i vlastitu punionica za električna vozila, uz financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


Strukturna analiza broda metodom konačnih elemenata


Svoju blisku suradnju s lokalnom zajednicom, CTT očituje kroz sudjelovanje u različitim projektima od javnog interesa. Primjer takvog projekta je uspostava inkubacijsko – poduzetničkog centra u Samoboru, Mali Tehnopolis Samobor koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Nadalje, realizirani su mnogi veliki nacionalni projekti, kao npr. projekti Korištenje biomase u kogeneracijskim procesima – Preporuke za najbolju praksu u drvnoj industriji i šumarstvu za naručitelja Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske te Analiza tehnologija za energetsku oporabu komunalnog otpada za Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva RH.

Naši veliki projekti suradnje s gospodarstvom do sada, bili su Izrada elaborata cjelokupne tehničke i tehnološke analize, s prijedlozima za optimalno reprojektiranje glavnih i pomoćnih pogona rafinerije nafte u Sisku za naručitelja INA d.d.; Projekt SIGMA – Razvoj strategija za unaprjeđenje kvalitete i proizvodnje u Končar elektroindustriji; potom mnogi projekti suradnje s brodogradilištima, poput strukturnih analiza, proračuna i FEM  analiza čvrstoće, vibracija i buke, te višegodišnji projekti, poput Strukturne analize brodskih i pomorskih konstrukcija za naručitelja Bureau Veritas iz Francuske.

 

CTT nudi potporu u pisanju projektnih prijedloga i administrativno upravljanje projektima financiranim iz različitih međunarodnih fondova.


Centar za transfer tehnologije d.o.o., Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, Hrvatska
MB 1219073 OIB 81725143201 PIC 952845551 ZABA: IBAN HR7623600001101430801 tel: +385 1 6168 567