Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
Lista kolegija

A B Ć C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Ž

Naziv predmeta PDF Izvođenje ECTS Satnica
Aerodinamika I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159232
6 45 + 30
Aerodinamika II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18583
4 30 + 15
Aerodinamika okoliša PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156125
6 0 + 0
Aerodinamika rotora PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156188
6 30 + 15
Aeroelastičnost PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 40292
4 30 + 15
Aeroelastičnost rotirajućeg krila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156124
6 45 + 0
Akumulacija energije u zgradarstvu i industriji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156162
6 0 + 20
Alati i kalupi za polimere PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18874
5 30 + 30
Alati i kalupi za polimere PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18873
4 30 + 15
Alati i naprave PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159772
3 30 + 30
Alatni materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18916
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18916
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18916
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18916
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18916
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18916
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18916
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18916
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18916
4 30 + 15
Algoritamske tehnike PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18584
7 30 + 30
Algoritamske tehnike PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 14470
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 22887
4 30 + 15
Algoritmi računalne inteligencije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156107
6 30 + 0
Alternativni pogon motornih vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156183
6 15 + 30
Automati za montažu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18499
5 30 + 30
Automati za montažu PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 39994
4 30 + 30
Automatika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18435
6 30 + 30
Automatizacija brodskih postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18876
6 45 + 30
Automatizacija ljevaonica PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159814
5 30 + 30
Automatizacija ljevaonica PDF Izvođenje nije definirano 4 30 + 15
Automatizacija ljevaonica PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159803
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 159803
4 30 + 15
Automatizacija pakiranja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18501
4 30 + 15
Automatizacija pakiranja PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18500
5 30 + 30
Automatizacija proizvodnje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18436
5 30 + 30
Automatizirane naprave PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 159783
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159783
3 30 + 0
Automatizirani obradni sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156164
6 18 + 27
Automobilski mehatronički sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33971
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18437
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18437
4 30 + 15
Biološka strujanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156215
6 45 + 0
Biomaterijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 39988
4 30 + 15
Biomedicinski dizajn PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18742
7 45 + 30
Biomehanika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156179
6 30 + 15
Biomehanika A PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 158631
8 45 + 45
Biomehatronika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 22885
5 30 + 30
Boilers PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 73035
4 30 + 15
Brodska akustika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18502
7 30 + 30
Brodska elektrotehnika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18586
5 30 + 30
Brodska motorna postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18503
5 30 + 30
Brodska parna i plinska postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18585
6 45 + 30
Brodski pomoćni strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18588
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18588
6 45 + 30
Brodski propulzori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18920
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18920
6 30 + 30
Brodski strojevi-laboratorij PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18590
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18589
2 0 + 30
Brodski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18504
5 45 + 30
Ćelijasti materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156091
6 30 + 15
CFD u osnivanju broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156134
6 45 + 0
Cjevovodi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18434
3 30 + 15
Čvrstoća broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 158566
6 45 + 30
Čvrstoća i pouzdanost zrakoplovnih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18878
6 45 + 30
Čvrstoća kompozitnih zrakoplovnih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 46495
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 46495
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 46495
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 46495
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 46495
4 30 + 15
Čvrstoća konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18675
7 45 + 30
Deformacijska svojstva metala i legura PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156064
6 20 + 25
Deformacijski strojevi i postupci PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18438
5 30 + 30
Digitalni sustavi upravljanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156057
6 45 + 0
Dijagnostika u održavanju PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159624
5 30 + 30
Dimenzionalna mjerenja - napredne metode PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156156
6 30 + 15
Dimenzionalno nanomjeriteljstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156097
6 30 + 15
Dinamička čvrstoća tankostjenih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18732
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18732
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18732
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18732
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18732
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18732
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18732
4 30 + 15
Dinamička stabilnost mehaničkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18535
5 30 + 30
Dinamičko modeliranje i simulacije konstrukcijskih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 23381
4 30 + 15
Dinamika i regulacija termohidrauličkih procesa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156056
6 35 + 10
Dinamika konstrukcijskih sustava (Z) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18880
4 30 + 15
Dinamika plinova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18594
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18594
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33985
Zrakoplovstvo Preddiplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 33985
4 30 + 15
Dinamika procesa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159237
3 15 + 30
Dinamika strojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18534
6 45 + 30
Dinamika strojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156153
6 45 + 0
Dinamika tehničkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18439
4 30 + 15
Distribuirani energetski izvori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 33803
4 30 + 15
Distribuirano upravljanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156193
6 30 + 15
Dizajn proteza i implantanata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18744
6 30 + 45
Dizajn za starije i invalide PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18745
5 30 + 15
Dizalice topline s obnovljivim izvorima energije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 63974
4 30 + 15
Dynamics of Multibody Systems PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 111637
4 30 + 15
Ekologija i održavanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159617
5 30 + 30
Ekološka zaštita PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 19567
5 30 + 15
Ekološka zaštita PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 64976
4 30 + 15
Ekološka zaštita E PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 19566
4 45 + 15
Ekonomika energetike PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18506
4 30 + 15
Ekonomika proizvodnje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 23062
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 23062
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18440
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18440
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 23062
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 23062
4 30 + 15
Ekonomika zrakoplovnih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 73041
4 15 + 30
Eksperimentalna mehanika A PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18846
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18846
4 15 + 30
Eksperimentalna modelska ispitivanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156178
6 40 + 5
Eksperimentalne metode mehanike fluida PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18597
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18597
4 30 + 15
Eksperimentalne metode u aerodinamici 1 PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18598
4 30 + 15
Eksperimentalne metode u aerodinamici 2 PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18599
4 30 + 15
Eksperimentalne metode u prijenosu topline i tvari PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156102
6 0 + 15
Električna oprema i ispitivanje motornih vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159261
4 30 + 15
Elektromotorni pogoni PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18442
5 30 + 15
Elektromotorni servopogoni PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18443
4 30 + 15
Elektronika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15969
4 30 + 15
Elektrotehnika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15954
4 30 + 30
Elektrotehnika i električni strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15944
5 30 + 30
