Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
Lista kolegija

A B Ć C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Ž

Naziv predmeta PDF Izvođenje ECTS Satnica
Aerodinamika I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159232
6 45 + 30
Aerodinamika II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18583
4 30 + 10
Aeroelastičnost PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 40292
4 30 + 15
Alati i kalupi za polimere PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 171988
5 30 + 30
Alati i kalupi za polimere PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18873
4 30 + 15
Alati i naprave PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159772
3 30 + 15
Alatni materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18916
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18916
4 30 + 15
Algoritamske tehnike PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18584
7 30 + 30
Algoritamske tehnike PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 14470
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 14470
4 30 + 15
Automati za montažu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18499
5 30 + 30
Automati za montažu PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 39994
5 30 + 30
Automatika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18435
6 30 + 30
Automatizacija brodskih postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18876
6 45 + 0
Automatizacija ljevaonica PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159814
5 30 + 30
Automatizacija ljevaonica (i) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159803
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 159803
4 30 + 15
Automatizacija pakiranja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18501
4 30 + 15
Automatizacija pakiranja PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18500
5 30 + 30
Automatizacija proizvodnje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18436
5 30 + 30
Automatizirane naprave PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 172036
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 172036
3 30 + 15
Automobilski mehatronički sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33971
4 30 + 15
Automobilski mehatronički sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18437
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18437
4 30 + 15
Bespilotni sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 169437
4 + 45
Biomaterijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 171576
4 30 + 15
Biomehanika A PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 158631
8 45 + 45
Biomehatronika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 22885
5 30 + 30
Boilers (Kotlovi) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 73035
4 30 + 0
Brodska akustika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18502
7 30 + 30
Brodska elektrotehnika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18586
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18586
5 30 + 30
Brodska motorna postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18503
5 30 + 30
Brodska parna i plinska postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18585
6 45 + 30
Brodski pomoćni strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18588
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18588
6 45 + 30
Brodski propulzori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18920
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18920
6 30 + 30
Brodski strojevi BS-laboratorij PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18589
2 + 30
Brodski strojevi-laboratorij PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18590
2 + 30
Brodski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18504
5 45 + 30
Cjevovodi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18434
3 30 + 15
Čvrstoća broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 158566
6 45 + 30
Čvrstoća i pouzdanost zrakoplovnih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18878
6 45 + 30
Čvrstoća kompozitnih zrakoplovnih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 46495
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 46495
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 46495
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 46495
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 46495
4 30 + 15
Čvrstoća konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18675
7 45 + 30
Deformacijski strojevi i postupci PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18438
5 30 + 14
Dijagnostika u održavanju PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159624
5 30 + 30
Dinamička čvrstoća tankostjenih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18732
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18732
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18732
4 30 + 10
Dinamička stabilnost mehaničkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18535
5 30 + 30
Dinamičko modeliranje i simulacije konstrukcijskih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 23381
4 30 + 15
Dinamika konstrukcijskih sustava (S) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18879
4 30 + 15
Dinamika konstrukcijskih sustava (Z) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18880
4 30 + 15
Dinamika plinova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18594
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18594
4 30 + 15
Dinamika plinova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 33985
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33985
4 30 + 15
Dinamika procesa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159237
3 15 + 10
Dinamika strojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18534
6 45 + 30
Dinamika tehničkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18439
4 30 + 15
Distribuirani energetski izvori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 33803
4 30 + 15
Dizajn proteza i implantanata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 171603
6 30 + 45
Dizajn za starije i invalide PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18745
5 30 + 15
Dizalice topline s obnovljivim izvorima energije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 63974
4 30 + 15
Dynamics of Multibody Systems (Dinamika diskretnih mehaničkih sustava) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 111637
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 111637
4 30 + 15
Ekologija i održavanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159617
5 30 + 30
Ekološka zaštita PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 19567
5 30 + 15
Ekološka zaštita PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 64976
4 30 + 15
Ekološka zaštita E PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 19566
4 45 + 15
Ekonomika energetike PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18506
4 30 + 0
Ekonomika proizvodnje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18440
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18440
4 30 + 15
Ekonomika proizvodnje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 23062
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 23062
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 23062
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 23062
4 30 + 15
Ekonomika zrakoplovnih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 73041
4 15 + 30
Eksperimentalna mehanika (A) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18846
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18846
4 15 + 30
Eksperimentalne metode mehanike fluida PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18597
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18597
4 30 + 15
Električna oprema i ispitivanje motornih vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159261
4 30 + 14
Elektromotorni pogoni PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18442
5 30 + 15
Elektromotorni servopogoni PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18443
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18443
4 30 + 15
Elektronika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15969
4 30 + 15
Elektrotehnika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15954
4 30 + 30
Elektrotehnika i električni strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15944
5 30 + 30
Elektrotehnika i elektronika Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18748
4 30 + 15
Elementi konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15946
6 45 + 45
Elementi konstrukcija 1 PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15922
6 45 + 30
Elementi konstrukcija I A PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15953
6 45 + 30
Elementi konstrukcija I B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15972
7 45 + 45
Elementi konstrukcija II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15932
7 45 + 45
Elementi konstrukcija II A PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15967
5 30 + 30
Elementi konstrukcija II B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 95626
6 30 + 45
Elementi konstrukcija II C PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 33688
7 30 + 45
Elementi konstrukcija III PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18676
8 45 + 30
Elementi strojeva B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 93741
5 45 + 15
Elementi strojeva Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 15997
5 45 + 30
