Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
O nama


Centar za transfer tehnologije d.o.o. je poduzeće osnovano 1996. godine od strane Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a uz potporu Ministarstva znanosti i konzalting Njemačkog instituta Fraunhofer.

Strateški smisao CTT-a je povezivanje znanosti i gospodarstva radi podizanja konkurentske sposobnosti hrvatske industrije te snaženje uloge FSB-a u tom procesu. Znanstvenici i stručnjaci s  FSB-a i Sveučilišta, koristeći brojne laboratorije i suvremenu opremu, povezuju industriju s novim znanjima i tehnologijama i tako unaprjeđuju konkurentnost inovativnih poduzeća u njihovoj utakmici na europskom i globalnom tržištu.Djelatnosti CTT-a:

Kao potporna institucija razvojno inovacijskoj djelatnosti FSB-a, CTT radi na prijenosu nalaza i rezultata znanstvenih istraživanja, ideja i izuma „iz laboratorija“ na tržište.

CTT provodi i vlastite projekte unapređenja inovacijskog eko-sustava te pruža stručnu, tehničku i edukativnu pomoć za stvaranje povoljnog okruženja za nastanak inovacija i razvoj poduzetništva. Upisan je u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao potporna poduzetnička organizacija http://reg.mingo.hr/pi/public/.

CTT provodi kontinuiranu izobrazbu polaznika za različite teme koje su od interesa za gospodarstvo. Ciljevi su mnogostruki: diseminiranje najnovijih znanstvena postignuća gospodarstvenicima, stvaranje ideja za zajedničke projekte te razmjena informacija za osvježavanje I unaprjeđenje nastavnog procesa temeljem konkretnih primjera iz gospodarstva.

Usluga inkubiranja pruža se novoosnovanim poduzećima nastalima u suradnji FSB-a s gospodarstvom. Start-up i spin-off kompanije dobivaju pomoć u prostoru i infrastrukturi te u stručnoj i organizacijskoj potporu u umrežavanju, identificiranju izvora financiranja razvojno-inovacijskih projekata, savjetodavnim i administrativnim uslugama, a posebno edukaciji i razvoju poduzetničkih kompetencija.  Smještaj inkubatora unutar fakultetskog prostora, nužan je za održavanje istraživačke atmosfere poduzećima u fazi nastajanja inovacije jer su njihove prve tri godine postojanja, kritične za postizanje samoodrživosti.
co-working prostoru namijenjenom studentima FSB-a, djeluje Studentski inkubator. Osigurana je sva fizička infrastruktura, računala, brzi internet, stručno i poslovno mentorstvo te druga pomoć u resursima.


Centar za transfer tehnologije d.o.o., Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, Hrvatska
MB 1219073 OIB 81725143201 PIC 952845551 ZABA: IBAN HR7623600001101430801 tel: +385 1 6168 567