Elektrotehnika i elektronika Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18748
4 30 + 15
Elementi konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15946
6 45 + 45
Elementi konstrukcija I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15922
6 45 + 30
Elementi konstrukcija I A PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15953
6 45 + 30
Elementi konstrukcija I B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15972
7 45 + 45
Elementi konstrukcija II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15932
7 45 + 45
Elementi konstrukcija II A PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15967
5 30 + 30
Elementi konstrukcija II B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 95626
6 30 + 45
Elementi konstrukcija II C PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 33688
7 30 + 45
Elementi konstrukcija III PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18676
8 45 + 30
Elementi strojeva B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 93741
5 30 + 30
Elementi strojeva Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 15997
5 45 + 30
Emisije u okoliš iz metalurgije željeza i čelika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156069
6 30 + 15
Energetika i zaštita okoliša PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156166
6 20 + 25
Energetska tržišta PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18602
4 30 + 0
Energetski strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15978
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 25137
4 30 + 15
Energetsko planiranje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18600
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18600
4 30 + 15
Energijska učinkovitost industrijskih peći PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156061
6 20 + 25
Ergobiomehanika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33793
4 30 + 15
Etika u mjeriteljstvu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 93815
4 30 + 15
European Global Product Realization Course I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 103306
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 103306
4 15 + 30
European Global Product Realization Course II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 103307
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 103307
4 15 + 30
Evaporativni procesi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18738
3 30 + 15
Evaporativni uređaji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156219
6 30 + 0
Fazne transformacije metalnih materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156073
6 30 + 15
Fizika ultrazvučne medicine PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159244
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 159244
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159243
4 30 + 15
Fizikalni principi mjeriteljskih instrumenata i mikroskopija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156084
6 30 + 15
Fleksibilni obradni sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18604
4 30 + 15
Fleksibilni obradni sustavi PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18603
5 30 + 30
Fluidizacija i transport čestica fluidima PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18444
4 30 + 15
Fotogrametrija i vizualizacija objekata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18445
6 30 + 45
Fotogrametrija i vizualizacija objekata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18446
3 30 + 15
Funkcionalni materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156095
6 25 + 20
Funkcionalnost bioloških sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 63977
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 63977
4 30 + 15
Generatori pare PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18750
5 45 + 30
Geometrija broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15987
5 30 + 45
Geometrijska mehanika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156103
6 45 + 0
Gorivo i mazivo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19568
3 30 + 15
Gospodarenje otpadom PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 73053
4 30 + 15
Gradnja aparata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159250
4 30 + 30
Gradnja aparata E PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 159251
5 30 + 30
Građevinski strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 33808
4 30 + 15
Grijanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18885
6 60 + 30
Helikopteri I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 159233
5 30 + 30
Hidraulički pogoni PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 81754
3 30 + 15
Hidraulički pogoni PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 33809
4 30 + 15
Hidraulički strojevi i postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18447
6 45 + 30
Hidraulika i pneumatika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39946
5 30 + 30
Hidraulika i pneumatika - odabrana poglavlja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156186
6 15 + 15
Hidrodinamika cijevnih mreža PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18607
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18606
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18606
4 30 + 15
Hidroelasičnost brodskih i pomorskih konstrukcija PDF Izvođenje nije definirano 6 45 + 0
Hidroelastičnost brodskih i pomorskih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156190
6 45 + 0
Hlađenje i dizalice topline PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 32317
7 60 + 30
Industrijska aerodinamika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18608
7 45 + 45
Industrijska praksa I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 14099
1 0 + 0
Industrijska praksa I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 22135
1 0 + 0
Industrijska praksa I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 14017
1 0 + 35
Industrijska praksa II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33775
1 0 + 0
Industrijska praksa II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 14098
1 0 + 0
Industrijska praksa II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 14101
1 0 + 20
Industrijska sociologija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18507
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18507
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18507
3 30 + 0
Industrijska sociologija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 32395
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 32395
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 32395
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 32395
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 32395
4 30 + 15
Industrijski i mobilni roboti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 20128
6 45 + 30
Industrijsko inženjerstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 18886
3 30 + 15
Industrijsko inženjerstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15984
3 30 + 15
Informacijski modeli proizvoda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18688
4 30 + 15
Informacijski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159616
5 30 + 45
Informatički menedžment PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 159622
4 30 + 30
Inovativni postupci lijevanja metala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156077
6 45 + 0
Inteligentni informacijski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156051
6 20 + 25
Inteligentni montažni sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 159095
6 30 + 30
Inteligentni proizvodni procesi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156094
6 20 + 25
Inteligentno planiranje tehnoloških procesa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 159149
3 30 + 15
Inteligentno projektiranje tehnoloških procesa - odabrana poglavlja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156055
6 20 + 25
Interdisciplinarno modeliranje sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159247
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159247
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 159247
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159247
4 30 + 15
Inženjerska etika i društvena odgovornost PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156133
6 30 + 15
Inženjerska keramika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156152
6 30 + 15
Inženjerska statistika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 159638
4 30 + 30
Inženjerske baze podataka PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18689
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18689
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18689
4 30 + 15
Istodobno inženjerstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33968
5 30 + 15
Istraživanje toplinskih procesa u motoru PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156181
6 15 + 30
Izbor materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159351
9 45 + 45
Izbor materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18889
4 30 + 15
Izbor materijala i razvoj proizvoda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156120
6 35 + 10
Jednadžbe matematičke fizike PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 155494
Poslijediplomski(doktorski) 155494
6 35 + 5
Jedrilice i zmajevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159263
4 30 + 15
Kaluparski strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159784
5 30 + 30
Karakterizacija materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 159324
7 45 + 45
Kemijska postojanost materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 159266
6 30 + 30
Keramika, beton i drvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159265
8 45 + 30
Kinematika i dinamika mehanizama PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15970
4 30 + 15
Klimatizacija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18890
7 60 + 30
Klipni motori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159264
5 45 + 15
Klipni motori II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 14681
4 30 + 15
Klizno-valjni kontakti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156053
6 20 + 25
Kompleksni socio-tehnički sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156139
6 20 + 25
Kompozitne zrakoplovne konstrukcije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 46641
4 30 + 15
Kompozitni materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 159359
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159359
4 30 + 15
Kompozitni materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156191
6 20 + 20
Kompresori i vakuum pumpe PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 159103
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159103
3 30 + 15
Komunalna hidrotehnika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 95106