Energetska oporaba otpada i otpadnih materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 156320
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156320
4 30 + 15
Energetska tržišta PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18602
4 30 + 0
Energetska učinkovitost i optimizacija u zgradama PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156455
4 30 + 15
Energetski pregled zgrada i industrijskih postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156456
4 30 + 15
Energetski strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15978
4 30 + 15
Energetski strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 25137
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 25137
4 30 + 15
Energetsko certificiranje zgrada PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156450
4 30 + 15
Energetsko planiranje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18600
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18600
4 30 + 0
Ergobiomehanika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33793
4 30 + 15
Etika u mjeriteljstvu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 93815
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 93815
4 30 + 15
European Global Product Realization Course I (EGPR Europski kolegij: Globalni razvoj proizvoda I) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 103306
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 103306
4 15 + 30
European Global Product Realization Course II (EGPR Europski kolegij: Globalni razvoj proizvoda II) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 103307
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 103307
4 15 + 30
Evaporativni procesi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18738
3 30 + 15
Fizika ultrazvučne medicine PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159243
4 30 + 15
Fizika ultrazvučne medicine PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 159244
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159244
4 30 + 15
Fleksibilni obradni sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18604
4 30 + 15
Fleksibilni obradni sustavi PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18603
5 30 + 30
Fluidizacija i transport čestica fluidima PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18444
4 30 + 15
Fotogrametrija i vizualizacija objekata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18445
6 30 + 45
Fotogrametrija i vizualizacija objekata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18446
3 30 + 15
Funkcionalnost bioloških sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 63977
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 63977
4 30 + 15
Generatori pare PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18750
5 45 + 0
Geometrija broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15987
5 30 + 45
Gorivo i mazivo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19568
3 30 + 15
Gospodarenje otpadom PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 73053
4 30 + 15
Gradnja aparata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159250
4 30 + 30
Gradnja aparata E PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 159251
5 30 + 15
Građevinski strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 169356
4 30 + 15
Grijanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18885
6 60 + 30
Helikopteri I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 159233
5 30 + 30
Hidraulički i pneumatski uređaji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18605
4 30 + 15
Hidraulički pogoni PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 81754
3 30 + 15
Hidraulički pogoni PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 33809
4 30 + 15
Hidraulički strojevi i postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 171511
6 45 + 30
Hidrodinamika broda - laboratorij PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159241
2 + 30
Hidrodinamika brzih brodova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 169121
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 169121
4 30 + 15
Hidrodinamika cijevnih mreža PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18606
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18606
4 30 + 15
Hidrodinamika cijevnih mreža PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18607
4 30 + 15
Hlađenje i dizalice topline PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 32317
7 60 + 30
Industrijska aerodinamika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18608
7 45 + 45
Industrijska praksa I (K) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 14017
1 + 0
Industrijska praksa I (MR) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 22135
1 + 0
Industrijska praksa I (PI) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 14099
1 + 0
Industrijska praksa II (K) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 14101
1 + 0
Industrijska praksa II (MR) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33775
1 + 0
Industrijska praksa II (P) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 14098
1 + 0
Industrijska sociologija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18507
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18507
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18507
3 30 + 0
Industrijska sociologija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 32395
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 32395
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 32395
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 32395
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 32395
4 30 + 15
Industrijski dizajn PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18701
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18701
2 30 + 0
Industrijski i mobilni roboti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 171869
6 45 + 30
Industrijsko inženjerstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 18886
3 30 + 15
Industrijsko inženjerstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15984
3 30 + 15
Informacijski modeli proizvoda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18688
4 30 + 15
Informacijski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 171839
5 30 + 45
Informatički menadžment PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 171838
4 30 + 30
Inteligentni tehnički sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 159095
6 30 + 30
Inteligentno projektiranje tehnoloških procesa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 159149
4 30 + 15
Interdisciplinarno modeliranje sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 171328
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 171328
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 171328
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 171328
4 15 + 30
Inženjerska keramika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156383
4 30 + 15
Inženjerska statistika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 159638
4 30 + 30
Inženjerske baze podataka PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18689
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18689
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18689
4 30 + 15
Istodobno inženjerstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33968
5 30 + 15
Izbor materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159351
9 45 + 45
Izbor materijala pri oblikovanju proizvoda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 169371
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 169371
4 30 + 15
Jedrilice i zmajevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159263
4 30 + 10
Kaluparski strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159784
5 30 + 30
Karakterizacija materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 159324
7 45 + 45
Kemijska postojanost materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 159266
6 30 + 30
Keramika, beton i drvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159265
8 45 + 30
Kinematika i dinamika mehanizama PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15970
4 30 + 15
Klimatizacija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18890
7 60 + 30
Klipni motori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159264
5 45 + 14
Kompozitne zrakoplovne konstrukcije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 46641
4 30 + 15
Kompozitni materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 159359
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159359
4 30 + 12
Kompresori i vakuum pumpe PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 159103
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159103
4 30 + 15
Komunalna hidrotehnika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 95106
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 95106
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 95106
3 30 + 15
Konstruiranje pomoću računala - CAD PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 93736
5 30 + 30
Konstrukcija alatnih strojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159776
4 30 + 15
Konstrukcija broda - laboratorij PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18450
2 + 30
Konstrukcija broda I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 159239
5 30 + 45
Konstrukcija broda II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18510
5 30 + 15
Konstrukcija malih brodova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18786
