Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
O Fakultetu
Osiguravanje kvalitete
Sustav osiguravanja kvalitete

 

Krovno tijelo koje brine o osiguravanju kvalitete na razini Sveučilišta u Zagrebu je Odbor za upravljanje kvalitetom uz logističko-administrativnu potporu Ureda za upravljanje kvalitetom.

Osnovni okvir kojim se na Fakultetu određuju strategija i ciljevi kvalitete je Politika osiguravanja kvalitete.

Na razini Fakulteta Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete provodi i koordinira postupke vrjednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Fakulteta uz suglasnost Fakultetskoga vijeća. Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo dekana. Zadaće i odgovornosti Povjerenstva utvrđene su Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete.

Glavni procesi i aktivnosti

Glavni procesi i kontinuirane aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete (SOK) Fakulteta temeljeni su na Demingovom krugu kvalitete:

Suradnja s dionicima

U rad Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, izravno ili putem suradnje, uključeni su svi relevantni unutarnji i vanjski dionici:Repozitorij

SOK-FSB - temeljni dokumenti:

Sveučilišni dokumenti:

AZVO:

Obavijesti

U listopadu 2015. Fakultetu je od strane AZVO uručen Certifikat da je sustav osiguravanja kvalitete u razvijenoj fazi.

SOK-FSB - radni dokumenti
:

Aktualnosti:

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102