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 95106
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 95106
3 30 + 15
Konstruiranje pomoću računala - CAD PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 93736
5 15 + 45
Konstrukcija alatnih strojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159776
4 30 + 15
Konstrukcija broda - laboratorij PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18450
2 0 + 30
Konstrukcija broda I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 159239
5 30 + 45
Konstrukcija broda II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18510
5 30 + 30
Konstrukcija malih brodova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18786
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18786
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18786
4 30 + 15
Konstrukcija turbostrojeva PDF Izvođenje nije definirano 4 30 + 0
Konstrukcija zrakoplova I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18778
5 45 + 15
Konstrukcija zrakoplova II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18891
5 45 + 15
Konstrukcije motora PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18567
6 45 + 0
Konstrukcije pružnih vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 158568
6 45 + 30
Konstrukcijski elementi robota PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18921
3 30 + 15
Kontrola bez razaranja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18792
5 30 + 30
Kontrola i osiguravanje kvalitete PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18511
3 30 + 0
Kontrola kvalitete PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18839
4 30 + 30
Kontrola kvalitete RI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 18512
4 30 + 30
Korozija i zaštita PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 32318
5 30 + 30
Korozija konstrukcijskih čelika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156080
6 30 + 15
Korozijska svojstva materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156149
6 15 + 30
Kotlovi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 14451
4 30 + 15
Kvantitativna infracrvena termografija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 73040
4 30 + 15
Laboratorijski rad PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159252
4 0 + 60
Laboratorijski rad E PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18892
4 0 + 3
Laboratorijsko ispitivanje materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 20134
5 30 + 30
Lebdeća pružna vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 159136
4 30 + 15
Lijepljenje u proizvodnji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156142
6 45 + 0
Lijevanje aluminijskih legura PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156076
6 40 + 5
Ljevarstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18661
7 45 + 30
Ljevarstvo i prerada polimera PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15974
7 60 + 30
Ljevarstvo PI PDF Izvođenje nije definirano 3 30 + 15
Logistički menedžment PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159381
5 30 + 30
Logistika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159383
4 30 + 15
Mali brodovi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 19571
2 30 + 0
Management u energetici PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 39941
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39941
4 30 + 0
Matematičke metode u brodskoj hidrodinamici PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156128
6 45 + 0
Matematičko modeliranje industrijskih peći PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156062
6 20 + 25
Matematika I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15073
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15073
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15073
9 75 + 60
Matematika II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15081
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15081
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15081
7 60 + 45
Matematika III PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15921
7 45 + 45
Matematika III A PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15947
5 30 + 30
Matematika III B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15941
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15941
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15941
5 30 + 30
Matematika IV PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15957
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15957
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15957
5 30 + 30
Matematika IV A PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15971
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 15971
3 15 + 15
Matematika IX PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18615
3 15 + 15
Materijali I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 95620
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 95620
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 95620
4 30 + 15
Materijali i okoliš PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156121
6 35 + 10
Materijali II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 95621
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 95621
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 95621
5 30 + 30
Materijali u brodogradnji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15988
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 15988
4 30 + 15
Materijali u zrakoplovstvu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 95625
3 15 + 15
Medicinski uređaji i instrumenti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18830
6 30 + 30
Mehanička svojstva materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18894
7 30 + 30
Mehanička svojstva materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156118
6 30 + 15
Mehaničke konstrukcije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18677
5 30 + 30
Mehaničke konstrukcije - MMS PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18679
7 30 + 60
Mehaničke operacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18451
6 60 + 30
Mehanički integritet konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 46489
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 46489
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 46489
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 46489
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 46489
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 46489
4 30 + 15
Mehanički integritet konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156170
6 45 + 0
Mehanika bioloških strujanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 18755
7 30 + 30
Mehanika fluida PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18616
5 30 + 30
Mehanika fluida I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15933
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15933
6 45 + 30
Mehanika fluida I B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 17463
6 45 + 30
Mehanika fluida II-B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18452
6 45 + 30
Mehanika fluida II-E PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18617
7 45 + 30
Mehanika fluida II-Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18618
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18618
6 30 + 30
Mehanika fluida K PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15943
7 60 + 30
Mehanika I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15074
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15074
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15074
7 45 + 45
Mehanika II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15082
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15082
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15082
6 45 + 30
Mehanika III - IM PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15955
4 30 + 15
Mehanika III - Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15996
6 45 + 30
Mehanika kompozitnih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156167
6 45 + 0
Mehanika kompozitnih materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 19570
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 19570
5 30 + 30
Mehanika kompozitnih materijala -Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18781
4 30 + 15
Mehanika kompozitnih materijala- DMK PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 94201
4 30 + 15
Mehanika konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15945
3 30 + 15
Mehanika kontinuuma PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18678
6 45 + 30
Mehanika kontinuuma PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 155493
Poslijediplomski(doktorski) 155493
Poslijediplomski(doktorski) 155493
6 30 + 15
Mehanika loma, oštećenja i zamora PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156211
6 40 + 5
Mehanika oštećenja i mehanika loma PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159234
5 30 + 30
Mehanizmi zaštite od korozije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18517
5 30 + 30
Mehanizmi zaštite od korozije PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18516
4 30 + 15
Mehatronika I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18453
4 30 + 15
Mehatronika II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18454
5 30 + 30
Menadžment kvalitete PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156221
6 30 + 15
Menadžment ljudskih potencijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18912
4 30 + 30
Menadžment održavanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156052
6 20 + 25
Metalurgija aluminija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156071
6 30 + 15
Metalurgija zavarivanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156065
6 45 + 0
Metalurgija željeznih i čeličnih lijevova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156075
6 30 + 15
Metoda konačnih elemenata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18761
5 30 + 30
Metode automatizacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156099
6 30 + 15
Metode energetskog planiranja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156082
6 30 + 15
Metode evaluacije u području nerazornih ispitivanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156187
6 30 + 15
Metode i sustavi brodograđevnog proizvodnog procesa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156131
6 10 + 35
Metode karakterizacije materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156160
6 20 + 25
Metode procjene životnog vijeka energetske opreme i strojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156205
6 45 + 0
Metode procjenjivanja mjerne nesigurnosti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156092
6 15 + 15
Metode učenja i programiranje autonomnih robotskih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156184