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18786
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18786
4 30 + 15
Konstrukcija turbostrojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 19416
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 19416
4 30 + 15
Konstrukcija zrakoplova I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18778
5 45 + 15
Konstrukcija zrakoplova II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18891
5 45 + 15
Konstrukcije motora PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18567
6 45 + 30
Konstrukcije pružnih vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 158568
6 45 + 30
Konstrukcijski elementi robota PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18921
3 30 + 15
Kontrola bez razaranja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18792
5 30 + 30
Kontrola i osiguravanje kvalitete PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18511
3 30 + 0
Kontrola kvalitete PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18839
4 30 + 30
Kontrola kvalitete PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 19023
4 30 + 30
Kontrola kvalitete RI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 18512
4 30 + 15
Korozija i zaštita PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 32318
5 30 + 15
Korozijska oštećenja konstrukcija i postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156446
4 30 + 15
Kotlovi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 14451
3 30 + 15
Kvantitativna infracrvena termografija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 73040
4 30 + 15
Laboratorijski rad PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159252
4 30 + 30
Laboratorijski rad E PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18892
4 + 45
Laboratorijsko ispitivanje materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 20134
5 30 + 30
Ljevarstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18661
7 45 + 30
Ljevarstvo i prerada polimera PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15974
7 60 + 30
Logistički menadžment PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159381
5 30 + 30
Logistika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159383
4 30 + 15
Mali brodovi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 19571
2 30 + 0
Management u energetici PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 39941
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39941
4 30 + 15
Matematika 3 PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15921
7 45 + 45
Matematika I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15073
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15073
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15073
9 75 + 60
Matematika II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15081
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15081
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15081
7 60 + 45
Matematika III A PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15947
5 30 + 30
Matematika III B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15941
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15941
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15941
5 30 + 30
Matematika IV PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15957
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15957
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15957
5 30 + 30
Matematika IV A PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15971
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 15971
3 15 + 15
Matematika IX PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18615
3 15 + 15
Materijali I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 95620
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 95620
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 95620
4 30 + 15
Materijali II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 95621
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 95621
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 95621
5 30 + 30
Materijali u brodogradnji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15988
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 15988
4 30 + 15
Materijali u zrakoplovstvu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 95625
3 15 + 15
Medicinski uređaji i instrumenti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 171672
6 30 + 30
Mehanička svojstva materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18894
7 30 + 30
Mehaničke konstrukcije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18677
5 30 + 30
Mehaničke konstrukcije RS PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18679
7 30 + 60
Mehaničke operacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18451
6 60 + 30
Mehanički integritet konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 46489
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 46489
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 46489
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 46489
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 46489
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 46489
4 30 + 15
Mehanika bioloških strujanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 18755
7 30 + 15
Mehanika fluida PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18616
5 30 + 30
Mehanika fluida I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15933
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15933
6 45 + 30
Mehanika fluida I B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 17463
6 45 + 30
Mehanika fluida II-E PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18617
7 45 + 30
Mehanika fluida II-Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18618
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18618
6 30 + 30
Mehanika fluida IIB PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18452
6 45 + 30
Mehanika fluida K PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15943
7 60 + 30
Mehanika I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15074
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15074
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15074
7 45 + 45
Mehanika II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15082
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15082
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15082
6 45 + 30
Mehanika III - IM PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15955
4 30 + 15
Mehanika III - Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15996
6 45 + 30
Mehanika kompozitnih materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18781
4 30 + 15
Mehanika kompozitnih materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 19570
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 19570
5 30 + 30
Mehanika kompozitnih materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 94201
4 30 + 15
Mehanika konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15945
3 30 + 15
Mehanika kontinuuma PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18678
6 45 + 30
Mehanika oštećenja i mehanika loma PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159234
6 30 + 30
Mehanizmi zaštite od korozije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18517
5 30 + 30
Mehanizmi zaštite od korozije PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18516
4 30 + 15
Mehatronika I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18453
4 30 + 15
Mehatronika II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18454
5 30 + 30
Menadžment ljudskih potencijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18912
4 30 + 30
Menadžment u održavanju PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159618
5 30 + 30
Metoda konačnih elemenata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18761
5 30 + 30
Metode za potporu osnivanju zrakoplova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 169194
4 30 + 15
Mikroklima broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33792
3 30 + 15
Mikrokontroleri u proizvodnji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18757
5 30 + 30
Mikroprocesorsko upravljanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18758
6 45 + 30
Mjerenja u energetici PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18759
4 30 + 30
Mjerenja u proizvodnji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18518
5 30 + 30
Mjerenja u zrakoplovstvu I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18519
3 30 + 15
Mjerenja u zrakoplovstvu II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18760
4 30 + 15
Mjeriteljstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18520
4 30 + 15
Mjerni roboti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18840
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18840
4 30 + 15
Mjerni roboti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18897
5 30 + 30
Mjerni uređaji i senzori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18524
3 30 + 15
Mlazni motori I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 19420
3 30 + 15
Mlazni motori II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 171518
4 30 + 15
Modeliranje i simulacija obradnih procesa i sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18619
4 30 + 15
Modeliranje i simulacija postupaka oblikovanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18455
4 30 + 0
Modeliranje i simulacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 95624
6 30 + 45