6 20 + 25
Mikro i nanotehnika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156110
6 20 + 25
Mikroklima broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33792
3 30 + 15
Mikrokontroleri u proizvodnji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18757
5 30 + 15
Mikroprocesorsko upravljanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18758
6 45 + 30
Mjerenja u energetici PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18759
4 30 + 30
Mjerenja u proizvodnji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18518
5 30 + 30
Mjerenja u zrakoplovstvu I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18519
3 30 + 15
Mjerenja u zrakoplovstvu II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18760
4 30 + 15
Mjerenje sile i tvrdoće PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156177
6 30 + 15
Mjeriteljstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18520
4 30 + 15
Mjeriteljstvo toplinskih i procesnih veličina PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156174
6 25 + 20
Mjerni i etalonski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156173
6 30 + 15
Mjerni roboti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18840
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18840
5 30 + 15
Mjerni roboti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18897
4 30 + 15
Mjerni uredaji i senzori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18524
3 30 + 15
Mlazni motori I PDF Izvođenje nije definirano 6 30 + 0
Mlazni motori II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 19421
4 30 + 15
Mobilni roboti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156098
6 25 + 20
Modeliranje i simulacija obradnih procesa i sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18619
4 30 + 15
Modeliranje i simulacija postupaka oblikovanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18455
4 30 + 15
Modeliranje i simulacija procesa oblikovanja i odvajanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156096
6 20 + 0
Modeliranje i simulacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 95624
6 30 + 45
Modeliranje izgaranja i zračenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18762
5 30 + 30
Modeliranje izgaranja i zračenja topline PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 90433
6 45 + 0
Modeliranje KGH sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18899
3 30 + 15
Modeliranje logističkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159380
5 30 + 30
Modeliranje od makro do nano razine PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156200
6 45 + 0
Modeliranje pri istraživanju materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156137
6 30 + 15
Modeliranje, simulacija i upravljanje letećim objektima PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156185
6 30 + 15
Modeliranje, upravljanje i konstrukcija vjetroturbina PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156060
6 45 + 0
Motori i vozila - odabrana poglavlja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39913
5 45 + 15
Motori i vozila - odabrana poglavlja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156180
6 25 + 20
Motori i vozila - praktikum PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159256
4 0 + 10
Motori s unutarnjim izgaranjem A PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159257
5 45 + 30
Motori s unutarnjim izgaranjem B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159258
4 30 + 15
Motori s unutarnjim izgaranjem B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 159259
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159259
4 30 + 15
Motorna vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 159255
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159255
4 30 + 15
Motorna vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 22891
6 45 + 30
Multikriterijski modeli za konceptualno osnivanje broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156194
6 30 + 15
Multivarijatne statističke metode PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159652
5 30 + 30
Nadzor i upravljanje obradnim sustavima PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) Semestar: 156047
6 30 + 0
Nanomjeriteljstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 24171
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18849
5 30 + 30
Nanomjeriteljstvo RI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18523
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 20148
4 30 + 15
Nanorobotika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156104
6 30 + 15
Nanostrukturirani materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156144
6 30 + 15
Napredna fizička metalurgija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156068
6 30 + 15
Napredna inženjerska informatika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18692
4 30 + 15
Napredna kvantitativna infracrvena termografija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156207
6 15 + 30
Napredne metode analize dinamičke izdržljivosti zavarenih brodskih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156116
6 45 + 0
Napredne metode istraživanja metala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156067
6 30 + 15
Napredne metode modeliranja i analize brodskih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156130
6 30 + 15
Napredne metode numeričke analize konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156195
6 45 + 0
Napredne statističke metode u mjeriteljstvu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156087
6 30 + 15
Napredne tehnologije materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 159371
6 30 + 30
Napredni alatni materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156127
6 15 + 30
Napredni ljevački postupci PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18662
4 30 + 15
Napredni metalni konstrukcijski materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156129
6 30 + 15
Napredni postupci praoblikovanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156108
6 20 + 25
Napredni postupci prerade polimera PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156109
6 20 + 25
Napredni procesi oblikovanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156101
6 45 + 0
Napredni proizvodni postupci PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18623
7 30 + 15
Napredni sustavi računalne inteligencije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156089
6 30 + 0
Nauka o čvrstoći PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15083
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15083
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15083
6 45 + 30
Nauka o čvrstoći II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15958
5 30 + 30
Navigacijski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159248
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159248
4 30 + 15
Neizrazita logika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18624
4 30 + 15
Neizrazito i digitalno upravljanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18626
4 30 + 15
Neizrazito i digitalno upravljanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18625
6 45 + 30
Nelinearna dinamika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156122
6 45 + 0
Nelinearna numerička analiza konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18765
6 30 + 30
Nelinearni sustavi upravljanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156135
6 30 + 15
Nerazorna ispitivanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18793
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18793
4 30 + 15
Neuronske mreže PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18460
4 30 + 30
Neuronske mreže I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18457
5 30 + 30
Neuronske mreže R PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18458
4 30 + 15
Neuronske mreže u proizvodnji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18459
5 30 + 30
Normizacija motornih vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 19311
3 30 + 15
Nove tehnologije u energetici PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18766
5 3 + 2
Novi materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 159268
4 30 + 15
Numericka aerodinamika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156161
6 30 + 0
Numerička analiza konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18904
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18904
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18904
4 30 + 15
Numerička analiza konstrukcija IM (A) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18903
4 30 + 30
Numerička linearna algebra PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 155491
Poslijediplomski(doktorski) 155491
Poslijediplomski(doktorski) 155491
Poslijediplomski(doktorski) 155491
Poslijediplomski(doktorski) 155491
Poslijediplomski(doktorski) 155491
Poslijediplomski(doktorski) 155491
6 35 + 10
Numeričke metode dinamike strojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 32337
4 30 + 15
Numeričke metode nelinearne analize konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156192
6 35 + 0
Numeričke metode u mehanici kontinuuma PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18628
4 30 + 15
Numeričke metode u prijenosu topline PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156083
6 45 + 0
Numeričke metode u strojarstvu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15952
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 21691
4 30 + 30
Numeričke metode u strojarstvu IM PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 21705
5 30 + 30
Numeričke metode u zrakoplovstvu I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18746
5 30 + 30
Numeričke simulacije u procesima pretvorbe energije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156050
6 45 + 0
Numerički upravljani alatni strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 159778
5 30 + 30
Numeričko modeliranje u biomehanici PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156119
6 45 + 0
Objekti morske tehnike PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18635
2 25 + 5
Objektno programiranje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15965
5 30 + 30
Oblikovanje deformiranjem PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18461
4 30 + 15
Oblikovanje deformiranjem i obrada odvajanjem PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15975
7 60 + 30
Oblikovanje pomoću računala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15085
5 15 + 45
Oblikovanje visoko napregnutih spojeva konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156148
6 30 + 15
Obnovljivi izvori energije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159253
3 30 + 15
Obrada odvajanjem PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18638
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18638
4 30 + 15
Obradni strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 159775
8 45 + 30
Obradni strojevi u bioinženjerstvu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159774
6 30 + 30
Obradni sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 159779
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159779
7 45 + 30
Odabrana poglavlja čvrstoće zrakoplovnih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156168
6 45 + 0
Odabrana poglavlja iz računalnog upravljanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156158
6 45 + 0
Odabrana poglavlja iz teorije turbostrojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156204
6 45 + 0
Održavanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 159620
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159620
4 30 + 15
Održavanje PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159621
6 30 + 30
Održavanje u zrakoplovstvu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159619
5 30 + 15
Održiva proizvodnja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156216
6 20 + 25
Održivost u razvoju proizvoda - Ecodesign PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 84474
4 30 + 15
Opća teorija sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 40239
6 45 + 30
Opća teorija sustava RI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18645
5 30 + 15
Operacijska istraživanja I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18526
7 45 + 45
Operacijska istraživanja II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 20133
4 30 + 15
Operacijska istraživanja u logistici PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156088
6 30 + 15
Oprema broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18665
6 60 + 30
Oprema broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18664
6 45 + 30
Oprema letjelica I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 32314
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 32314
4 30 + 15
Oprema za zavarivanje PDF Izvođenje nije definirano 6 45 + 0
Opterećenje pučinskih objekata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156203
6 40 + 5
Optičke metode mehanike PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156105
6 45 + 0
Optimiranje i planiranje pokusa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 159672
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159672
5 45 + 30
Optimiranje konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33799
6 45 + 30
Optimiranje mehaničkih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33806
4 30 + 15
Optimizacijske metode u upravljanju PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156176
6 30 + 15
Organizacija i poslovanje brodogradilišta PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18527
4 30 + 15
Osiguravanje kvalitete zavarenih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18905
5 30 + 30
Osnivanje broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18666
8 45 + 60
Osnivanje brodogradilišta PDF Izvođenje nije definirano 5 30 + 0
Osnivanje brodske strojarnice PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18528
5 45 + 30
Osnivanje konstrukcije zrakoplova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18906
4 30 + 15
Osnivanje pogonskih sustava plovnih objekata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156202
6 25 + 20
Osnivanje profitabilnog broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156197
6 38 + 7
Osnivanje zrakoplova I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18907
3 30 + 15
Osnivanje zrakoplova II (projekt) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18908
3 0 + 30
Osnove automatike DK PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 20129
5 30 + 30
Osnove automatizacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15992
2 30 + 0
Osnove automatizacije M PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18667
5 30 + 30
Osnove automatizacije P, I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15976
6 45 + 30
Osnove automatizacije Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18466
4 30 + 15
Osnove dinamike tehničkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 16004
4 30 + 15
Osnove energetike PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18669
3 30 + 15
Osnove mehanike kontinuuma PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33969
5 30 + 15
Osnove menadžmenta PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 20135
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15985
3 30 + 15
Osnove oceanologije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18672
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18672
4 30 + 15
Osnove osiguravanja kvalitete PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 20179
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18850
2 30 + 0
Osnove osiguravanja kvalitete PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18850
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 20179
2 30 + 0
Osnove regulacije procesa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18910
5 30 + 30
Osnove tehnologija II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 16000
5 45 + 15
Osnove tehnologije B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15989
4 30 + 15
Osnove tehnologije I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15999
3 30 + 15
Osnove teorije pomorstvenosti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18673
6 45 + 30
Osnove termodinamike A PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15940
8 60 + 45
Osnove transportnih uređaja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 34199
4 30 + 15
Osnove turbostrojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19422
5 30 + 30
Osnove vibracija broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18674
5 30 + 30
Oštećenja konstrukcijskih materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156151
6 20 + 25
Otpadi i nusproizvodi metalurške industrije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156070
6 30 + 15
Otpor i propulzija broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159240
6 45 + 30
Performanse zrakoplova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18789
5 30 + 30
Planiranje i analiza pokusa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156175
6 30 + 0
Planiranje pokusa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 3994
5 30 + 30
Plovnost broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15993
5 30 + 30
Pneumatika i hidraulika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18470
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18470
5 45 + 30
Pneumatika i hidraulika RI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18469
4 30 + 15
Pneumatski i hidraulički servo sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18472
5 30 + 30
Pneumatski i hidraulički servo sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156113
6 30 + 15
Podobnost i pouzdanost konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18928
4 30 + 15
Podobnost i pouzdanost konstrukcije plovnih objekata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18929
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18929
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18929
4 30 + 15
Podobnost i pouzdanost u projektiranju konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156217
6 30 + 15
Podvodno zavarivanje i rezanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156141
6 45 + 0
Pogon broda I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18549
5 45 + 30
Pogon broda II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18702
6 45 + 30
Pogon broda III PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18550
6 45 + 30
Pogonska čvrstoća PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18852
4 30 + 15
Polimeri i kompoziti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15948
5 45 + 30
Polimerni materijali PDF Izvođenje nije definirano 4 30 + 15
Polimerni materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156169
6 20 + 20
Ponašanje materijala u eksploataciji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18747
8 30 + 30
Porivni sustavi malih brodova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18703
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18703
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18703
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18703
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18703
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18703
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18703
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18703
4 30 + 15
Porivni sustavi ratnih brodova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18704
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18704
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18704
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18704
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18704
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18704
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18704
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18704
4 30 + 15
Posebna poglavlja iz mehanike PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18533
5 30 + 30
Posebna poglavlja iz opreme broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18705
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18705
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18705
4 30 + 15
Posebna poglavlja iz opreme broda BS PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18706
5 30 + 30
Posebna poglavlja iz osnivanja plovnih objekata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18707
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18707
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18707
3 30 + 15
Posebna poglavlja tehničke logistike PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159379
5 30 + 30
Posebni ljevački postupci PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156198
6 20 + 25
Posebni metalni materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18930
8 60 + 30
Posebni postupci spajanja i rezanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156140
6 45 + 0
Poslovni engleski jezik PDF Izvođenje nije definirano 4 30 + 15
Poslovni njemački jezik PDF Izvođenje nije definirano 4 30 + 15
Poslovni sustavi i menadžment PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18913
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18913
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33970
3 30 + 15
Postupci modificiranja i prevlačenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 95623
4 30 + 15
Postupci oblikovanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18474
5 30 + 30
Postupci oblikovanja PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18473
4 30 + 15