Modeliranje izgaranja i zračenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18762
5 30 + 0
Modeliranje izgaranja i zračenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 90433
4 30 + 0
Modeliranje KGH sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18899
3 30 + 15
Modeliranje logističkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159380
5 30 + 30
Modeliranje termoenergetskih postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 169312
5 30 + 30
Motori i vozila - odabrana poglavlja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39913
5 45 + 15
Motori i vozila - praktikum PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159256
4 + 58
Motori s unutarnjim izgaranjem A PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159257
5 45 + 30
Motori s unutarnjim izgaranjem B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159258
4 30 + 15
Motori s unutarnjim izgaranjem B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 159259
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159259
4 30 + 15
Motorna vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 159255
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159255
4 30 + 15
Motorna vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 22891
6 45 + 30
Multivarijatne statističke metode PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159652
5 30 + 30
Nanomaterijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 156408
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 156408
4 30 + 15
Nanomjeriteljstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18849
5 30 + 30
Nanomjeriteljstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 24171
5 30 + 30
Nanomjeriteljstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 20148
5 30 + 30
Nanomjeriteljstvo RI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18523
4 30 + 15
Naoružanje i oprema ratnog broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18900
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18900
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18900
4 30 + 15
Napredna inženjerska informatika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18692
4 30 + 15
Napredne tehnologije materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 159371
6 30 + 15
Napredni ljevački postupci PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18662
4 30 + 15
Napredni proizvodni postupci PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18623
7 30 + 12
Nauka o čvrstoći PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15083
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15083
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15083
6 45 + 30
Nauka o čvrstoći II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15958
5 30 + 30
Navigacijski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 171295
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 171295
4 15 + 30
Neizrazita logika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18624
4 30 + 15
Neizrazito i digitalno upravljanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18626
4 30 + 15
Neizrazito i digitalno upravljanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18625
6 45 + 30
Nelinearna numerička analiza konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18765
6 30 + 30
Nerazorna ispitivanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18793
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18793
4 30 + 15
Neuronske mreže PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18460
4 30 + 30
Neuronske mreže I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18457
5 30 + 30
Neuronske mreže R PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18458
4 30 + 15
Neuronske mreže u proizvodnji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18459
5 30 + 30
Normizacija motornih vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 171496
3 30 + 15
Nove tehnologije u energetici PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18766
5 45 + 0
Novi materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 159268
4 30 + 9
Numerička analiza konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18904
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18904
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18904
4 30 + 15
Numerička analiza konstrukcija IM (A) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18903
4 30 + 30
Numeričke metode dinamike konstrukcijskih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 33979
4 30 + 15
Numeričke metode dinamike strojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 32337
4 30 + 15
Numeričke metode u mehanici kontinuuma PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18628
4 30 + 0
Numeričke metode u mehanici kontinuuma PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 33805
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33805
4 30 + 15
Numeričke metode u strojarstvu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15952
4 30 + 30
Numeričke metode u strojarstvu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 21691
4 30 + 30
Numeričke metode u strojarstvu IM PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 21705
5 30 + 30
Numeričke metode u zrakoplovstvu I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18746
5 30 + 30
Numeričke metode u zrakoplovstvu II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18629
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18629
4 30 + 0
Numerički upravljani alatni strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 159778
5 30 + 30
Numeričko modeliranje u energetskim strojevima PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 171525
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 171525
3 30 + 15
Objekti morske tehnike PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18635
2 30 + 0
Objektno programiranje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15965
5 30 + 15
Oblikovanje deformiranjem PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18461
4 30 + 15
Oblikovanje deformiranjem i obrada odvajanjem PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15975
7 60 + 30
Oblikovanje pomoću računala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15085
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15085
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 15085
5 30 + 30
Obnovljivi izvori energije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159253
3 30 + 15
Obrada odvajanjem PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18638
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18638
4 30 + 11
Obradni strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 159775
8 45 + 45
Obradni strojevi u bioinženjerstvu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159774
6 30 + 30
Obradni sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 159779
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159779
7 45 + 30
Održavanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 171849
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 171849
4 30 + 15
Održavanje PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 171867
6 30 + 30
Održavanje u zrakoplovstvu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 171868
5 45 + 30
Održiva proizvodnja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 171367
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 171367
4 30 + 15
Održivo gospodarenje energijom u pametnim gradovima PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 156291
4 30 + 15
Održivost u razvoju proizvoda - Ecodesign PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 84474
4 30 + 8
Opća teorija sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 40239
6 45 + 30
Opća teorija sustava RI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18645
5 30 + 15
Operacijska istraživanja I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18526
7 45 + 45
Operacijska istraživanja II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 20133
4 30 + 15
Oprema bespilotnih letjelica PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 169436
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 169436
4 15 + 30
Oprema broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18664
6 45 + 30
Oprema broda - BS PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18665
6 60 + 30
Optički mjerni sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156381
4 15 + 30
Optimiranje i planiranje pokusa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 159672
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159672
5 45 + 30
Optimiranje konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33799
6 45 + 30
Optimiranje mehaničkih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33806
4 30 + 15
Organizacija i poslovanje brodogradilišta PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18527
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18527
4 30 + 15
Osiguranje kvalitete zavarenih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18905
5 30 + 30
Osnivanje broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18666
8 45 + 60
Osnivanje brodogradilišta PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18547
5 30 + 30
Osnivanje brodske strojarnice PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18528
5 45 + 30
Osnivanje eksperimenta u mehanici fluida PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 96405
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 96405
4 30 + 15
Osnivanje zrakoplova I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18907
3 30 + 15