Postupci obrade odvajanjem PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159780
5 30 + 30
Postupci spajanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18931
6 45 + 30
Postupci zavarivanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18932
5 30 + 30
Pouzdanost brodskih energetskih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18710
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18710
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18710
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18710
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18710
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18710
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18710
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18710
4 30 + 15
Pouzdanost dinamičke izdržljivosti brodskih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Preddiplomski - 1. semestar Izborni 39958
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 39958
4 30 + 15
Pouzdanost tehničkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159623
4 30 + 15
Prerada polimera PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18934
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18934
4 30 + 15
Prijenos topline i tvari PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18475
4 20 + 20
Prijenos topline i tvari PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156214
6 45 + 0
Primjena naprednih koncepata regulacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 19574
4 30 + 15
Primjena računala B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15994
3 15 + 30
Primjena računala BS PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15936
5 15 + 30
Primjenjene računalne metoder PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159249
4 0 + 0
Probabilistički pristup stabilitetu oštećenog broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 39955
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 39955
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 39955
4 30 + 15
Probabilistički pristup stabilitetu oštećenog broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156212
6 38 + 7
Procesi difuzije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18477
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18477
3 30 + 15
Procesi izluživanja u hidrometalurgiji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156066
6 30 + 15
Procesno inženjerstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18478
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39974
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18478
4 30 + 15
Programiranje automata za montažu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159093
4 30 + 15
Programiranje automata za montažu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159094
4 30 + 15
Programiranje i algoritmi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15942
3 15 + 30
Proizvodne tehnologije I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15982
7 45 + 45
Proizvodne tehnologije II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15983
6 45 + 30
Proizvodne tehnologije II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Studij: Preddiplomski Semestar: Status:
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15983
6 45 + 30
Proizvodni menadžment PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18914
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18914
4 30 + 15
Proizvodni menadžment PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18776
5 30 + 45
Proizvodni postupci PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15963
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 15963
7 60 + 30
Proizvodnja - priprema i upravljanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 39936
4 30 + 15
Proizvodnja kompozitnih tvorevina PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18938
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18938
4 30 + 15
Proizvodnja kompozitnih tvorevina PDF Izvođenje nije definirano 4 30 + 15
Proizvodnja plastične ambalaže PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 42912
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 42912
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 42912
4 30 + 15
Proizvodnja plastične ambalaže PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18939
4 30 + 15
Proizvodnja podržana računalom - CAM PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159781
4 30 + 30
Proizvodnja polimernih tvorevina PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 32320
7 45 + 30
Projekt - MIV PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 19312
4 0 + 45
Projekt II -BS PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39878
6 0 + 90
Projektiranje alata i naprava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159782
6 30 + 0
Projektiranje automatskih montažnih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18555
6 30 + 45
Projektiranje energetskih postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18796
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18796
4 30 + 15
Projektiranje i konstrukcija alatnih strojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159773
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159773
7 30 + 30
Projektiranje kalupa za preradbu polimera PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18940
4 30 + 15
Projektiranje konstrukcije plovnih objekata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18941
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18941
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18941
4 30 + 15
Projektiranje ljevaonica PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18663
4 30 + 15
Projektiranje mehatroničkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156201
6 20 + 25
Projektiranje mikroprocesorskih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18797
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18797
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18797
4 30 + 15
Projektiranje proizvodnih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18559
5 30 + 30
Projektiranje rashladnih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 39942
4 30 + 30
Projektiranje tehnoloških procesa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18798
5 30 + 45
Projektiranje transportnih uređaja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 39914
4 45 + 15
Proračun spojeva konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18684
4 30 + 15
Pumpe i ventilatori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18479
4 30 + 15
Quality Management PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 103305
5 30 + 30
Računalna dinamika fluida PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18714
8 45 + 45
Računalna dinamika fluida PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156213
6 45 + 0
Računalna dinamika konstrukcijskih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18943
5 30 + 30
Računalna dinamika strojarskih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156138
6 45 + 0
Računalna i inženjerska grafika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15076
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15076
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15076
6 30 + 45
Računalna matematika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 15981
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 32400
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 21703
3 30 + 15
Računalna matematika (Mehrob) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 32400
5 30 + 30
Računalna matematika - Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 16001
2 15 + 15
Računalna mehanika fluida PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18716
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18716
4 30 + 15
Računalna potpora u razvoju motora i vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156182
6 15 + 30
Računalna simulacija i analiza proizvoda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39952
4 15 + 30
Računalne mreže PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15980
4 15 + 30
Računalne mreže PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 3. semestar Izborni 33977
4 30 + 15
Računalne simulacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 32401
5 30 + 30
Računalne simulacije u razvoju motora i vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 159262
5 15 + 45
Računalni alati za simulacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18720
3 15 + 15
Računalno modeliranje alata i kalupa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18482
7 45 + 30
Računalno projektiranje montažnih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159060
7 45 + 30
Računalno simuliranje deformacija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156093
6 20 + 0
Računalno upravljanje nerazornim ispitivanjima PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159242
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 159242
4 30 + 15
Računalno vođenje sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18721
7 45 + 30
Računalom integrirani razvoj proizvoda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18694
4 30 + 30
Računalom integrirani razvoj proizvoda RI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18695
7 30 + 45
Računovodstvo i financije za menadžere PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39948
8 30 + 45
Računovodstvo i financije za menedžere PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 33986
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33986
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 33986
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 33986
4 30 + 15
Rashladno-ogrjevni procesi s dizalicama topline PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156208
6 15 + 30
Razvoj i primjena mikrokontrolera PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18799
4 30 + 15
Razvoj proizvoda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39824
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15979
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18696
3 30 + 15
Razvoj suvremenih termoenergetskih postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156220
6 10 + 35
Recikliranje materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 159325
5 30 + 15
Recikliranje materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159338
4 30 + 15
Regulacija elektromotornih pogona PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156058
6 45 + 0
Regulacija obradnih strojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18723
5 30 + 30
Regulacija procesa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159238
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159238
6 45 + 30
Roboti i manipulatori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18483
4 30 + 15
Robotika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 20130
5 30 + 30
Robotika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156163
6 25 + 20
Robotizacija i automatizacija zavarivanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156143
6 45 + 0
Robotizirano zavarivanje i prevlačenje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18949
7 30 + 30
Senzori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18525
5 30 + 30
Senzorika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156157
6 45 + 0
Sigurnost konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156059
6 0 + 45
Simulacija procesa lijevanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156146
6 20 + 25
Simulacije u mjeriteljstvu PDF Izvođenje nije definirano 0 30 + 15
Simulacijske i analitičke metode u pouzdanosti pomorskih objekata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156086
6 40 + 5
Skrućivanje i razvoj lijevane strukture PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156078
6 45 + 0
Socijalna psihologija malih grupa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 82009
3 30 + 0
Sociologija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 157682
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 157682
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 157682
3 30 + 0
Specijalne legure PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156072
6 45 + 0
Stabilitet broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18484
6 45 + 30
Stabilnost i upravljivost zrakoplova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18800
7 60 + 30
Stapni kompresori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18485
5 45 + 15
Statistika u mjeriteljstvu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 158570
4 30 + 10
Stohastičko modeliranje opterećenja brodskih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 155463
6 45 + 0
Strateški menadžment PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 20137
5 30 + 30
Strojevi i oprema za zavarivanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18951
5 30 + 30
Strojevi i oprema za zavarivanje PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18952
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18952
4 30 + 15
Strojevi za obradu polimera PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18955
5 30 + 30
Strujne, toplinske i mehaničke pojave u turbostrojevima PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156206
6 45 + 0
Struktura i svojstva materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 14598
4 30 + 15
Strukturna analiza konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18725
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18725
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18725
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18725
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18725
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18725
4 30 + 15
Studij rada i ergonomija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 24184
4 30 + 15
Sudar i nasukavanje kao kriteriji u osnivanju konstrukcije broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 39954
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 39954
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 39954
4 30 + 15
Sudari i nasukavanja brodova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156136
6 45 + 0
Sustavi i oprema zrakoplova I. PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159245
7 60 + 30
Sustavi i oprema zrakoplova II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159246
3 30 + 15
Suvremena aditivna proizvodnja tvorevina PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156111
6 20 + 25
Suvremene metode kemijske analize u metalurgiji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156074
6 30 + 15
Suvremeni alatni strojevi i njihovi moduli PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156154
6 20 + 25
Suvremeni trendovi u obradi odvajanjem PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156114
6 20 + 25
Svemirske letjelice PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18956
4 30 + 15
Tehnička logistika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33915
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18564
5 30 + 30
Tehnička logistika (i) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159382
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 159382
4 30 + 15
Tehnički engleski jezik - B IV PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 31780
3 15 + 15
Tehnički engleski jezik - B I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31777
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - B II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31778
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - B III PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 31779
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - S I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31789
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - S II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31790
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - S III PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 31791
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - S IV PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 31792
3 15 + 15
Tehnički engleski jezik - Z I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31793
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - Z II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 31794
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - Z III PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 31795
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik - Z-IV PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 31796
3 15 + 15
Tehnički informacijski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 93738
4 15 + 40
Tehnički njemački jezik - S I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31781
2 15 + 15
Tehnički njemački jezik - S II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31782
2 15 + 15
Tehnički njemački jezik - S III PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 31783
2 15 + 15
Tehnički njemački jezik - S IV PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 31784
3 15 + 15
Tehnički procesi sušenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18739
4 30 + 15
Tehnologično oblikovanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18685
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18685
4 30 + 30
Tehnologija brodogradnje I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18486
4 30 + 30
Tehnologija brodogradnje II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18566
7 60 + 30
Tehnologija I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15923
5 45 + 15
Tehnologija II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15934
5 45 + 15
Tehnologija III PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18958
4 30 + 15
Tehnologija održavanja I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18843
4 30 + 30
Tehnologija održavanja II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18959
5 30 + 30
Temeljno mjeriteljstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156155
6 30 + 15
Teorija elastičnosti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18491
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18491
4 30 + 15
Teorija elastičnosti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156100
6 45 + 0
Teorija elastičnosti EM PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18489
6 30 + 30
Teorija elastičnosti MR PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18490
4 30 + 15
Teorija i tehnika mjerenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18578
4 30 + 30
Teorija i tehnika mjerenja IM PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 15951
5 30 + 30
Teorija konstruiranja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18699
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18699
4 30 + 30
Teorija konstruiranja - praktikum PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18698
3 0 + 45
Teorija mehanizama D PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18853
3 30 + 15
Teorija mehanizama I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18854
3 30 + 15
Teorija metalurških procesa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156079
6 30 + 15
Teorija ozubljenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156054
6 40 + 5
Teorija plastičnosti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159235
4 30 + 15
Teorija plastičnosti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156112
6 30 + 15
Teorija plastičnosti i viskoelastičnosti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 159236
6 45 + 30
Teorija pomorstvenosti i upravljivosti pomorskih objekta PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 155608
6 40 + 5
Teorija procesa oblikovanja deformiranjem PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156063
6 20 + 25
Teorija turbostrojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19423
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19423
5 45 + 0
Teorija vibracija D PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18832
5 30 + 30
Teorija vibracija IM PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18539
5 30 + 30
Teorija vibracija Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18540
4 30 + 15
Teorija visokoelastičnosti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156115
6 30 + 15
Teorije konstruiranja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156171
6 30 + 15
Terapijski medicinski uređaji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39892
6 30 + 30
Termodinamika I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15920
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15920
8 60 + 30
Termodinamika i struktura materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156189
6 30 + 15
Termodinamika II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15935
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15935
5 45 + 30
Termodinamika smjesa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18740
3 30 + 15
Termoekologija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 19576
5 30 + 15
Termoenergetska postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18803
4 45 + 15
Termotehnički pokus PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18730
4 8 + 22
Termotehnika (KGH) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18961
4 30 + 15
Tjelesna i zdrastvena kultura III PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31775
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31775
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31775
1 0 + 0
Tjelesna i zdrastvena kultura IV PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31776
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31776
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31776