Osnivanje zrakoplova II (projekt) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18908
3 + 30
Osnove automatike DK PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 20129
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 20129
5 30 + 30
Osnove automatizacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15992
2 30 + 0
Osnove automatizacije M PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18667
5 30 + 30
Osnove automatizacije P, I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15976
6 45 + 30
Osnove automatizacije Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18466
4 30 + 15
Osnove brodogradnje I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18909
7 60 + 30
Osnove dinamike tehničkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 16004
4 30 + 15
Osnove energetike PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18669
3 30 + 15
Osnove i primjena elektrokemije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 156460
4 30 + 15
Osnove mehanike kontinuuma PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33969
5 30 + 15
Osnove menadžmenta PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 15985
3 30 + 15
Osnove menadžmenta PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 20135
3 30 + 15
Osnove oceanologije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18672
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18672
4 30 + 15
Osnove osiguravanja kvalitete PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18850
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18850
2 30 + 0
Osnove osiguravanja kvalitete PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 20179
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 20179
2 30 + 0
Osnove regulacije procesa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18910
5 30 + 0
Osnove tehnologije B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15989
4 30 + 15
Osnove tehnologije I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15999
3 30 + 15
Osnove tehnologije II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 16000
5 45 + 15
Osnove teorije pomorstvenosti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18673
6 45 + 30
Osnove termodinamike A PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15940
8 60 + 45
Osnove transportnih uređaja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 34199
4 30 + 15
Osnove turbostrojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19422
5 30 + 30
Osnove vibracija broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18674
5 30 + 30
Osposobljenost i akreditacija laboratorija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 169266
4 30 + 30
Otpor i propulzija broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159240
6 45 + 30
Performanse zrakoplova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18789
5 30 + 30
Planiranje pokusa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159704
5 30 + 30
Plovnost broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15993
5 30 + 30
Pneumatika i hidraulika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18470
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18470
5 45 + 30
Pneumatika i hidraulika RI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18469
4 30 + 15
Pneumatski i hidraulički servo sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18472
5 30 + 30
Podobnost i pouzdanost konstrukcije plovnih objekata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18929
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18929
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18929
4 30 + 15
Pogon broda I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18549
5 45 + 30
Pogon broda II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18702
6 45 + 30
Pogon broda III PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18550
6 45 + 30
Pogonska čvrstoća PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18852
4 30 + 15
Polimeri i kompoziti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15948
5 30 + 30
Polimerni materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18927
4 30 + 15
Polymeric Materials (Polimerni materijali) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 95619
4 30 + 15
Ponašanje materijala u eksploataciji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18747
8 30 + 30
Porivni sustavi malih brodova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18703
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18703
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18703
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18703
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18703
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18703
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18703
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18703
4 30 + 15
Porivni sustavi ratnih brodova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18704
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18704
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18704
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18704
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18704
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18704
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18704
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18704
4 30 + 15
Posebna poglavlja iz mehanike PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18533
5 30 + 30
Posebna poglavlja iz opreme broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18705
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18705
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18705
4 30 + 15
Posebna poglavlja iz opreme broda BS PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18706
5 30 + 30
Posebna poglavlja iz osnivanja plovnih objekata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18707
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18707
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18707
3 30 + 15
Posebna poglavlja tehničke logistike PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159379
5 30 + 30
Posebni metalni materijali PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18930
8 60 + 30
Poslovne komunikacijske vještine na engleskom jeziku PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 156458
4 30 + 15
Poslovne komunikacijske vještine na njemačkom jeziku PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 156459
4 30 + 15
Poslovni engleski za inženjere PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156321
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156321
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156321
4 30 + 15
Poslovni njemački za inženjere PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156369
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156369
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156369
4 30 + 15
Poslovni sustavi i menadžment PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18913
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18913
3 30 + 15
Poslovni sustavi i menadžment PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33970
3 30 + 15
Postupci modificiranja i prevlačenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18918
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18918
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18918
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18918
4 30 + 15
Postupci oblikovanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18474
5 30 + 15
Postupci oblikovanja PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18473
4 30 + 0
Postupci obrade odvajanjem PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159780
5 30 + 28
Postupci spajanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18931
6 45 + 30
Postupci zavarivanja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18932
5 30 + 30
Pouzdanost brodskih energetskih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18710
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18710
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18710
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18710
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18710
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18710
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18710
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18710
4 30 + 15
Pouzdanost dinamičke izdržljivosti brodskih konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Preddiplomski - 1. semestar Izborni 39958
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 39958
4 30 + 15
Pouzdanost tehničkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159623
4 30 + 15
Prerada polimera PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18934
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18934
4 30 + 15
Prijenos topline i tvari PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18475
4 30 + 15
Primijenjene računalne metode PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159249
4 30 + 0
Primjena metode kontrolnih volumena u numeričkom modeliranju PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 169309
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 169309
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 169309
4 30 + 15
Primjena naprednih koncepata regulacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 19574
4 30 + 0
Primjena računala B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15994
3 15 + 30