1 0 + 30
Tjelesna i zdrastvena kultura IX PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Fakultativni 14395
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Fakultativni 14395
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Fakultativni 14395
1 0 + 30
Tjelesna i zdrastvena kultura V PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Fakultativni 31892
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Fakultativni 31892
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Fakultativni 31892
1 0 + 30
Tjelesna i zdrastvena kultura VI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Fakultativni 31895
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Fakultativni 31895
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Fakultativni 31895
1 0 + 30
Tjelesna i zdrastvena kultura VII PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Fakultativni 31897
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Fakultativni 31897
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Fakultativni 31897
1 0 + 30
Tjelesna i zdrastvena kultura VIII PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Fakultativni 31899
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Fakultativni 31899
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Fakultativni 31899
1 0 + 30
Tjelesna i zdrastvena kultura X PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Fakultativni 14872
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Fakultativni 14872
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Fakultativni 14872
1 0 + 30
Tjelesna i zdravstvena kultura I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 31641
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 31641
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 31641
1 0 + 30
Tjelesna i zdravstvena kultura II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 31651
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 31651
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 31651
1 0 + 30
Toplinska i procesna mjerenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18804
5 30 + 30
Toplinska obrada PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 95622
7 30 + 30
Toplinska obrada i inženjerstvo površina PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156147
6 30 + 15
Toplinska obrada i površinska zaštita PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18568
7 60 + 30
Toplinske operacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159254
7 60 + 30
Toplinski aparati i oprema PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156106
6 0 + 20
Toplinski turbostrojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 19418
6 45 + 30
Transportni procesi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18733
5 45 + 15
Transportni procesi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156199
6 45 + 0
Transportni uređaji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 158480
5 45 + 30
Tranzijentne pojave u cjevovodu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156196
6 45 + 0
Tribologija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 20680
5 30 + 30
Tribologija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156090
6 30 + 15
Tribologija i inženjerstvo površina PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18919
8 60 + 60
Umjetna inteligencija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18569
4 30 + 30
Umjetna inteligencija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 3. semestar Izborni 33976
4 30 + 15
Upravljanje brodograđevnim procesom PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156132
6 20 + 25
Upravljanje i regulacija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15966
6 45 + 30
Upravljanje inovacijama u razvoju proizvoda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 84476
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 84476
4 30 + 15
Upravljanje konstrukcijskim uredom PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 33810
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33810
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33795
4 30 + 15
Upravljanje kvalitetom PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 24428
5 30 + 30
Upravljanje kvalitetom M PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39918
8 45 + 30
Upravljanje kvalitetom RI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18571
7 45 + 30
Upravljanje podacima u procesu razvoja proizvoda - PLM PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156159
6 15 + 30
Upravljanje proizvodnjom PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18915
4 30 + 15
Upravljanje proizvodnjom i projektima PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156218
6 30 + 15
Upravljanje znanjem PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 93735
5 30 + 40
Upravljanje znanjem i promjenama PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 34186
4 30 + 15
Upravljivost broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18734
3 30 + 0
Utjecaj mehaničkih vibracija na čovjeka PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18782
4 30 + 15
Utjecaji svojstava ugrađenih materijala na izgrađeni brod PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156085
6 30 + 15
Uvod u čvrstoću konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18682
5 30 + 30
Uvod u optimiranje konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33802
4 30 + 30
Uvod u tehniku PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Fakultativni 37941
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Fakultativni 37941
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Fakultativni 37941
2 30 + 0
Uvod u teoriju vibracija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18541
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18541
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18541
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18541
4 30 + 15
Uvod u termodinamiku PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15964
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15964
5 30 + 30
Uvod u vibracijsku dijagnostiku PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18542
4 30 + 15
Uvod u znanstveno-istraživački rad PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 155490
Poslijediplomski(doktorski) 155490
Poslijediplomski(doktorski) 155490
Poslijediplomski(doktorski) 155490
Poslijediplomski(doktorski) 155490
Poslijediplomski(doktorski) 155490
Poslijediplomski(doktorski) 155490
Poslijediplomski(doktorski) 155490
Poslijediplomski(doktorski) 155490
Poslijediplomski(doktorski) 155490
Poslijediplomski(doktorski) 155490
6 35 + 10
Vakuumska tehnika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18495
3 30 + 15
Vakuumska tehnika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18494
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18494
4 30 + 15
Vibracije broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18735
7 45 + 30
Vibracije sustava sa zračnostima PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156123
6 45 + 0
Vibracije u pogonskom sustavu broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156210
6 25 + 20
Virtualno oblikovanje mehatroničkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18573
6 30 + 45
Viša toplinska mjerenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156172
6 30 + 15
Višekriterijalno optimiranje i odlučivanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159625
5 30 + 30
Višekriterijska optimizacija tankostjenih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156209
6 30 + 15
Visokoučinske obrade i napredni alatni strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156117
6 20 + 25
Vizijski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18575
4 30 + 15
Vizijski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 39995
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18575
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18574
4 30 + 15
Vizijski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 3. semestar Izborni 18574
4 30 + 15
Vizijski sustavi PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 39947
7 30 + 30
Vjetar i konstrukcije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156126
6 45 + 0
Vjetroturbine i postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 94271
3 30 + 15
Voda, gorivo i mazivo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 19669
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 19669
6 45 + 30
Voda, gorivo i mazivo E PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19577
5 45 + 15
Vodik i gorivni članci PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18805
4 2 + 1
Volumetrički strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 159260
6 60 + 15
Vođenje energetskih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18936
5 30 + 15
Vođenje tehničkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18736
5 30 + 30
WEB programiranje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18737
4 30 + 15
Zakonska regulativa u projektiranju PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39900
3 30 + 0
Zamor i lom konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156165
6 45 + 0
Zaštita od korozije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156150
6 15 + 30
Zaštita od vibracija i mjerenja vibracija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18543
4 30 + 15
Zavarivanje i montaža PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18962
7 60 + 30
Zavarivanje i zaštita PDF Izvođenje nije definirano 6 15 + 30
Zavarivanje PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18963
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18963
4 30 + 15
Zavarivanje u brodogradnji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18576
4 30 + 15
Zavarljivost materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18964
5 30 + 30
Završni projekt preddiplomskog studija-BS PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18554
8 0 + 90
Željeznička vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 32313
7 45 + 30
Žičare PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33807
4 30 + 15
Znanost i inženjerstvo materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156145
6 30 + 15
Znanost, tehnika, društvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39895
3 30 + 0
Znanost, tehnika, društvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18577
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18577
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18577
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18577
4 30 + 15
Znanstveno “Cloud ” računalstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Poslijediplomski(doktorski) 156048
6 20 + 25
Zrakoplovna grafika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 19573
3 15 + 30


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940