Primjena računala BS PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15936
5 15 + 30
Primjena računalnih simulacija u razvoju motornih vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 156457
4 15 + 30
Probabilistički pristup stabilitetu oštećenog broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 39955
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 39955
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 39955
4 30 + 15
Procesi difuzije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18477
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18477
3 30 + 15
Procesno inženjerstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18478
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18478
4 30 + 15
Procesno inženjerstvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39974
4 30 + 15
Programiranje automata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159093
4 30 + 15
Programiranje automata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159094
4 30 + 15
Programiranje i algoritmi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15942
3 15 + 30
Proizvodne tehnologije I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15982
7 45 + 45
Proizvodne tehnologije II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15983
6 45 + 30
Proizvodni menadžment PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18914
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18914
4 30 + 15
Proizvodni menadžment PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18776
5 30 + 45
Proizvodni postupci PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15963
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 15963
7 60 + 30
Proizvodnja - priprema i upravljanje PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18777
4 30 + 15
Proizvodnja -priprema i upravljanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39936
4 30 + 15
Proizvodnja kompozitnih tvorevina PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 171995
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 171995
4 30 + 15
Proizvodnja plastične ambalaže PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 172060
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 172060
4 30 + 15
Proizvodnja podržana računalom - CAM PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 159781
4 30 + 30
Proizvodnja polimernih tvorevina PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 32320
7 45 + 30
Projekt BS PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39878
6 + 90
Projekt MiV PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 19312
4 + 0
Projektiranje alata i naprava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 172037
6 30 + 30
Projektiranje automatskih montažnih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18555
6 30 + 0
Projektiranje autonomnih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159060
7 45 + 0
Projektiranje energetskih postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18796
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18796
4 30 + 0
Projektiranje i konstrukcija alatnih strojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159773
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159773
7 30 + 30
Projektiranje kalupa za preradu polimera PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 172005
4 30 + 15
Projektiranje konstrukcije plovnih objekata PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18941
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18941
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18941
4 30 + 15
Projektiranje ljevaonica PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18663
4 30 + 15
Projektiranje mikroprocesorskih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18797
4 30 + 15
Projektiranje proizvodnih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18559
5 30 + 0
Projektiranje pumpne stanice PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 169368
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 169368
4 30 + 15
Projektiranje rashladnih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 39942
4 30 + 30
Projektiranje tehnoloških procesa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 171401
5 30 + 45
Projektiranje transportnih uređaja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 39914
4 45 + 15
Proračun spojeva konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18684
4 30 + 15
Pružna vozila velikih brzina PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 169360
4 30 + 15
Pumpe i ventilatori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18479
4 30 + 15
Quality Management (Upravljanje kvalitetom) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 103305
5 30 + 30
Računalna aerodinamika I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18717
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18717
4 30 + 5
Računalna aerodinamika II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18718
4 30 + 5
Računalna dinamika fluida PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18714
8 45 + 0
Računalna dinamika konstrukcijskih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18943
5 30 + 30
Računalna i inženjerska grafika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15076
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15076
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 15076
6 30 + 45
Računalna matematika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 32400
5 30 + 30
Računalna matematika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 15981
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15981
3 30 + 15
Računalna matematika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 21703
3 30 + 15
Računalna matematika - Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 16001
2 15 + 15
Računalna mehanika fluida PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18716
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18716
4 30 + 0
Računalna simulacija i analiza proizvoda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39952
4 15 + 30
Računalna simulacija sustava krutih tijela PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18537
5 30 + 30
Računalne mreže PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15980
4 15 + 30
Računalne mreže PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 3. semestar Izborni 33977
4 30 + 15
Računalne simulacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 32401
5 30 + 15
Računalne simulacije u razvoju motora i vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 159262
5 15 + 45
Računalni alati za simulacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18720
3 + 30
Računalno jezikoslovlje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156452
4 30 + 30
Računalno modeliranje alata i kalupa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18482
7 45 + 15
Računalno upravljanje nerazornim ispitivanjima PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159242
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 159242
4 30 + 15
Računalno vođenje sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18721
7 45 + 30
Računalom integrirani razvoj proizvoda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18694
4 30 + 30
Računalom integrirani razvoj proizvoda RI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18695
7 30 + 45
Računovodstvo i financije za menadžere PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39948
8 30 + 45
Računovodstvo i financije za menadžere PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 33986
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33986
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 33986
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 33986
4 30 + 15
Ratni brodovi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 19572
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 19572
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 19572
4 30 + 15
Razvoj i primjena mikrokontrolera PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18799
4 30 + 15
Razvoj proizvoda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15979
3 30 + 15
Razvoj proizvoda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18696
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18696
3 30 + 15
Razvoj proizvoda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 39824
3 30 + 15
Recikliranje materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 159325
5 30 + 7
Recikliranje materijala (I) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 159338
4 30 + 7
Regulacija obradnih strojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18723
5 30 + 30
Regulacija procesa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159238
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159238
6 45 + 5
Rendgenski vizijski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 169275
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 169275
4 30 + 15
Roboti i manipulatori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18483
4 30 + 15
Robotika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 171884
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 171884
5 30 + 30
Robotizirano zavarivanje i prevlačenje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18949
7 30 + 30
Senzori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18525
5 30 + 30
Simulacije proizvodnih i logističkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 169131
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 169131
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 169131
4 30 + 15
Socijalna psihologija malih grupa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 82009
3 30 + 0
Sociologija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 157682
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 157682
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 157682
3 15 + 15
Solarni toplinski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 156449
4 30 + 15
Stabilitet broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18484
6 45 + 30
Stabilnost i upravljivost zrakoplova PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18800
7 60 + 30
Stapni kompresori PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18485
5 45 + 15
Statistika u mjeriteljstvu PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 158570
4 30 + 15
Strateški menadžment PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 20137
5 30 + 30
Strojevi i oprema za zavarivanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18951
5 30 + 30
Strojevi i oprema za zavarivanje PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18952
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18952
4 30 + 15
Strojevi za obradu polimera PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 172035
5 30 + 30
Struktura i svojstva materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 14598
4 30 + 15
Strukturna analiza konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18725
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18725
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18725
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18725
4 30 + 15
Studij rada i ergonomija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 24184
4 30 + 15
Sudar i nasukavanje kao kriteriji u osnivanju konstrukcije broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 39954
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 39954
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 39954
4 30 + 15
Sustavi certifikacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 169367
4 30 + 15
Sustavi i oprema zrakoplova I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 159245
7 60 + 30
Sustavi i oprema zrakoplova II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159246
3 30 + 15
Suvremena aditivna proizvodnja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156443
4 30 + 15
Svemirske letjelice PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18956
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18956
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18956
4 30 + 15
Tehnička logistika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18564
5 30 + 30
Tehnička logistika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33915
5 30 + 30
Tehnička logistika (i) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 159382
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 159382
4 30 + 15
Tehnički engleski jezik I - B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31777
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik I - S PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31789
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik I Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31793
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik II - B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31778
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik II - S PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31790
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik II Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 31794
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik III - B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 31779
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik III - S PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 31791
2 15 + 15
Tehnički engleski jezik III Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 31795
2 30 + 15
Tehnički engleski jezik IV - B PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 31780
3 15 + 15
Tehnički engleski jezik IV - S PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 31792
3 15 + 15
Tehnički engleski jezik IV Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 31796
3 15 + 0
Tehnički informacijski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 93738
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 93738
4 30 + 15
Tehnički informacijski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 93739
4 30 + 15
Tehnički njemački jezik I - S PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31781
2 15 + 15
Tehnički njemački jezik II - S PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31782
2 15 + 15
Tehnički njemački jezik III - S PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 31783
2 15 + 15
Tehnički njemački jezik IV - S PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 31784
3 15 + 15
Tehnički procesi sušenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18739
4 30 + 15
Tehnologično oblikovanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18685
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18685
4 30 + 30
Tehnologija 1 PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15923
5 45 + 15
Tehnologija brodogradnje I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18486
4 30 + 30
Tehnologija brodogradnje II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18566
7 60 + 30
Tehnologija II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15934
5 45 + 15
Tehnologija III PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18958
4 30 + 15
Tehnologija održavanja I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18843
4 30 + 30
Tehnologija održavanja II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18959
5 30 + 30
Teorija elastičnosti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18491
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18491
4 30 + 15
Teorija elastičnosti EM PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18489
6 30 + 30
Teorija elastičnosti MR PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18490
4 30 + 15
Teorija i tehnika mjerenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18578
4 30 + 30
Teorija i tehnika mjerenja M PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 15951
5 30 + 30
Teorija konstruiranja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18699
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18699
4 30 + 30
Teorija konstruiranja - praktikum PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18698
3 + 45
Teorija konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 158553
6 45 + 30
Teorija mehanizama D PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18853
3 30 + 15
Teorija mehanizama I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18854
3 30 + 15
Teorija plastičnosti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159235
4 30 + 15
Teorija plastičnosti i viskoelastičnosti PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 159236
6 45 + 30
Teorija turbostrojeva PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19423
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19423
5 45 + 30
Teorija vibracija D PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18832
5 30 + 30
Teorija vibracija IM PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18539
5 30 + 30
Teorija vibracija Z PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18540
4 30 + 15
Terapijski medicinski uređaji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 171673
6 30 + 30
Termodinamika I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15920
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15920
8 60 + 30
Termodinamika II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15935
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15935
5 45 + 30
Termodinamika materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 95623
7 45 + 30
Termodinamika smjesa PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18740
3 30 + 15
Termodinamika smjesa RS PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 171944
8 45 + 45
Termoekologija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 19576
5 30 + 6
Termoenergetska postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18803
4 45 + 0
Termotehnički pokus PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18730
4 30 + 15
Termotehnika (KGH) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18961
4 30 + 15
Tjelesna i zdravstvena kultura I PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 31641
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 31641
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Obvezni 31641
1 + 0
Tjelesna i zdravstvena kultura II PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 31651
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 31651
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 2. semestar Obvezni 31651
1 + 0
Tjelesna i zdravstvena kultura III PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31775
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31775
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 31775
1 + 0
Tjelesna i zdravstvena kultura IV PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31776
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31776
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 31776
1 + 0
Tjelesna i zdravstvena kultura IX PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Fakultativni 14395
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Fakultativni 14395
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Fakultativni 14395
1 + 0
Tjelesna i zdravstvena kultura V PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Fakultativni 31892
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Fakultativni 31892
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Fakultativni 31892
1 + 0
Tjelesna i zdravstvena kultura VI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Fakultativni 31895
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Fakultativni 31895
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Fakultativni 31895
1 + 0
Tjelesna i zdravstvena kultura VII PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Fakultativni 31897
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Fakultativni 31897
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Fakultativni 31897
1 + 0
Tjelesna i zdravstvena kultura VIII PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Fakultativni 31899
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Fakultativni 31899
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Fakultativni 31899
1 + 0
Tjelesna i zdravstvena kultura X PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Fakultativni 14872
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Fakultativni 14872
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Fakultativni 14872
1 + 0
Toplinska i procesna mjerenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18804
5 30 + 30
Toplinska obrada PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 95622
7 30 + 30
Toplinska obrada metala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 19016
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 19016
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 19016
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 19016
4 30 + 15
Toplinska obradba i površinska zaštita PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18568
7 60 + 30
Toplinske operacije PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 159254
7 60 + 30
Toplinski turbostrojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 19418
6 45 + 30
Transportni procesi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18733
5 45 + 0
Transportni uređaji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 158480
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 158480
5 45 + 30
Tribologija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 20680
5 30 + 30
Tribologija i inženjerstvo površina PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 171420
8 60 + 60
Turbostrojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 19424
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 19424
4 30 + 30
Umjetna inteligencija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18569
4 30 + 15
Umjetna inteligencija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Preddiplomski - 3. semestar Izborni 33976
4 30 + 15
Upravljanje električnim i hibridnim vozilima PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156454
4 30 + 15
Upravljanje i regulacija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 4. semestar Obvezni 15966
6 45 + 30
Upravljanje inovacijama u razvoju proizvoda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 84476
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 84476
4 30 + 8
Upravljanje konstrukcijskim uredom PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 33795
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33795
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33795
4 30 + 15
Upravljanje konstrukcijskim uredom PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 33810
4 30 + 15
Upravljanje kvalitetom PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 24428
5 30 + 30
Upravljanje kvalitetom M PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39918
8 45 + 30
Upravljanje kvalitetom RI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18571
7 45 + 30
Upravljanje proizvodnjom PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18915
4 30 + 15
Upravljanje rizicima PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 169133
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 169133
Zrakoplovstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 169133
4 30 + 15
Upravljanje znanjem PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 93735
5 45 + 15
Upravljanje znanjem PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 33983
5 30 + 15
Upravljanje znanjem i promjenama PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 34186
4 30 + 15
Upravljivost broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18734
3 30 + 0
Utjecaj mehaničkih vibracija na čovjeka (B) PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18782
4 30 + 15
Uvod u čvrstoću konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18682
5 30 + 30
Uvod u inženjersko modeliranje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 158156
4 30 + 15
Uvod u inženjerstvo okoliša PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 156461
4 45 + 15
Uvod u optimiranje konstrukcija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 33802
4 30 + 30
Uvod u tehniku PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Fakultativni 37941
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Fakultativni 37941
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 1. semestar Fakultativni 37941
2 30 + 0
Uvod u teoriju vibracija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18541
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18541
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18541
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18541
4 30 + 15
Uvod u termodinamiku PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15964
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 3. semestar Obvezni 15964
5 30 + 30
Uvod u vibracijsku dijagnostiku PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18542
4 30 + 15
Vakuumska tehnika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18495
3 30 + 15
Vakuumska tehnika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18494
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18494
4 30 + 15
Vibracije broda PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18735
7 45 + 30
Virtualno oblikovanje mehatroničkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 18573
6 30 + 0
Višekriterijalno optimiranje i odlučivanje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 159625
5 30 + 30
Vizijski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 18575
4 30 + 15
Vizijski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 39995
4 30 + 15
Vizijski sustavi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18574
4 30 + 15
Vizijski sustavi PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 39947
7 30 + 30
Vjetroturbine i postrojenja PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 94271
4 30 + 15
Voda, gorivo i mazivo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 19669
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 19669
6 45 + 30
Voda, gorivo i mazivo E PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Obvezni 19577
5 45 + 15
Vodik i gorivni članci PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Izborni 18805
4 30 + 0
Volumetrički strojevi PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 159260
6 60 + 15
Vođenje energetskih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18936
5 30 + 0
Vođenje tehničkih sustava PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Obvezni 18736
5 30 + 30
WEB programiranje PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18737
4 30 + 15
Zakonska regulativa u projektiranju PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 3. semestar Obvezni 39900
3 30 + 0
Zaštita od korozije u brodogradnji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156448
4 30 + 15
Zaštita od vibracija i mjerenja vibracija PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18543
4 30 + 15
Zaštita organskim prevlakama PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 156447
4 30 + 15
Zavarivanje i montaža PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 18962
7 60 + 30
Zavarivanje PI PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Izborni 18963
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Izborni 18963
4 30 + 15
Zavarivanje u brodogradnji PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 2. semestar Izborni 18576
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 18576
4 30 + 15
Zavarljivost materijala PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18964
5 30 + 30
Završni projekt preddiplomskog studija - BS PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 18554
8 + 90
Željeznička vozila PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 7. semestar Obvezni 32313
7 45 + 30
Žičare PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 33807
4 30 + 15
Znanost, tehnika, društvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 2. semestar Obvezni 39895
3 30 + 0
Znanost, tehnika, društvo PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Brodogradnja Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18577
Brodogradnja Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18577
Strojarstvo Diplomski Diplomski - 1. semestar Izborni 18577
Strojarstvo Preddiplomski Preddiplomski - 6. semestar Izborni 18577
4 30 + 15
Zrakoplovna grafika PDF
Studij Program Semestar Status predmeta ISVU šifra
Zrakoplovstvo Preddiplomski Preddiplomski - 5. semestar Obvezni 19573
3 15 + 30


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940